+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

20 úspěšných let pro značku PZP

09.11.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2012

Několik stovek gratulantů a příznivců značky PZP se v sobotu 15. září sešlo na oslavě 20. výročí založení společnosti ve výrobním areálu společnosti PZP v Dobrém u Dobrušky.

Image 1
 

Základní kámen společnosti byl položen v roce 1992. Jejím prvním výrobkem pro český trh s tepelnou technikou se stal teplovodní přímotopný elektrokotel. PZP však již od počátku opírala svou podnikatelskou stabilitu i o výrobky z jiných oblastí, například specializované vakuové techniky, elektrorozvaděčů, vzduchotechnických jednotek, odvlhčovačů, chladičů kapalin aj.

Image 2
 

Výroba elektrokotlů kulminovala počátkem devadesátých let minulého století. S růstem ceny elektřiny a útlumem poptávky přišla nutnost nabízet úspornější zdroje tepla. Širší výrobní záběr, rozsáhlá schopnost vývoje a výrobně technologické znalosti stojí za rychlým vývojem vlastní konstrukce tepelných čerpadel. Již na přelomu let 1994/1995 se na trhu objevují první tepelná čerpadla se značkou PZP, a to jako ekologická varianta zdrojů tepla založených na elektřině.

Ředitel společnosti PZP, Ing. Václav Prokop, je absolventem pražského ČVUT, oboru chlazení, takže má k chladicím strojům a zařízením, respektive k tepelným čerpadlům, velmi blízko. Jak zdůrazňuje, nebyl a není na to sám. Za zásadní předpoklad úspěchu v oblasti tepelných čerpadel považuje dlouholetou spolupráci s chlaďařskými odborníky, především Ing. Luďkem Klazarem a prof. Jiřím Petrákem, CSc. Ovšem nejen vývoj, ale i kvalita navazující výroby a obchodní činnosti staví PZP v druhé polovině devadesátých let do čela výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel v ČR.

Image 3
 

Ing. Klazar (vlevo) a nastupující mladší generace, která přebírá štafetu vývoje

Kvalitu konstrukce tepelných čerpadel PZP, a jejich schopnost být skutečně úspornými zdroji tepla, oceňují zákazníci nejen v tuzemsku, ale i na jiných, náročnějších evropských trzích. Jedním z důvodů je skutečnost, že parametry tepelných čerpadel se značkou PZP jsou garantovány testy prováděnými ve vlastní zkušebně a následně i v renomovaných, akreditovaných zkušebnách, např. Wärmepumpen-Testzentrum ve švýcarském Buchsu.

Moderní výrobní závod PZP v Dobrém v současnosti poskytuje pracovní příležitost více jak 150 pracovníkům. Na výrobu navazuje specializovaná obchodní a servisní síť zahrnující, kromě České republiky, i další státy především v Evropské unii.

Image 4
 

Na „přehlídce“ stojí vedle sebe zástupci výrobního programu tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda společnosti PZP Heating a.s.

Program dne oslavy výročí zahrnoval prohlídku výrobních i administrativních prostor závodu, pochopitelně i nabídku dobrého jídla a pití, příležitosti k neformálnímu setkání zaměstnanců společnosti a jejich rodinných příslušníků s vedením společnosti. O zábavu se postarala produkce hudebních skupin, kouzelnické duo New Absolon, železný muž Zekon a další.

Image 5
 

Vedení společnosti PZP touto cestou děkuje všem stálým obchodním partnerům, zákazníkům i spolupracovníkům za dosavadní velmi dobrou spolupráci. „I nadále budeme dělat maximum pro Vás a Vaši spokojenost s výrobky nesoucími označení PZP“, uvedl Ing. Václav Prokop.

Image 6