+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hranatá jednotrubková soustava

10.11.2011 Autor: Dr. Ing. Petr Fischer Časopis: 7/2011

Tento článek, přednesený na Topenářském školení, mně připomenul dvě zajímavé exkurze, které před třiceti lety zorganizoval Dr. Ing. Miroslav Lázňovský pro prof. Ing. Vladimíra Skokana, DrSc. a také pro mne. Cílem bylo město Slané, kde realizoval jednotrubkovou otopnou soustavu z hranatých trubek v trojici historických domů a také v nové budově zemědělské správy.

Historické budovy stály při silnici, která se svažovala, proto měl každý dům podlahy pater v jiné výši. Konečné řešení otopné soustavy bylo jednoduché, autor projektu protáhl ležatý rozvod z hranatých trubek vcelku všemi třemi domy a udělal odbočky k jednotlivým otopným tělesům. Úředníci bytového podniku, kteří užívali všechny tři budovy, byli s vytápěním v zimě naprosto spokojeni. Při prohlídce rozvodu z hranatých trubek jsme společně konstatovali, že rozvod vytápění je elegantně veden po podlaze při stěnách, takže nikoho ani nenapadne ho hledat. Kladné vyjádření na otopnou soustavu, navrženou Dr. Ing. Lázňovským, nám dal i energetik zemědělské správy. I dnes jsem přesvědčen o tom, že otopná soustava s hranatou trubkou má šanci na realizaci. Je ale potřeba dodržet doporučení Dr. Petra Fischera, aby montáž takové soustavy prováděli vždy jen zkušení a velmi zruční montéři, kteří budou důsledně dodržovat pokyny projektanta.

Recenzent: Miroslav Štorkan

Několik událostí v poslední době mě přimělo k napsání článku o hranaté jednotrubkové soustavě. Tou hranatostí se myslí, pro ty, co se s tímto pojmem setkávají poprvé, použití hranatých trubek, tedy uzavřených profilů. Především to byl odchod Dr. Ing. Miroslava Lázňovského, který věnoval vývoji této soustavy velice mnoho energie. Druhým podnětem bylo zjištění, že tato soustava je i po 40 letech plně funkční v objektu Autoklubu Praha v Opletalově ulici. Dalším důvodem je skutečnost, že pomalu ale jistě vymírá generace topenářů, kteří měli s realizací hranaté jednotrubkové soustavy praktické zkušenosti, dokázali ji navrhnout, technicky správně zhotovit. Jako jeden ze zbývajících tedy považuji za dobré shrnout praktické poznatky a takto je odkázat budoucím technikům, pokud by se s úlohou realizovat takovouto otopnou soustavou setkali.

Prvním impulzem pro zvažování o vy­užití hranaté jednotrubkové soustavy v tehdejším Československu byly realizace v Německu. Pak Dr. Ing. Lázňovský odměřil všechny možné kombinace použití hranaté trubky, jako kmenové trubky jednotrubkové soustavy. Podle výsledků těchto měření byly sestaveny nomogramy pro projektový návrh. S rozvojem výpočetní techniky byl následně podle těchto nomogramů vytvořen i výpočtový program. Největší uplatnění tato soustava našla v době, kdy byl dostatek profesně zdatných montérů, levná ocel a drahá měď. V každém ohledu byla montáž takové soustavy velice pracná. Na druhou stranu byla zpravidla při podlaze nebo v rozích vedená hranatá potrubí v místnostech naprosto nenápadná a vyhovovala dokonce i požadavkům památkářů na minimum zásahů do stavebních konstrukcí památkových objektů. Kmenová trubka se ukládala přímo na podlahu těsně ke stěně a tvořila nenápadnou lištu.

Pokud by byl požadavek na realizaci takové soustavy, dovoluji si připojit několik montážních rad, které je zbytečné znovu objevovat.

Do koutů se vkládají již předem svařené části potrubí. Vlastní příprava spočívá v přesném šikmém řezu s odstraněním všech otřepů. Vnitřní hrana spoje se nařízne a vytvoří se malý náběhový oblouk (obr. 1).

Image 1Obr. 1 •

Odbočky se navařují jak do plochy, tak do hrany kmenové trubky (obr. 2).

Image 2Obr. 2 •

Část pod tělesem je možno prefabrikovat a jako jeden celek vložit do rozvodu. Závěrečné spojování se provádí na rovných částech rozvodu okénkovými svary (obr. 3).

Image 3Obr. 3 •

Kmenová trubka podél zdí je většinou vedena úzkou stranou na podlaze, delší podle zdi (obr. 4).

Image 4Obr. 4 •

Přechody prahu dveří lze provádět vedením rozvodu na plocho, delší stranou na podlaze (obr. 5).

Image 5Obr. 5 •

Trubku je možno tvarovat i podle obloukových stěn (obr. 6). Rozvody jsou vedeny vodorovně bez spádu. Určitě se vyplatí otestovat těsnost jednotlivých polotovarů trubek před jejich napojením do rozvodu. Nekvalitě zpracované profily jsou po dohotovení soustavy obtížně nahraditelné.

Určitě by se našly stavby, kde by tato soustava našla uplatnění. Jen to stihnout dřív, než vymřou všichni skuteční montéři vytápění a nebudou k dispozici jen lidé, skládající stavebnice.

Poznámka redakce

Každé technické řešení má svůj počátek, kdy jeho objevitelé a prosazovatelé naráží na nepochopení ostatních. Pokud se předpoklady objevitelů potvrdí na několika realizacích, nastává prudký rozvoj a zájem roste. Až do té doby, než se změní výchozí podmínky, a nebo se objeví řešení jiná více odpovídající změněné skutečnosti. Předmětem malého, až žádného, zájmu o hranatou jednotrubkovou soustavu v současnosti budou jak specifické vlastnosti jednotrubkové soustavy jako takové, tak i autorem zmíněná vysoká náročnost na odbornou práci svářeče a na montážní čas. V neposlední řadě to bude i potřeba svářečských prací, tedy práce s plamenem často v blízkosti snadno hořlavých konstrukcí a nutnost zajišťovat související bezpečnostní předpisy. V současnosti existují spolehlivá a designově dokonalá řešení pro otopné soustavy, vedené u podlahy za krycí lištou, jejichž design může být vhodně korespondující, až téměř shodný, s podlahovou krytinou. Jako materiál potrubí lze dnes bez problémů volit měď. A co je velmi důležité, se zásadně zkrácenými montážními časy oproti hranaté jednotrubkové soustavě z ocelových dutých profilů.

Neustále probíhající vývoj techniky ne­úprosně odsouvá do pozadí mnoho, ve své době unikátních, technologií a řešení. Ústup ze slávy však neznamená odsun do zapomnění. Neboť nikdo nemůže říci dopředu, že hranatá jednotrubková soustava již nikdy nebude použita. I proto by bylo dobře, kdyby mohla být zachována alespoň v některých objektech jako technická ukázka toho, co bylo v určitých letech považováno za luxus a high-tech, případně vzor pro ty, kteří se k ní budou chtít vrátit a také jako důkaz, že nejde o fikci, ale skutečně funkční otopnou soustavu.


One pipe heating system from square tubes

Heating system with a square tubes ­belong to the special types of heating systems. The system was created to address the special requirements of historically valuable buildings. The system required high work quality. It is evidence of the skill of older generations of ­heating engineers.

Keywords: one pipe heating system, square tubes heating system, special heating system