+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2020

Úvodník

Vážení čtenáři,

v listopadovém vydání Topenářství se nám sešly hned dva texty zaměřené na problematiku potrubních rozvodů teplé a studené vody.

Soudní znalec doc. Pospíchal řešil za svoji dlouholetou praxi v oblasti vnitřních vodovodů problémy různých objektů, havárie nejen mikrobiologické, uživatelské nedostatky projektových dokumentací, prací instalačních ­firem, objektů dlouhodobě provozovaných, tak i nově realizovaných.

Na straně 72, v první části článku s názvem Uživatelský generel vnitřního vodovodu, nyní čtenářům předkládá „jiný pohled“ na sektor, který ovlivňuje náš každodenní život a poukazuje na nesouměřitelnost dosavadního ekonomickému přístupu k problematice vnitřního vodovodu, kdy investory zajímá primárně nákladovost vlastní realizace, a kde se již prakticky nejeví rozdíl mezi novou stavbou jako celkem a pouhou rekonstrukcí vnitřního vodovodu.

Autor se z dlouhodobého hlediska zamýšlí nad snížením provozních nákladů i spotřeby vody u uživatelů všech druhů vnitřních vodovodů, naplněním jejich potřeb, optimalizací, a především zajištěním patřičné životnosti jak vnitřního vodovodu, tak zařízení pro přípravu teplé vody.

Při rekonstrukcích potrubních rozvodů teplé a studené vody stále některé firmy neberou ohled na délkovou teplotní roztažnost, která v případě plastových potrubí hraje větší roli než u potrubí kovových. Pokud je navíc provedení uchycení potrubí v rozporu s montážním předpisem výrobce, v rozporu s obecnými požadavky na stavby i s projektem a technickou zprávou, která je součástí projektové dokumentace – havárie v podobě opakovaného úniku vody do okolí z množství trhlin v potrubí je na světě. Že se takto zpackaná rekonstrukce vnitřního vodovodu může nepříjemně prodražit, dokládá na straně 48 článek soudního znalce a člena redakční rady našeho časopisu Ing. Matějčka.

Přeji Vám pokud možno klidné dny bez havárií pracovních i těch životních.

Alena Malátová

Obsah