+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2013

Úvodník

Vážení čtenáři,

znakem současné doby je ztráta platnosti mnoha pravidel, zkušeností, o které jsme se mohli opřít. V chování některých aktérů trhu se objevují dříve neznámé záludnosti, které nás nutí umět rozlišit originál od plagiátu.

Parazitování na prestižních značkách módních výrobků je známé. Náklady na vyrobení kopie slavného výrobku jsou v řádu desetin, i méně, z tržní ceny originálu. Poptávku po originálním výrobku již někdo vytvořil a uhradil náklady s tím spojené, takže prodej, i jen jednoho plagiátu, je velmi výnosný.

Obroční zkušenosti z prestižního světového veletrhu ISH Frankfurt, zaměřeného na techniku pro příjemné prostředí v budovách, ukazují, že plagiátorství je silné v oblasti koupelnových a kuchyňských armatur. I zde jde o design, značku. Skutečnost, že spolupráce organizátorů ISH s celní správou, která v případě pozitivního nálezu končí fyzickou likvidací zboží a výrazným postihem pro plagiátora, je známá již řadu let a přesto se pokaždé objevují nové pokusy.

Nejmladší sektor obsahuje výrobky, které parazitují na funkčnosti originálů. Plagiát se tváří prakticky stejně, jako originální výrobek, ale nedosahuje úrovně jeho funkcí, kvality. Podvodník nepoškozuje jen výrobce originálu, ale i uživatele, a proto je mnohem nebezpečnější. Můžete si říci, že Vy byste to vždycky poznali. Jak ale například poznáte, že plagiátor použil méně kvalitní ocel? Jak poznáte, že ventil, který jste koupili, je plagiát, pokud je z vnějšku dokonalou kopií a ventil nechcete rozebrat? Jak poznáte, že máte čerpadlo splňující předpisy o energetické efektivitě a nikoliv čerpadlo, které plagiátor sestavil z méně kvalitních materiálů a to, co chybí čerpadlu na výkonu, dohnal falešným zobrazováním menšího příkonu na displeji, než je skutečný? A lze položit další podobné otázky.

V praxi se opíráme o ochranu trhu, kterou zajišťuje stát. Tato ochrana nikdy nebude stoprocentní. Pokud je potenciál zisku mezi originálem a plagiátem velký, tak se vždy najdou jedinci, kteří se pokusí tento zisk získat. Stát však nejsou jen úředníci. Stát jsme i my ostatní. Máme možnost bojovat. Nabídl Vám někdo špičkový výrobek, který ve svých zakázkách používáte, za tržně neobvykle nízkou cenu? Je ve Vašem zájmu se spojit s výrobcem, dovozcem, a ověřit si, zda je to možné a proč právě Vám byla takové nabídka předložena. Je Vám něco na zakoupeném výrobku podezřelé? Zase si to můžete ověřit u výrobce nebo dovozce. Je ve Vašem zájmu zákonným způsobem vyřadit konkurenci, která by na takovou podezřelou nabídku kývla. Největší zájem na potírání plagiátorství mají výrobci originálů, nebo jejich smluvní dovozci, ale ani oni nemohou být všude.

Historickou, a později neopakovatelnou, příležitost pro plagiáty vytváří současné skokové legislativní změny technických požadavků na výrobky. Plagiátoři mohou kalkulovat s tím, že zákazníci mají menší znalost aktuálního stavu, že v přechodných obdobích se na trhu může vyskytovat více typů tvarově podobných výrobků, a tak „vypuštění“ plagiátu na trh má větší šanci na úspěch. Ochrana? Vlastní znalosti, ověřený dodavatel, velkoobchod a případně spolupráce s výrobcem, dovozcem.

Plagiátorství v naší branži naštěstí nemá tak velký rozměr, jako u módních výrobků. Přesto se čas od času vyskytne. Je třeba o jeho hrozbě vědět a okamžitě reagovat.

Josef Hodboď

Obsah