+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinky v kulových ventilech a pohonech od společnosti Siemens

20.11.2013 Autor: Ing. Vlastimil Kojzar Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 7/2013

Přímé VAI61.. a trojcestné regulační kulové ventily VBI61.. v PN40 a pohony

Společnost Siemens uvedla začátkem tohoto roku na trh přímé VAI61.. a trojcestné VBI61.. mosazné kulové ventily s užitím ve vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízeních jako regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily v uzavřených okruzích. Trojcestné ventily lze použít pouze pro směšování. Ventily lze použít i pro aplikace s pitnou vodou.

Předností ventilů s úhlem natočení 90°, s vnitřním závitem, které jsou dodávány v DN15 až DN50 s Kvs = 1 až 63 m3/h je vysoký regulační poměr Sv > 500. Průtoková charakteristika je ekviprocentní v přímém směru a lineární v obtoku, netěsnost ventilů je 0…0,01 % z hodnoty Kvs v přímém směru a < 1 % z hodnoty Kvs v obtoku, dovolená teplota média je 1…120 °C.

Kulové ventily VAI61.. a VBI61.. (obr. 1) lze ovládat rotačními pohony

  1. GQD131.9 a GQD161.9A pro ventily DN15 a DN20
  2. GDB331.9E, GDB131.9E a GDB161.9E pro ventily DN15, DN20 a DN25
  3. GMA131.9E a GMA161.9E pro ventily DN15 až DN50
  4. GLB331.9E, GLB131.9E a GLB161.9E pro ventily DN15 až DN50

s 3bodovým nebo DC 0…10 V řídicím signálem, s napájením AC/DC 24 V, AC 24 V nebo AC 230 V, s a bez havarijní funkce (všechny údaje podle typu pohonu) a s připojovacím kabelem 0,9 m.

Image 1Obr. 1 • VAI61.40-40 + GLB331.9E

Přímé on/off VAI60.. a trojcestné přepínací kulové ventily VBI60..L a VBI60..T v PN40 a pohony

Nabídka kulových ventilů je rozšířena o mosazné on/off přímé kulové ventily VAI60.. a trojcestné přepínací kulové ventily v provedení VBI60..L a VBI60..T s užitím ve vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízeních v uzavřených okruzích.

Image 2Obr. 2 • GLB331.9E (vlevo) a VBI60.32-13L (vpravo)

Ventily s úhlem natočení 90° a s vnitřním připojovacím závitem jsou dodávány v DN15 až DN50 s Kvs = 5 až 96 m3/h, s netěsností 0…0,01 % z hodnoty Kvs v přímém směru a < 1 % z hodnoty Kvs v obtoku. Dovolená teplota média protékajícího ventilem je –10…120 °C.

Kulové ventily VAI60.., VBI60..L a VBI60..T (obr. 2) lze ovládat rotačními pohony

  1. GSD141.9A a GSD341.9A pro ventily s DN15, DN20 a DN25
  2. GQD121.9A a GQD321.9A pro ventily s DN15, DN20 a DN25
  3. GMA121.9E a GMA321.9E pro ventily s DN15 až DN50.
  4. GLB331.9E a GLB131.9E pro ventily s DN15 až DN50.

s 2polohovým řídicím signálem s napájením AC/DC 24 V nebo AC 230 V s různými dobami přeběhu, s a bez havarijní funkce (podle typů pohonu) a s připojovacím kabelem 0,9 m.

Image 3Obr. 3 • I/SBC28.2-20 (vlevo) a TG/XBZ3/4 (vpravo)

Přímé I/VBZ.. a trojcestné TG/XBZ.. kulové ventily v PN16 s elektrickým pohonem pro on/off regulaci

Nabídka kulových ventilů je dále rozšířena o mosazné přímé kulové ventily I/VBZ.. a trojcestné kulové ventily TZG/XBZ.. s užitím v uzavřených topných a vzduchotechnických systémech s horkou a studenou vodou.

K dispozici jsou ventily s úhlem natočení 90° v DN15 až DN50 pro přímé ventily I/VBZ.. (Kvs = 15 až 220 m3/h) a v DN20 až DN50 pro trojcestné ventily TG/XBZ.. (Kvs = 25 až 190 m3/h), Dpmax 500 kPa. Ventily nemají žádnou netěsnost, dovolená teplota média je 0…90 °C pro přímé ventily a –15…120 °C pro trojcestné ventily. Trojcestné ventily lze použít pro směšování i rozdělování.

Přímé kulové ventily I/VBZ1/2 až I/VBZ11/4 lze ovládat pohonem MP20.20 a všechny ostatní kulové ventily lze ovládat rotačními pohony I/SBC28.2-10, I/SBC28.2-20 a I/SBC28.2-60 a I/SBC28.3-60 (podle typu kulového ventilu), viz obr. 3. Všechny typy pohonů mají 2polohový řídicí signál, napájecí napětí AC 230 V a připojovací kabel 0,8 m.

Pohony mají ovládání SPDT, což znamená, že nemají zpětnou pružinu a je nutné připojit jak spínanou fázi pro řízení ventilu, tak fázi trvalou pro umožnění návratu pohonu (ventilu) do původní polohy po odpojení řídicího signálu.

Image 4


Technické údaje o kulových ventilech a pohonech pro kulové ventily uvedených v tomto článku lze také nalézt na adrese www.siemens.cz/ventily

Firemní článek