+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Analyzátor spalin Testo

09.11.2012 Autor: Martin Dragoun Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 7/2012

– nepostradatelný nástroj každého servisního technika nejen pro zajištění profesionálního servisu kotlů, ale i pro efektivní kontrolu celé otopné soustavy

Stejně tak jako u kterékoliv techniky obecně i v oblasti analyzátorů spalin je na našem trhu velký výběr podle jeho dostupných funkcí, technických možností, příslušenství, certifikací, propojitelnosti s dalším zařízením, životností senzorů a v neposlední řadě i dle nabízeného uživatelského komfortu a designu. Všechny tyto vlastnosti pak mají samozřejmě vliv na další podstatnou veličinu, kterou je cena.

Společnost Testo AG se sídlem v německém Schwarzwaldu je jedním z předních výrobců přenosné a stacionární měřicí techniky ve světě. V měřicí technice pro spaliny je Testo úspěšné již 30 let: podnik již dříve rozpoznal klíčovou roli elektronické analýzy spalin pro větší efektivitu energií a přinesl v roce 1978 na trh první analyzátor spalin.

Jednoduchý způsob analýzy spalin s testo 310:

– změřit, vytisknout, hotovo

Testo 310 je robustní měřicí přístroj pro všechna základní měření prováděná na otopném systému.

Image 1

S přístrojem testo 310 přináší specialista na měřicí techniku Testo na trh nový analyzátor spalin pro topenáře a instalatéry. Testo 310 kombinuje jednoduché ovládání s vysokou přesností měření a hodí se pro všechna základní měření na otopném zařízení. Dlouhá životnost akumulátorů a kompaktní design z něj dělají robustní nástroj. Přístroj testo 310 nabízí všechny výhody elektronické analýzy spalin v kvalitě Testo ve vynikajícím poměru náklady / využití.

Testo 310 nabízí čtyři integrovaná menu měření pro spaliny, tah, CO v okolním vzduchu a tlak. Pro přímé měření je přístroj vybaven dvěma senzory pro O2 a CO a teplotním čidlem integrovaným v odběrové sondě pro měření teploty spalin a okolního vzduchu. Z těchto parametrů se automaticky dopočítávají všechny rozhodující měřené veličiny, jako jsou hodnota CO2, účinnost a komínová ztráta. Analyzátor spalin testo 310 se tak hodí pro všechna základní měření na otopném zařízení. Umožňuje topenářům, instalatérům, servisním technikům a správcům nemovitostí provádět komplexní analýzu spalin, na nově instalovaném otopném zařízení zkontrolovat základní nastavení nebo provádět údržbu otopné soustavy. Optimálně seřízenou otopnou soustavou šetří konečný zákazník náklady na energii, údržbu a pořizování nového zařízení. Analyzátor spalin testo 310 je spolehlivý partner pro vytváření a upevňování vztahů se zákazníky.

Snadná manipulace, bezpečná navigace v menu, podsvícený displej, rychlé nulování senzoru, dlouhá životnost akumulátoru < 8 hodin – těmito vlastnostmi se testo 310 vyznačuje při každodenním používání. Analyzátor spalin se dá s jistotou navigovat každým měřením spalin pomocí několika promyšlených tlačítek. Naměřené hodnoty lze velmi dobře i při nedostatečných světelných poměrech odečíst. Díky automatickému nulování senzorů je přístroj po zapnutí schopen provozu během 30 sekund.

Tiskárna, speciálně vyvinutá pro testo 310, vytiskne přehledné protokoly v případě potřeby přímo na místě měření. Tyto protokoly je pak možné ihned předložit zákazníkovi. Dokumentace výsledků měření „černé na bílém“ vytváří důvěru a dokládá kvalitní práci řemeslníka.

Efektivní analýza spalin s přístrojem testo 320:

– několika „kliknutími“ k diagnostice vytápění

Testo 320 je multifunkční přístroj pro profesionální analýzu spalin.

Image 2

Nabízí četná, jasně strukturovaná menu měření. Velký výběr sond, které umožňují další měření, rozšiřují variabilitu tohoto přístroje. Standardizované průběhy měření a barevný displej s vysokým rozlišením, který znázorňuje výsledky měření graficky, zjednodušují jeho obsluhu. V paměti přístroje lze uložit až 500 naměřených hodnot, management dat přebírá software „easyheat“.

Přístroj testo 320 je vybaven pro přímé měření dvěma senzory pro O2 a CO i teplotním čidlem integrovaným v odběrové sondě pro měření teploty spalin a okolního vzduchu. Z těchto parametrů se automaticky dopočítávají všechny rozhodující měřené veličiny, jako hodnota CO2, účinnost a komínová ztráta. Sondy, které jsou v nabídce uvedeny jako příslušenství umožňují mnoho dalších měření. Například s pomocí sondy jemného tlaku lze měřit komínový tah nebo hodnoty tlaku paralelně s měřením spalin. Uživatel tak má v jednom přístroji všechny důležité hodnoty pro seřízení otopného zařízení. Pro měření O2, CO, teploty a tlaku má testo 320 certifikát TÜV podle EN 50379, část 1–3.

Výměna sond funguje u testo 320 obzvlášť efektivně. Sondy jsou propojeny rychlospojkou, všechny cesty plynu jsou připojeny k přístroji pomocí jedné rukojeti. Trubice sondy se při výměně jednoduše nasadí na rukojeť a zajistí. Různé délky a průměry sond zaručují vysokou flexibilitu pro všechny aplikace.

