+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2011

Úvodník

Vážení čtenáři,

topná sezóna je velkou zkouškou všech lidí zabývajících se spalovací tepelnou technikou. Zemědělci mají své dožínky – oslavují, že zajistili potraviny na další rok života. I lidé od tepla mají důvod k oslavám. A to na konci topné sezóny. Protože i na tepelné technice závisí lidské životy.

Lidský život je neopakovatelný dar a pokud je násilně poškozen nebo ukončen, jde vždy o tragédii. Podle údajů Záchranného hasičského sboru za rok 2010 vzniklo pro závadu na komíně 318 požárů a bylo při nich zraněno 32 osob. Varující je číslo 71 požárů způsobených nevhodnou konstrukcí komína s 8 zraněnými osobami. Ve stejném informačním zdroji se lze také dočíst, že v roce 2010 řešili hasiči 171 požárů, jejichž příčinou byla závada na topidle, a při kterých došlo ke zranění 17 osob. S požáry v roce 2010, jejichž příčinu lze dát do souvislosti s tepelnou technikou pro vytápění, naštěstí nesouvisí žádné úmrtí, i když bolest a často doživotní následky, způsobené popálením, jsou pro mnohé z postižených velmi traumatizující.

Velkým ohrožením životů jsou případy otrav oxidem uhelnatým. Tento „neviditelný zabiják“ je velice účinný. Každoročně je, s diagnózou otrava oxidem uhelnatým, hospitalizováno okolo dvou až tří set pacientů. V roce 2010 jich bylo 286 a jeden z nich na následky otravy zemřel. Vedle této relativně optimistické zdravotnické statistiky existuje i méně optimistická pocházející od ČSÚ. Ta každoročně eviduje okolo jednoho sta mrtvých na otravu oxidem uhelnatým. Tedy těch, kteří nestihli být hospitalizováni. V roce 2010 jich bylo 112.

Pokud je otrava spojená s vytápěním, pak za hlavní příčiny lze považovat chyby lidí. Jde o podcenění provozních předpisů, zanedbanou péči o spalovací zdroje tepla, o přívod čerstvého spalovacího vzduchu, o čistotu hořáku, spalovací komory, správnou funkci spalinových cest atp. Zatímco požár se hlásí prudkým zvyšováním teploty, kouřem, hlukem, oxid uhelnatý se tiše, bez zápachu a neviditelně plíží. Ukládá se prostřednictvím dýchání v krvi, kde blokuje přívod kyslíku. Zasažený člověk ztrácí schopnost se z dosahu jeho zdroje dostat. Není-li mu poskytnuta pomoc, která může vyžadovat urychlené přemístění do hyperbarické komory, umírá. Komoru nemá každá nemocnice a k tomu si přičtěte snahu prodloužit dojezdové časy sanitek z 15 na 20 minut!

V Česku jsou v provozu milióny spalovacích zdrojů, takže pravděpodobnost, že se právě ve vašem okolí něco přihodí, je naštěstí velmi malá. Přesto, prozkoumejte své svědomí! Neviděli jste v posledních několika měsících zdroje tepla, které mají očouzené průhledové okénko nebo otvor k plamínku? Zdroje tepla nebo ohřívače vody umístěné v místnostech, ve kterých majitel utěsnil okenní spáry, mřížky ve dveřích? Neslyšeli jste stížnost provozovatele kotle, že mu nadměrně kouří, má malý výkon? Nechlubil se vám někdo známý, že již několik let po sobě šetří za servis kotle, že v bytě občas cítí něco jako „uzeniny“, ačkoliv je nejí? Ještě je čas si uchovat svědomí čisté. Většina provozovatelů, hlavně domácností, jsou laici. Když chápou nutnost pečovat například o brzdy automobilu, je třeba jim trpělivě vysvětlovat, proč neignorovat ochranu proti požáru a otravě oxidem uhelnatým. Dobrým důvodem je, že svým negativním postojem neohrožují jen svůj život, což by se snad dalo ještě pochopit, ale i životy případných návštěv a zejména životy jejich blízkých a milých. A to nikoliv jen během několika hodin, jako při řízení automobilu, ale během topné sezóny po celý den.

Josef Hodboď

Obsah

 • strana 8 – XIX. Sněm APTT
 • strana 10 – SIEMENS: Web servery řady OZW
 • strana 12 – Korado 20 let – připomenutí historie
 • strana 14 – BRILON CZ: Prodej komínových systémů
 • strana 20 – TECE: Struktura obchodních cest
 • strana 24 – BAXI Heating: Luna Duo-Tec MP
 • strana 26 – CTI informuje: Vlastnosti rozvodů tepla z předizolovaných trubek
 • strana 28 – Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout: Otázky
 • strana 30 – TESTO: Historie analyzátorů spalin testo
 • strana 32 – MEIBES: Solární stanice Solaventec II
 • strana 34 – Zdeněk Lyčka: Polské kotle a český trh
 • strana 36 – Vladimír Galád: Otopné soustavy v rozkladu?
 • strana 42 – SIEMENS: Servopohony Acvatix
 • strana 44 – Miloslav Jokl: Přípustná rozmezí optimálních operativních teplot
 • strana 48 – IVAR CS: Instalační systém ALPEX-GAS
 • strana 50 – Milan Drda – Ondřej Šikula: Využití CFD modelování pro návrh přetlakového větrání CHÚC
  strana 55 – Využití odpadního tepla z procesu čištění uranové rudy pro vytápění TČ
 • strana 56 – Olga Rubinová – Aleš Rubina: Příklad z techniky prostředí
 • strana 58 – WAVIN OSMA: Návrhy TZB instalací v systé- mech Ekoplastik PPR a WAVIN K-press
 • strana 60 – Petr Fischer: Hranatá jednotrubková soustava
 • strana 62 – PIPELIFE Czech: Novinky pro vnitřní instalace
 • strana 64 – Radomír Adamovský – Jan Mikšovský: Spotřeby elektrické energie TČ a elektrokotle v bivalentním systému
 • strana 68 – REFLEX: Odvzdušnění otopných a chladicích soustav
 • strana 70 – Tomáš Matuška: Přínosy solární soustavy při změně provozních podmínek
 • strana 73 – ULITEP: Skalár III OS
 • strana 76 – Petr Kramoliš – Mojmír Vrtek: Solární soustava pro CZT
 • strana 82 – ENBRA: Tepelné čerpadlo HPSU compact
 • strana 83 – Letní škola TZB
 • strana 87 – IGB PLUS: RIDGID Nářadí na celý život
 • strana 88 – GRUNDFOS: Motory čerpadel Grundfos
 • strana 90 – ARMACELL: Izolace chladicích a klimatizačních systémů – 6.  část
 • strana 92 – Zákony a normy
 • strana 94 – Publikace
 • strana 95 – Výstavy a veletrhy