+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Odpovědnost za kvalitní distribuci vody nesou rozvody

08.12.2020 Firma: REHAU, s.r.o. Časopis: 7/2020

Voda je pro náš život velmi důležitou surovinou a její spotřeba, přes všechna opatření, každým rokem bohužel roste. Naproti tomu již delší dobu příroda zdvihá varovný prst a upozorňuje nás, že její zdroje nejsou nevyčerpatelné. To je také jeden z důvodů, proč je nutné s vodou efektivně hospodařit, což v prvé řadě znamená s vodou zbytečně neplýtvat, a ve druhé dopravit ji na místo odběru beze ztrát a ve 100% kvalitě. K tomuto účelu potřebujeme v objektech dobře provedené rozvody vody. Spolehlivost rozvodů začíná u kvalitního potrubí, správně navrženého projektu, bezchybné instalace a končí například praktickým detektorem úniků vody. Tento environmentální přístup k problematice zastává společnost REHAU, která patří svým systémem distribuce vody k lídrům na trhu.

Image 1Obr. 1 • Dlouhodobě čistá a zdravá pitná voda z potrubí RAUTITAN

Volba potrubí a zásada tekoucí vody

Pro návrh potrubí můžete zvolit zdánlivě levné komponenty nebo kvalitní komponenty, které nestojí o mnoho více. Pokud zvolíte levné, musíte vždy počítat s daleko vyšším rizikem, že se může něco stát. Naproti tomu kvalitní komponenty, které prezentuje například systém RAUTITAN, takové riziko maximálním způsobem eliminuje. Má k tomu veškeré předpoklady, které jsou jednak založeny na materiálu potrubí, a jednak na systému spojování. Materiál je plast, ale ne obyčejný, nýbrž polyetylen typu PE-Xa zesítěný za vysokého tlaku a teploty. Díky této výrobní technologii získalo potrubí RAUTITAN nadstandardně vysokou odolnost proti otěru, nemá tendenci vytvářet usazeniny nebo inkrustace. Současně je to ale vysoce houževnatý materiál s dobrými zvukově-izolačními vlastnostmi, samozřejmě bez nebezpeční vzniku koroze. V českých podmínkách se nejčastěji používá trubka RAUTITAN Stabil v rozměrech 16–40, která je tuhá v ohybu a tvarově dokonale stabilní. Je univerzálně použitelná v rozvodech vody i vytápění.

Image 2Obr. 2 • Systém REHAU vyniká jednoduchou montáží eliminující chyby řemeslníka

Sebelepší materiál potrubí by ovšem ke 100% spolehlivosti nestačil. Vždyť příčinou velké části problémů bývá nekvalitně provedený a netěsný spoj. Proto ­REHAU vyvinul před časem speciální technologii spojování potrubí s pomocí násuvných objímek vyrobených z plastu nebo mosazi, která rizika této technologické operace do značné míry eliminuje. Násuvná ­objímka má podobný průměr jako trubka, která se s pomocí expandéru roztáhne a bez potřeby dalšího těsnění (svařování, lepení, O-kroužky) k objímce přilne. Spojení je provedeno rychle, jednoduše a bezporuchově, protože okamžitá vizuální kontrola odhalí chybu. V místě spoje nedochází k zúžení světlosti, a proto zde nevzniká riziko usazování vodního kamene, nemnoží se bakterie a nevznikají zde nepatřičné zvuky (rázy) nebo dokonce poruchy. Spoj lze ihned zatížit tlakem a trubku není potřeba kalibrovat a začistit. Součástí systému RAUTITAN jsou samozřejmě tvarované fitinky vyráběné buď z plastu, nebo také z červeného bronzu (označení RAUTITAN RX+). Tyto fitinky (RAUTITAN RX+) nové generace jsou bez jakékoliv příměsi olova, což znamená 100% hygienickou čistotu a dlouhou živostnost. REHAU svému systému natolik věří, že poskytuje zpracovatelům prodlouženou záruku 10 let.

Image 3Obr. 3 • Potrubí RAUTITAN Stabil pro rozvod vody v rozměrech 16–40

Image 4Obr. 4 • Princip kruhové instalace s kolenovým T-kusem RAUTITAN RX

Dalším, a nutno říci že podstatným, krokem pro udržení dokonale čisté vody v potrubí je pamatovat při montáži na princip stále tekoucí vody. Platí totiž zásada: ve vodě, která proudí, se nevytvářejí škodlivé bakterie a mikroorganizmy. REHAU proto doporučuje velmi jednoduché a přitom účelné zapojení málo používaných odběrových míst v tzv. kruhovém vedení instalace. U takového zapojení se voda dává do pohybu v okamžiku, kdy dochází v kterémkoliv místě rozvodu k odběru. Hydraulika je při tomto způsobu instalace vynikající, poněvadž pitná voda může téct k odběrnému místu vždy dvěma cestami. Pomocníkem je speciální průchozí nástěnka RAUTITAN RX (kolenový T-kus). ­Alternativou k výše uvedenému způsobu zapojení je průtočná instalace v řadě, která sice zvýší tlakové ztráty a vede k navýšení dimenze potrubí (tím pádem i investice), ale opět významně snižuje riziko stagnace vody, pokud se na konec řady umístí často používané odběrné místo.

Praktické příslušenství

Zajímavým volitelným příslušenstvím, které ochrání rozvod vody před zbytečnými ztrátami, je chytrý detektor úniků vody RE.GUARD, který za pomocí ultrazvukové technologie a speciálního softwaru spolehlivě rozpozná, zda se v systému neděje něco nepatřičného (od kapající armatury až po prasklou přívodní hadičku k pračce apod.). RE.GUARD se instaluje na hlavní přívod vody do objektu. Zařízení lze řídit dálkově za pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Filozofie potrubního systému RAUTITAN je založena, jak již bylo uvedeno, na kvalitě materiálů, komponentů a jednoduché instalaci. Proto REHAU vyvíjí další pomůcky, které tuto filozofii mají podpořit. Příkladem jsou prefabrikované instalační boxy zjednodušující instalaci sanitární techniky z časového pohledu až o 70 %. Instalační box prezentuje „vše v jednom“ a výrazně eliminuje chyby při montáži.

Image 5Obr. 5 • Bohaté příslušenství – například chytrý detektor vody RE.GUARD

Image 6Obr. 6 • Praktické instalační boxy pro instalaci sanitární techniky

Image 7Obr. 7 • Systém rozvodů RAUTITAN kompletuje systém RAUPIANO


Více informací zde

Firemní článek