+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2013/7

20.11.2013 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 7/2013

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Podle TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW, čl. 4.10, se do jednoho prostoru nesmí instalovat současně spotřebiče s přetlakovými a atmosférickými hořáky. Takový požadavek je srozumitelný, protože přetlakový hořák může ovlivnit funkci hořáku atmosférického.

Je možné do kotelny, kde je kotel s přetlakovým hořákem, umístit spotřebič s atmosférickým hořákem např. kondenzační kotel, který bude zapojen jako uzavřený spotřebič (kategorie C). Funkce hořáku nebude v tomto případě ovlivňována, ale nebude dodrženo znění technických pravidel, což může způsobit problémy při revizích.

Odpověď:

Děkuji za váš dotaz, není totiž ojedinělý. Nejasnosti pramení z nepřesné formulace čl. 4.10 TPG 908 02. Zákaz se totiž týká spotřebičů typů B na plynná paliva s odvodem spalin přirozeným tahem do venkovního prostředí, což v příslušném článku TPG 908 02 není náležitě vysvětleno. Jedná se o spotřebiče nasávající spalovací vzduch z prostoru, v němž jsou instalovány.

Je samozřejmé, že spotřebič typu B23 či B33 s tlakovým hořákem, tedy s ventilátorem, může svým nasávacím efektem obrátit tah spalinové cesty kotle typu B11 s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu s odvodem spalin přirozeným tahem a nasávat spaliny od tohoto spotřebiče zpět do kotelny. Pokud se týče umístění spotřebiče typu C, ať již s atmosférickým hořákem nebo tlakovým, do stejného prostoru se spotřebiči typu B, nemusíte mít obavy, protože, jak správně uvádíte, neovlivňuje tento spotřebič tlakové poměry v prostoru, v němž je instalován (nasává spalovací vzduch z venkovního prostředí a spaliny odvádí rovněž do venkovního prostředí).

Dovolím si odpověď ještě rozšířit na podobné problémy, které může zdroj tepla s tlakovým hořákem způsobit. V prostoru, ve kterém je umístěn, případně i v prostoru, se kterým je spojen například netěsnými dveřmi, může negativně ovlivnit nejen činnost plynových spotřebičů s atmosférickým horákem provedení B11 s přerušovačem tahu a přirozeným odtahem spalin, ale i všech spotřebičů podobného typu bez ohledu na použité palivo. Stejný problém s obrácením tahu komína může nastat u spotřebičů na tuhá paliva s odvodem spalin přirozeným tahem: jako jsou kamna, sporáky, grily, krby a malé kotle, která nasávají vzduch z prostoru, v kterém jsou instalovány (spotřebiče typu B21).

V současné době proběhla revize TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, která na tyto problémy pamatovala. Její nové znění bylo schváleno v květnu tohoto roku. Revidovaná TPG 70401 vstoupila v platnost k 1. 8. 2013. V tomto novém TPG jsou již přesné definice, které vámi uváděné možné rozpory ­odstraní.

Letos zpracovává pověřená skupina odborníků také změnu Z2 ČSN 734301 Komíny a kouřovody – Navrhování a připojování spotřebičů paliv, která předpokládá, že i v rámci této změny budou mj. problémy s umísťováním spotřebičů různých typů a konstrukcí náležitě definovány.

Podrobné informace o třídění spotřebičů lze nalézt v ČSN 06 1000 a ČSN 06 1002.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 105 Komíny; člen redakční rady Topenářství instalace