+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2015/5

01.09.2015 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 5/2015

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Mám v bytě závěsný kombinovaný atmosférický kotel pro vytápění a přípravu teplé vody na zemní plyn. Na kontrolu přišli společně servizní technik plynu a kominík (to se mi zamlouvalo, protože mi ušetřili spoustu času). Také výsledek kontroly byl příjemný. Zařízení uznali schopné spolehlivého a bezpečného provozu. Kominík ve své zprávě o kontrole spalinové cesty uvedl ale celou řadu zkratek, kterým docela nerozumím, a ani v normách jsem je nenašel.

Uvádí: kotel ET, kouřovod AL hladký, komínový průduch AK flexihadice protažená AC trubkou. Mohli byste to „přeložit“ do normální češtiny?

Odpověď:

Vezmu to popořadě a má odpověď bude poněkud obšírnější:

  • Zkratka ET je naprosto nevhodná, váš kominík tím zřejmě zkracoval chybný výraz etážové topení. V kamnech či kotli se sice topí, ale kamna nebo kotel vytápí. Jedině správně je technický termín bytové vytápění. NV ČR č. 91/2010 Sb. vyžaduje, aby v revizní zprávě spalinové cesty byl přesně definován spotřebič, od kterého jsou spaliny odváděny. Ve vašem případě by v této zprávě měl být uveden výrobce kotle, přesný typ kotle a jeho jmenovitý výkon.
  • Kouřovod je z hliníkových trubek hladkých (AL – chemická značka hliníku). Hliníkové trubky hladké je možné používat pro odvod spalin od spotřebičů na zemní plyn přirozeným tahem, a to pouze v případě, že spaliny jsou suché a jen pro menší světlosti do DN 150 včetně.
  • AK je rovněž nevhodná zkratka a zřejmě se jedná o zkrácení slova antikorozní, zcela určitě se jedná o flexihadici strojně vinutou z pásku z ušlechtilé oceli. Absolutně nekorodující oceli ne­existují. Příslušná ocel daného složení odolává pouze prostředí, pro nějž je určena. Například oceli, které se používají na spalinové cesty, odolávají dlouhodobě kyselým kondenzátům vysráženým ze spalin, ale velice rychle je zničí halogenní prvky. Velké problémy byly například v kadeřnictvích, kde se používaly spreje na vlasy na bázi freonů a na toaletách, kde se dávkovaly pravidelně různé vůně v případěch, kdy tam byly instalovány průtokové plynové ohřívače vody.
  • AC trubka – azbestocementová trubka. Tyto trubky se pro odvod spalin, pokud by spaliny přímo omývaly jejich povrch, nesmí používat již od roku 1988. Zákaz jejich užívání byl vyvolán tím, že za mrazivého počasí se odlupovaly z jejich navlhlého vnitřního povrchu šupiny či čočky, které omezovaly průchodnost. Hrozila tak nebezpečí otrav. V případě, kdy protáhneme azbestocementovou trubkou vložku z hliníku nebo ušlechtilé oceli, vznikne vícevrstvý komín se vzduchovou mezerou mezi vložkou a ochranným pláštěm. Když vzduchovou mezerou neproudí intenzivně vzduch, je tato mezera docela dobrou tepelnou izolací.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, projektant a revizní technik spalinových cest, Praha; člen TNK 105 Komíny; člen redakční rady Topenářství instalace