+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bateriové úložiště a fotovoltaické elektrárny Benekov

09.12.2020 Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 7/2020

V letech 2020 až 2030 dojde k výrazné proměně evropské energetiky. New green deal se zaměřuje na dva hlavní trendy: zvyšování podílů OZE a úspory energií.
V souvislosti s tím dojde k podstatnému pokřivení trhu v návaznosti na masivní subvence do politicky podporovaných opatření. Kdo chce v „nové evropské energetice“ uspět, musí se adaptovat. Tak jako se lidé přizpůsobují změnám přírody, tak i firmy se nyní adaptují na nové „politické prostředí.“

Výrazný růst podílu obnovitelných zdrojů povede k rozkolísání distribuční sítě. Na její stabilizaci a na ekonomicky smysluplné využití OZE bude nutno investovat do zařízení na akumulaci energií. To se stane pro využití OZE v elektroenergetice klíčová část vstupních investic. Na rozdíl například od Polska, které se rozhodlo zvýšit podíl OZE zavedením net meteringu, což vede k masivnímu růstu instalací FVE bez akumulací (tempo instalací FVE v Polsku je v roce 2020 zhruba 20x vyšší než v ČR), tak u nás zatím všechny systémy podpory FVE umožňují zároveň instalovat bateriové úložiště. V tomto pohledu si ČR buduje mnohem „chytřejší“ síť FVE a obecně OZE než Polsko.

Benekov reaguje na novou tržní příležitost tak, že uvádí na trh své vlastní vysokonapěťové bateriové úložiště BENEKOV ESS, použitelné pro akumulace energií z OZE. Konstrukce je řešena formou wall-boxu a vyznačuje se těmito základními prvky:

Image 1

Modularizace

Modulární design poskytuje koncovým zákazníkům možnost výběru dodávající kapacitu až 120 kWh s modulem (8 KWh) při paralelním připojení 15 ks modulů. BMS a EMS jsou vestavěny do každé baterie. Propojení baterií tedy nevyžaduje žádné dodatečné náklady.

Image 2Tab. 1 • Základní technické parametry dvou dodávaných modelů baterií jsou uvedeny v tabulce:

Dlouhá životnost a bezpečnost

Vertikální průmyslová integrace zajišťuje více než 6000 cyklů při 80% hloubce v bíjení a při 1C. Je využita technologie bezpečných článků LiFePo4 od výrobce Gotion.

Baterie jsou využitelné v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami nebo jinými druhy elektřiny vyráběné z OZE. U fotovoltaických elektráren BENEKOV je projektována kapacita akumulace standardně v poměru 2 : 1 vůči instalovanému výkonu a baterie jsou proto klíčovou částí FVE BENEKOV.


Více informací zde.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy