+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Skalár III OS – Sestava patního měření množství teplé vody v tzv. čtyřtrubkových sídlištních rozvodech

10.11.2011 Časopis: 7/2011

Prvním krokem k úsporám teplé vody (dále jen TV) v domě, je nezbytné, co nejpřesněji změřit její spotřebu.

 Česká spo­lečnost ULITEP, spol. s r.o., ve spolupráci se společností Hydrometer GmbH, představuje vlastní výrobek, měřicí sestavu Skalár III OS s přesnostído 1 %. Sestava obsahuje:

  • dva kusy magnetoindukčních snímačů,
  • vyhodnocovací jednotku s M-busovou sběrnicí pro přenos naměřených dat.

Image 1

Měřicí sestava se chová jako velmi přesný a stabilní vodoměr. Kontrola stability shody obou snímačů probíhá automaticky. V praxi se ukázalo, že popisované technické řešení, jako jediné, velmi spolehlivě měří odebírané množství TV. Vlastní měření dodavatele žádným způsobem neomezuje a umožňuje mu vyvážit a sledovat množství i kvalitu dodávky teplé vody, její teplotu a tepelnou energii předanou v TV a současně umožňuje sledovat úniky a stav tepelné izolace soustavy. Všechna tato data může ve svém objektu kontrolovat i uživatel. Sestava Skalár III OS nepotřebuje žádnou údržbu, je bez výměníku, bez nároků na prostor a stavební úpravy. Byla již instalována na více jak 1000 měřicích místech. Za dobu provozování a nasazení v praxi nedošlo k přerušení, či omezení dodávky teplé vody, zaviněné touto technikou.

Odběratelé se přirozeně dožadují spravedlivějšího rozúčtování. Osazením patního měření se dají odhalit neoprávněné zásahy do bytových vodoměrů a hlásit tak dodavateli náměry skutečně spotřebovaného množství teplé vody. Rozdíly v náměrech bytových vodoměrů a patou objektu se pohybují od 3 do 18 %!

Image 2

Dodavatel tak dostává věrohodné údaje z Vašeho objektu. Při smluvním ujednání o tomto způsobu měření dodávky teplé vody nic nebrání použít tyto náměry pro fakturaci.

Náklady na pořízení:

  • Měřicí sestava 36 000 Kč
  • Armatury 4 000 Kč
  • Montáž 5 000 Kč
  • Celkem 45 000 Kč

Roční provozní náklady jsou 900 Kč. Osazení jednoho měřicího místa navýší cenu TV o cca 1 %.

Prokazatelné úspory:

Hospodárnou péčí o rozvody TV v objektu, jejichž kvalitu nelze bez měření objektivně sledovat, lze téměř ve všech objektech ušetřit až 0,1 GJ/m3. Tato úspora představuje v průměru 1800 Kč, na jeden byt a rok. V případě vyčíslení nepřesnosti původní metody měření dle součtu vodoměrů, je to až 18 % objemu vody, což představuje dalších 2 200 Kč, na byt a rok.

Použitá literatura:

Družstevní bydlení a správa domů č. 6/2010, č. 2/2011
Topenářství instalace č. 6, 7 a 8/2010, č. 2, 3, 4 a 6 /2011


Podrobnější informace a reference naleznete na: www.ulitep.cz

Související časopisy