+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Návrhy TZB instalací v systémech Ekoplastik PPR a WAVIN K-press

10.11.2011 Autor: Pavel Seidl Firma: WAVIN Czechia s.r.o. Časopis: 7/2011

Novinka, kterou bychom vám dnes rádi touto cestou prezentovali, spadá svým zacílením do oblasti vlastního návrhu a projekce zdravotechnických instalací.

Image 1

Na základě podnětů ze strany projektantů jsme se rozhodli oslovit a následně navázat úzkou spolupráci s přední českou firmou, která vyvíjí a distribuuje výpočetní počítačový program umožňující návrh TZB instalací – firmou PROTECH spol. s r.o. Výsledkem tohoto je fakt, že se nám podařilo provést implementaci katalogů našich výrobků určených pro vnitřní rozvody vody a vytápění do programu PROTECH. Jen pro úplnost ještě připomeňme, že pod souhrnným názvem PROTECH se ukrývají konkrétní dílčí aplikace, sloužící k projektování jak vnitřních vodovodních instalací, tak i radiátorového a podlahového vytápění, výpočtu tepelných ztrát, energetického štítku budovy atp.

Image 2

V současné době se tedy uživatelům programu PROTECH naskýtá možnost provést vlastní návrh instalace vnitřního vodovodu či vytápění, pomocí známých a praxí dlouhodobě ověřených systémů Ekoplastik PPR a WAVIN K-press, které jsou na tuzemském trhu jednotně nabízeny firmou WAVIN OSMA s.r.o.

Image 3

Uvedené výrobkové katalogy jsou v rámci programů pravidelně aktualizovány, čímž je zajištěna relevantnost údajů (místní tlakové ztráty tvarovek apod.), které jsou podstatné pro návrh vlastní instalace.

Samozřejmostí zůstává i technická pomoc uživatelům při práci s uvedenými aplikacemi ze strany naší společnosti.

Firemní článek