+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová oběhová čerpadla ALPHA2

Společnost Grundfos uvedla na přelomu roku 2013 na trh novou generaci oběhových čerpadel ALPHA2, která navazuje na úspěšnou dosavadní řadu ALPHA2.

Nové modely elektronicky regulovaných čerpadel ALPHA2 mají nejnižší úroveň indexu energetické účinnosti na trhu (např. ALPHA2 25-40 má EEI = 0,15). Jsou tak splněny požadavky EU účinné od 1. 1. 2013, kdy platí podmínka EEI £ 0,27, ale i také podmínka EEI £ 0,23, která vejde v platnost až od 1. 8. 2015.

Image 1

Oproti dosavadnímu modelu ALPHA2 byla nová ALPHA2 vylepšena v mnoha oblastech, např.:

1. Širší oblast použití

 • použití čerpadla pro chladná média od teploty 2 °C, čerpadlo je odolné proti kondenzaci bez ohledu na okolní teplotu,
 • – kataforézní úprava (zvýšení odolnosti proti agresivním médiím, např. glykolovým směsím).

2. Vylepšená konstrukce čerpadla

 • keramická ložiska, nová konstrukce motoru založená na technologii permanentních magnetů, vylepšená hydraulika,
 • menší rozměry čerpadla (zkrácená motorová část), jež umožňují snadnější instalaci ve stísněných prostorech.

3. Uživatelsky přívětivější nastavování otáčkově regulovaného provozu

Čerpadlo nadále využívá všech funkcionalit předcházejícího typu. Je možné si vybrat z následujících druhů regulace:

 • inteligentní funkce AUTOADAPT,
 • regulace na proporcionální tlak,
 • regulace na konstantní tlak
 • a tři konstantní otáčkové stupně.

Větší možnost výběru je u regulací na proporcionální a konstantní tlak, kde si nyní lze vybrat vždy ze tří křivek pro ­danou regulaci. Dosud byl výběr jen ze dvou křivek. Funkce AUTOADAPT zůstává beze změny a stále platí, že používáním této funkce dochází k největším úsporám elektrické energie bez složitého nastavování provozu čerpadla. Lze využít také funkci nočního redukovaného provozu.

4. Integrovaný průtokoměr

Další novinkou u nové verze čerpadla ALPHA2 je vestavěný průtokoměr, který na displeji čerpadla ukazuje aktuální hodnotu průtoku [m3/h]. Tlačítkem lze přepínat mezi režimy elektrického příkonu [W] a průtoku [m3/h]. Výhoda integrovaného průtokoměru spočívá například ve snadnějším vyvažování otopné soustavy, kdy si můžeme zobrazit aktuální hodnotu průtoku přímo na displeji čerpadla (odpadá měření a výpočty průtoku). Pomocí průtokoměru můžeme také snadno zjistit, zda-li nedošlo k zablokování hydraulického okruhu, nebo zda-li je kotel v provozu.

Image 2

Ovládací panel čerpadla:

 1. displej ukazující aktuální energetický příkon [W] nebo aktuální průtok [m3/h]
 2. devět políček k indikaci nastavení čerpadla (zleva: tři konstantní otáčkové stupně, AUTOADAPT, tři křivky proporcionálního tlaku a tři křivky konstantního tlaku)
 3. světelné políčko k indikaci automatického redukovaného nočního provozu
 4. tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci automatického redukovaného nočního provozu
 5. tlačítko k volbě nastavení čerpadla
 6. tlačítko pro výběr parametru na displeji (W nebo m3/h)

Pro snadnější a rychlejší instalaci čerpadla byl zdokonalen ALPHA konektor.

Image 3

Abychom zvýšili energetickou účinnost, je nutné zajistit, aby teplo z otopné vody zůstávalo uvnitř systému. Proto je nová ALPHA2 automaticky dodávána se snadno instalovatelným izolačním krytem. Dosud bylo nutno tyto kryty kupovat jako příslušenství.

Nová čerpadla ALPHA2 lze využít jak pro topné nebo chladicí systémy (litinové provedení čerpadla), tak i pro systémy cirkulace teplé vody (čerpadla z korozivzdorné oceli).


Podrobnější informace, včetně parametrů čerpadla, lze získat na cz.grundfos.com

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy