+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2019

Úvodník

Vážení čtenáři,

Český hydrometeorologický ústav vyhodnotil letošní léto jako nejteplejší od začátku sledování měsíčních průměrů v roce 1961. Za 5% nárůstem poptávky po klimatizačních zařízeních však podle prodejců nestojí jen čím dál častější tropické dny, ale také touha zákazníků po větším komfortu bydlení a výrazný trend posledních let v podobě instalace klimatizací do ­jiných prostor než pouze domácností a kanceláří, zejména pak do budov ­veřejných či historických.

Poptávka po těchto zařízeních neustále stoupá i podle analýzy Mezi­národní energetické agentury (IEA), která ve své zprávě k budoucnosti chlazení z roku 2018 odhaduje, že počet klimatizací instalovaných v budovách se v příštích třech desetiletích navýší z 1,6 na 5,6 miliardy.

Klimatizace a větrání se také již po třiadvacáté stanou náplní stejnojmenné dvoudenní konference, kterou v polovině října v Autoklubu ČR ­pořádá Společnost pro techniku prostředí.

Tradičních témat konference jako je vnitřní prostředí, větrání či projektování a provoz klimatizačních zařízení se týkají i tři odborné příspěvky z říjnového vydání Topinu, který právě držíte v ruce.

V souvislosti s větráním a kvalitou vnitřního prostředí ještě připomenu krásný historický text Zdravotní opatření v dílnách, který otiskl časopis Z říše vědy a práce v roce 1899 a jež Ing. Pavlíček zařadil do své pravidelné rubriky Střípky z historie. Příspěvek vyšel v čísle 5 a nyní je dostupný také na našich webových stránkách.

Alena Malátová

Obsah