+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2011

Úvodník

Vážení čtenáři,

topná sezóna je velkou zkouškou všech lidí zabývajících se spalovací tepelnou technikou. Zemědělci mají své dožínky – oslavují, že zajistili potraviny na další rok života. I lidé od tepla mají důvod k oslavám. A to na konci topné sezóny. Protože i na tepelné technice závisí lidské životy.

Lidský život je neopakovatelný dar a pokud je násilně poškozen nebo ukončen, jde vždy o tragédii. Podle údajů Záchranného hasičského sboru za rok 2010 vzniklo pro závadu na komíně 318 požárů a bylo při nich zraněno 32 osob. Varující je číslo 71 požárů způsobených nevhodnou konstrukcí komína s 8 zraněnými osobami. Ve stejném informačním zdroji se lze také dočíst, že v roce 2010 řešili hasiči 171 požárů, jejichž příčinou byla závada na topidle, a při kterých došlo ke zranění 17 osob. S požáry v roce 2010, jejichž příčinu lze dát do souvislosti s tepelnou technikou pro vytápění, naštěstí nesouvisí žádné úmrtí, i když bolest a často doživotní následky, způsobené popálením, jsou pro mnohé z postižených velmi traumatizující.

Velkým ohrožením životů jsou případy otrav oxidem uhelnatým. Tento „neviditelný zabiják“ je velice účinný. Každoročně je, s diagnózou otrava oxidem uhelnatým, hospitalizováno okolo dvou až tří set pacientů. V roce 2010 jich bylo 286 a jeden z nich na následky otravy zemřel. Vedle této relativně optimistické zdravotnické statistiky existuje i méně optimistická pocházející od ČSÚ. Ta každoročně eviduje okolo jednoho sta mrtvých na otravu oxidem uhelnatým. Tedy těch, kteří nestihli být hospitalizováni. V roce 2010 jich bylo 112.

Pokud je otrava spojená s vytápěním, pak za hlavní příčiny lze považovat chyby lidí. Jde o podcenění provozních předpisů, zanedbanou péči o spalovací zdroje tepla, o přívod čerstvého spalovacího vzduchu, o čistotu hořáku, spalovací komory, správnou funkci spalinových cest atp. Zatímco požár se hlásí prudkým zvyšováním teploty, kouřem, hlukem, oxid uhelnatý se tiše, bez zápachu a neviditelně plíží. Ukládá se prostřednictvím dýchání v krvi, kde blokuje přívod kyslíku. Zasažený člověk ztrácí schopnost se z dosahu jeho zdroje dostat. Není-li mu poskytnuta pomoc, která může vyžadovat urychlené přemístění do hyperbarické komory, umírá. Komoru nemá každá nemocnice a k tomu si přičtěte snahu prodloužit dojezdové časy sanitek z 15 na 20 minut!

V Česku jsou v provozu milióny spalovacích zdrojů, takže pravděpodobnost, že se právě ve vašem okolí něco přihodí, je naštěstí velmi malá. Přesto, prozkoumejte své svědomí! Neviděli jste v posledních několika měsících zdroje tepla, které mají očouzené průhledové okénko nebo otvor k plamínku? Zdroje tepla nebo ohřívače vody umístěné v místnostech, ve kterých majitel utěsnil okenní spáry, mřížky ve dveřích? Neslyšeli jste stížnost provozovatele kotle, že mu nadměrně kouří, má malý výkon? Nechlubil se vám někdo známý, že již několik let po sobě šetří za servis kotle, že v bytě občas cítí něco jako „uzeniny“, ačkoliv je nejí? Ještě je čas si uchovat svědomí čisté. Většina provozovatelů, hlavně domácností, jsou laici. Když chápou nutnost pečovat například o brzdy automobilu, je třeba jim trpělivě vysvětlovat, proč neignorovat ochranu proti požáru a otravě oxidem uhelnatým. Dobrým důvodem je, že svým negativním postojem neohrožují jen svůj život, což by se snad dalo ještě pochopit, ale i životy případných návštěv a zejména životy jejich blízkých a milých. A to nikoliv jen během několika hodin, jako při řízení automobilu, ale během topné sezóny po celý den.

Josef Hodboď

Obsah