+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nastavení pracovního úhlu servopohonů Lufberg

30.10.2019 Firma: LUFBERG s.r.o. Časopis: 6/2019

Společnost Lufberg je předním výrobcem servo­pohonů pro vzduchotechnické aplikace a kompletních řešení pro regulaci vody.

Součástí procesu trvalého zlepšování výrobků a služeb je sběr informací od koncových uživatelů a techniků, kteří naše servopohony denně používají a instalují, analýza technických dotazů a detailní analýza oprávněných i neoprávněných reklamací včetně jejich příčin. Cílem tohoto sběru dat a jejich analýzy je především přenesení zkušeností z praxe do konstrukce výrobku. Data jsou ale mimo to sdílena celosvětově mezi techniky společnosti Lufberg, kteří pak mohou na základě zkušenosti kolegů daleko rychleji řešit případné problémy a nabídnou již ověřená řešení.

Image 1

Často se opakující technické dotazy:

Potřebuji nastavit menší úhel otáčení servopohonu než standardních 90°. Je třeba použít nějaké příslušenství?

Všechny typy servopohonů Lufberg řady DA jsou vybaveny mechanizmem, který může omezit úhel otáčení servopohonu. Nastavení je u pohonů s nižším krouticím momentem pomocí dorazů, které se nastaví do libovolné polohy a zajistí. U pohonů s vyšším krouticím momentem jsou dorazy nastavitelné v krocích po 5° a to z toho důvodu, že pro ještě spolehlivější zajištění mají dorazy aretaci proti nechtěnému posunutí. Nastavení po 5° je dostatečně přesné a větší přesnost, stejně díky vůlím a pružnostem mezi servopohonem a ovládaným zařízením nelze dosáhnout.

Image 2

Veškeré servopohony pro vzduchotechnické klapky, v nabídce společnosti Lufberg, jsou vybaveny regulací, která na základě měření odběru proudu motoru servopohonu rozpozná, že pohon dosáhl koncové polohy (mechanického dorazu) a v té chvíli regulace odpojí napájení motoru. Napájecí vodiče tedy mohou být připojeny trvale a není nutné nijak řešit zastavení motoru (odpojení napájení) v momentě dosažení polohy mechanického dorazu.

U servopohonů se zpětnou pružinou musí být motor napájen trvale, aby zůstal servopohon v otevřeném stavu (pružina v napnutém stavu). Motor je ale pro tento typ zatížení, kdy musí vyvíjet krouticí moment bez otáčení, konstruovaný a jeho životnost tím není nijak zkrácena.

Pokud je požadovaná indikace dosažení dorazu (který není standardních 90°) je možné u vybraných modelů nastavit bod sepnutí koncového pomocného spínače shodně s mechanickým dorazem. Indikace dosažení dorazu je potom pomocí přepnutí bezpotenciálového kontaktu. Zatížení tohoto kontaktu je 3A (1,5A)/230V.


S případnými dotazy je možné se obrátit na technickou pomoc společnosti Lufberg. Poskytování kvalitní technické podpory je jedním z hlavních cílů společnosti Lufberg.

Kontakt: LUFBERG s.r.o., Pernerova 780, 565 01 Choceň, +420 465 382 949, info@lufberg.eu, www.lufberg.eu

Firemní článek