+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinky společnosti Pipelife

27.06.2022 Firma: PIPELIFE Czech s.r.o. Časopis: 3/2022

Společnost Pipelife Czech posiluje svoji pozici na trhu instalačních systémů a systémů pro TZB. Toto se jí daří jednak zvětšováním tržního podílu u standartních systémů (KG, HT, PP-R, systém podlahového vytápění), ale především vývojem nových produktů, inovací stávajících systémů a rozšiřováním sortimentu o moderní potrubní systémy.

Zde je stručné seznámení s novinkami, které společnost Pipelife Czech představila, nebo ještě představí, do konce tohoto roku.

CARBO oxyCRP – trubka s kyslíkovou bariérou

Před čtyřmi roky vyvinutá třívrstvá trubka CARBOCRP z materiálu PP-RCT a karbonovým kompaundem ve střední vrstvě si našla jasné místo na trhu pro aplikace rozvodu teplé vody. Vzhledem k tomu, že tato trubka (a rovněž konkurenční trubky obdobné konstrukce) nemá kyslíkovou bariéru, která by zabránila pronikání kyslíku z okolního prostředí do pracovního média (a tím hrozbě koroze citlivých částí v uzavřeném okruhu) směr dalšího vývoje byl jasný. To se podařilo aplikací speciálních aditiv do receptury nové trubky CARBO oxyCRP –trubky, která si zachovává veškeré původní parametry a navíc přidává kyslíkovou bariéru umístěnou ve střední vrstvě, tudíž nic nemění na způsobu svařování trubek.

Image 1

Trubka je vyráběna ve třech typech:

  • v dimenzích 20–32 univerzální,
  • v dimenzích 40–125 v provedení HEAT a 
  • v provedení COOL – odlišnost je v tloušťce stěny.

Trubka je vhodná pro aplikace uzavřených okruhů teplé a chladicí vody.

MASTER 3 PLUS – tichý odpadní systém

Inovace tichého odpadního systému MASTER 3 je odpovědí na zvyšující se nároky na standard bydlení. Systém MASTER 3 PLUS se může chlubit vylepšenou recepturou třívrstvých trubek – změnou plniva ve střední vrstvě u trubek, přesnějšími hrdly u tvarovek a trubek, dále byl optimalizován design některých tvarovek (odbočky s náběhy, čisticí kus s vnitřní zátkou). V kombinaci s kvalitními objímkami byly, při testování akreditovanou zkušebnou ve Stuttgartu, naměřeny při různých průtocích vody velice nízké hodnoty hluku.

Image 2

V kombinaci s příznivou cenou by tento systém měl v brzké budoucnosti nacházet širší použití i ve standardních instalacích a pomalu nahrazovat běžný odpadní systém HT.

TERRENDIS – systém předizolovaného potrubí

V tomto roce společnost Pipelife Czech začala nabízet komplexní řešení předizolovaných potrubních systémů pro vnější rozvody vytápění, teplé vody, pitné a studené vody, včetně chlazení. Distribuční trubky jsou vyrobeny ze zesíťovaného PE-Xa s kyslíkovou bariérou, vícevrstvá tepelná izolace je vyrobena ze síťované mikrobuněčné PE-X pěny s vodoodpudivou strukturou uzavřených buněk charakteristické svou odolnou, nestárnoucí izolační funkcí a trvalou elasticitou, maximalizující tloušťku izolační vrstvy i po několikanásobném ohybu. Vysoce kvalitní, černě zbarvený, UV odolný, dvoustěnný, korugovaný HDPE plášť chrání předizolovaný potrubní systém proti mechanickému namáhání a vlhkosti a přitom zajišťuje maximální pružnost.

Image 3

Součástí nabídky jsou rovněž tvarovky, izolační sady a další příslušenství.

Dodávky systému jsou uskutečňovány v požadované délce potrubí (role až 100 metrů), do sedmi pracovních dnů.

Podtlakové odvodnění střech

V rámci Pipelife Group, je v některých zemích systém podtlakového odvodnění střech nabízen úspěšně již několik let, proto se Pipelife Czech rozhodla zařadit tento systém do své nabídky. Tento systém pracuje odlišně od gravitačního systému. Pomocí speciálních střešních toků a správného navržení potrubního sy­stému odvádí dešťovou vodu celým průřezem potrubí (gravitačního systému je využito 30 až 40 % potrubí).

Výhodou systému jsou tudíž menší dimenze potrubí (menší prostorová náročnost a bezpečnější zajištění odvodů dešťových vod z plochých střech).

Image 4

Tento systém lze pak napojit na systém, který hospodaří s dešťovou vodou (závlahy, systém šedé vody pro splachování atd.)

RADOPRESS WATT – stěnové a stropní vytápění/chlazení

Další novinkou, kterou společnost Pipelife Czech nabídne investorům, developerům, projektantům je systém RADOPRESS WATT – systém stěnového a stropního vytápění/chlazení, a to rovnou čtyřmi různými řešeními:

Image 5

Podomítkový systém PPS

– systém smyček z trubek PE-RT EVOH (rozměr 10x1,3 mm) natočených na stěny či strop a zapojených na rozvodné potrubí dle ­Tichelmamna. Omítka je zpevněna perlinkou. Instalace možná na stěnu či strop.

Systém prefabrikovaných sádrokartonových panelů GBP, ve kterých jsou nataženy smyčky z trubky PE-RT EVOH (rozměr 10x1,3 mm). Panely jsou vyráběny ve 4 standardních velikostech, opět zapojené na rozvodné potrubí dle Tichelmamna. Instalace možná na stěnu či strop.

Systém prefabrikovaných kovových panelů s drážkami, do kterých je vložena trubka PE-RT EVOH (rozměr 10x1,3 mm). Vzhledem k husté rozteči drážek – 40 mm a tepelné vodivosti kovového materiálu má tento panel vysoký tepelný/chladicí výkon. Instalace pouze stropní.

Systém SLAB 16

– smyčky z trubky PE-X/AL/PEX (rozměr 16x2,0 mm) jsou namotány zakázkově ve výrobním závoděna na kari sítě (maximální rozměr 2x5 m), poté jsou dodány na stavbu, umístěny na stropní bednění, zapojeny a poté zality betonovou směsí.

Projekční podpora

Běžné projekční materiály jsou obsaženy v katalozích jednotlivých systémů. Pro projekční kanceláře pracující v prostředí REVIT jsou k dispozici pro jednotlivé systémy BIM objekty.

V rámci Pipelife Group je rovněž k dispozici projekční centrum, které poskytuje projekční návrhy pro zakázkové poptávky, kde je potřeba využít speciální návrhový software. To je například nutné u systémů podtlakového odvodnění střech nebo systému stěnového a stropního vytápění/chlazení.


V případě vašeho zájmu kontaktujte obchodní zástupce společností Pipelife Czech nebo produktového manažera pro in-house systémy.

Image 6

Firemní článek