Přehledně strukturovaná menu měření a standardizované průběhy měření, které jsou v přístroji uloženy specificky podle zemí, usnadňují práci s tímto analyzátorem. Díky barevnému displeji s vysokým rozlišením je analýza otopného zařízení ještě komfortnější. Jemné zobrazení průběhů měření tvoří základ pro grafickou analýzu spalin.

Dalšími výhodami vysoce kvalitního přístroje je dlouhá životnost aku­mulátoru až 8 hodin a také jeho profesionální design, který zdůrazňuje kompetentnost řemeslníka. Přístroj testo 320 je při manipulaci robustní a ergonomický. Z důvodu automatického nulování senzorů je přístroj po zapnutí schopen provozu během 30 sekund.

Analyzátor spalin testo 320 nabízí jednoduché a efektivní vyhodnocení a zpracování výsledků měření. Přístroj má integrovanou paměť pro až 500 protokolů měření. Komunikace s externími přístroji jako je tiskárna, PDA, notebook nebo počítač probíhá přes rozhraní Bluetooth, USB a ­infračervené rozhraní a je řízena softwarem easyheat. Ten kromě toho v notebooku nebo počítači přebíhá správu údajů o zákaznících a naměřených hodnotách. Pro tisk naměřených hodnot přímo na místě měření je k dispozici tiskárna Bluetooth nebo infračervená tiskárna.

Profesionální analyzátor spalin testo 330 LL s životnosti senzorů až 6 let

Testo 330 LL je multifunkční analyzátor s možností periodického záznamu do paměti a měření NO.

Image 3

Analyzátor spalin testo 330 LL předkládá na grafickém barevném displeji samovysvětlující grafické průběhy měřených dat a také jednoduché symboly a jednoznačně utvářené zprávy, což analýzu spalin výrazně usnadňuje. Grafické znázornění naměřených dat uživatele bezpečně a rychle provází v rámci analýzy otopného zařízení různými měřeními. Interpretace číselných hodnot, která byla doposud nutná, je výrazně usnadněna, např. symbolem palce směřujícího nahoru, v případě, že je otopné zařízení nastaveno správně.

Rozšíření menu měření, jako např. Měření tuhých palivZkouška těsnosti, umožňuje rozsáhlou analýzu otopného zařízení. Díky přímému připojení soupravy pro zkoušku těsnosti k přístroji testo 330 LL mohou proběhnout všechny důležité zkoušky na plynovém potrubí. Není zapotřebí samostatný měřicí přístroj, v testo 330 LL je zkouška těsnosti integrována.

Série analyzátoru spalin testo 330 LL je osazena speciálními senzory Longlife. Díky prodloužené životnosti senzorů, která je u senzoru O2 a CO až 6 let, se mimořádně snižují následné náklady, jelikož odpadá častá výměna senzorů.

Další možností je 4Pascalové měření pro kontrolu podtlaku v uzavřeném prostoru při současném provozu topeniště a odtahového zařízení (např. plynová kamna a kuchyňský odsavač par).

Image 4

 V uzavřeném prostoru může při současném provozu spalovacího zařízení a odsavače dojít k nebezpečnému podtlaku. Se sondou pro nízké tlaky, která je připojitelná k oběma multifunkčním analyzátorům spalin testo 320 a testo 330 LL je možné tento podtlak kontrolovat. Pomocí dvou hadic se měří rozdíl ­tlaku mezi místností a vnějším prostředím. Hadici je možné vyvést ven přes těsnění okna nebo dveří, případně klíčovou dírkou do chodby. Druhá hadice zůstává v místnosti. Hodnoty diferenčního tlaku by při běžícím zařízení neměly být větší než 4 Pa. Zkouška trvá 3 minuty! Během této doby by se mělo při maximálním výkonu vícekrát otevřít okno (nebo dveře) na 30–60 sekund a znovu zavřít.

Image 5

Vyhláškou č. 276/2007 „o kontrole účinnosti kotlů“ byla do české legislativy zavedena pravidelná a jednorázová kontrola kotlů. Ve zprávě z těchto kontrol je nutné uvádět mimo jiné i údaje pro stanovení ztrát a účinnosti kotle, které lze získat pouze měřením analyzátorem spalin. Analyzátory spalin testo 320 a testo 330-2 LL přesně změří a dopočítají všechny potřebné hodnoty (O2 a přebytek vzduchu, CO, teplotu spalin, teplotu vzduchu a účinnost spalování).

Image 6

Doplněním analyzátorů o sadu pro kontrolu tepelné soustavy je navíc možné doplnit toto měření o komplexní kontrolu podle německé DIN EN 15378 ­určující navíc ztráty na kotli (komínová ztráta, ztráta povrchem a ventilační ztráta) doplněné o využití spalného tepla, dimenzování kotle i regulaci. Dále se zde hodnotí hydraulické seřízení, čerpadla a izolace potrubí. V neposlední řadě je pak součástí i vizuální kontrola systému pro předávání tepla.

Image 7

Portfolio analyzátorů spalin testo počínaje robustním, všestranným přístrojem pro základní měření testo 310, přes efektivní multitalent grafické analýzy spalin testo 320 až po výkonný přístroj high-end s revoluční dlouhodobou životnosti senzorů testo 330 LL, pokrývá celé spektrum měření spalin u otopných zařízení. Jemně odstupňované vybavení a vhodné příslušenství zaručují, že zákazník vždy pracuje s tím nejvhodnějším produktem pro svou aplikaci měření.

Image 8

Image 9

Image 10

Firemní článek