+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2012

Úvodník

Vážení čtenáři,

návrh znění a posléze i schválení zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, provázely nečekané peripetie a nejen odborně, ale i emotivně vyhrocené diskuze. Není divu, protože novela mění současnou praxi. Někomu práci přidá, někomu ubere, někomu zvýší výdaje a jiným by zase měla přinést zvýšení jistoty výše budoucích provozních nákladů spojených s budovou. Změny se netýkají všech částí zákona č. 406/2000 Sb., ale jsou významné.

Nejčastěji se na veřejnosti asi „propíraly“ pojmy průkaz energetické náročnosti budovy a budova s téměř nulovou spotřebou energie. Zazněl i mocný hlas prezidenta republiky, který vyústil ve veto schválené novely a novela proto musela projít opětným schválením ve sněmovně.

V novele zákona je řada ustanovení, kterých by si měla všimnout i ta část odborné veřejnosti, která se nezabývá zpracováním energetických auditů, posudků, ale jejíž náplní je montáž. Například podmíněnosti oprávnění instalovat soustavy využívající obnovitelné zdroje energií registrací u ministerstva. Po splnění tří podmínek, mezi kterými je úspěšné absolvování školení. Nikoliv školení například u výrobce, ale u organizace, která na to bude mít „papír“ od ministerstva. A nestačí jen absolvování, ale prokazatelné složení písemného odborného testu a úspěšné praktické zkoušky, vše za účasti osoby jmenované ministerstvem. Instalační firma má povinnost své oprávnění doložit zákazníkovi.

Významná pozornost je v novele věnována kontrole provozovaných kotlů, rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že důslednou kontrolou a optimalizací provozu lze celostátně ušetřit zdroje neobnovitelné energie i bez zásadních změn stávajících zařízení. Skutečně dosažené úspory budou silně ovlivněny poměrem ceny kontroly a ceny ušetřené energie. Pokud poměr nebude v konkrétním případě příznivý, kontrola bude mít spíše administrativní charakter. Pozor, kontrolám kotlů se věnuje i nový zákon na ochranu ovzduší, ale jde o jiný druh kontrol.

Z přechodných ustanovení novely mne zaujalo, že povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle zákona č. 406/2000 Sb. musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti novely. Zajímavé je ustanovení novely, že pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas s odlišnými pravidly a pokud se splní podmínka nepřekročení limitů spotřeby energie stanovených prováděcím právním předpisem.

Pro vyznavače používání jednotného názvosloví bude jistě zajímavý pojem technický systém budovy, kterým se míní zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů.

Několik citací z novely zákona č. 406/2000 Sb. najdete v pravidelné rubrice ­Zákony a normy.

Josef Hodboď

Obsah