+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vhodné použití servopohonů Lufberg v rodinných domech

17.01.2020 Firma: LUFBERG s.r.o. Časopis: 8/2019

Dříve se používaly obecně jakékoliv servopohony v podstatě výhradně v průmyslových nebo komerčních aplikacích. S rozvojem automatizace domácností a trendem energetických úspor se začínáme čím dál více setkávat se servopohony také v domácnostech, a to především v nízkoenergetických a pasivních domech.

Nucené a kontrolované větrání v tomto typu budov je nezbytné pro správné fungování budovy jako energeticky nenáročného celku. Zároveň však musí být budova dostatečně větraná, aby došlo k dostatečné výměně vzduchu nezbytné pro zdraví osob pobývajících v budově a také k odvodu nadbytečné vlhkosti, která vzniká provozem domácnosti.

Servopohony bez zpětné pružiny se používají pro regulaci vzduchových klapek ale také pro ovládání vodních ventilů topení. Tyto pohony jsou vhodné pro drtivou většinu aplikací. Kromě uzavírání přívodu vzduchu do jednotlivých místností a ovládání klapek na větrací jednotce je vhodné je použít třeba také na uzavření odvodního potrubí kuchyňské digestoře. Může se to zdát jako zbytečné, když jsou digestoře vyba­veny samočinnou zpětnou klapkou, ale spolehlivost takové klapky nebývá dost často dobrá, dochází k zaseknutí v otevřené poloze nebo nedovírání. Při obvyklém průměru odvodního potrubí 150 mm pak již dochází k nezanedbatelnému, nekontrolovanému proudění vzduchu a tím úniku tepla. Navíc je klapka umístěna přímo v digestoři, takže potrubí od digestoře by mělo být tepelně izolováno, aby nepromrzalo. Pokud se umístí těsná servopohonem ovládaná klapka hned za prostupem zdí, není třeba potrubí tepelně izolovat a hlavně dosáhneme spolehlivého a těsného uzavření odvodního potrubí.

Servopohony se zpětnou pružinou se používají tam, kde je třeba zajistit nastavení klapek nebo jiných zařízení do určité polohy v případě výpadku elektrické energie. Jedná se zejména o větrací systémy s vodním ohřevem. Obecně lze doporučit použití těchto servopohonů na hlavní vstupní a výstupní klapku větracího systému, a to zejména v budovách, které nejsou trvale obývány nebo v oblastech s častými výpadky elektrické energie.

Image 1

Firemní článek