+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Často se opakující dotazy k servopohonům Lufberg

26.02.2019 Firma: LUFBERG s.r.o. Časopis: 1/2019

Součástí procesu trvalého zlepšování výrobků a služeb je sběr informací od koncových uživatelů a techniků, kteří naše servopohony denně používají a instalují, analýza technických dotazů a detailní analýza oprávněných i neoprávněných reklamací, včetně jejich příčin. Cílem tohoto sběru dat a jejich analýzy je především přenesení zkušeností z praxe do konstrukce výrobku.

Data jsou ale mimo to sdílena celosvětově mezi techniky společnosti Lufberg, kteří pak mohou na základě zkušenosti kolegů daleko rychleji řešit případné problémy a nabídnou již ověřená řešení.

Často se opakující technické dotazy:

Je vybaven servopohon koncovými spínači nebo musím zajistit odpojení napájení, když servopohon dojede do koncové polohy?

Nejdříve si zodpovíme druhou část otázky. Veškeré servopohony pro vzduchotechnické klapky, v nabídce společnosti Lufberg, jsou vybaveny regulací, která na základě měření odběru proudu motoru servopohonu rozpozná, že pohon dosáhl koncové polohy a v té chvíli regulace odpojí napájení motoru. Napájecí vodiče tedy mohou být připojeny trvale, respektive do chvíle kdy nastane požadavek na přestavení servopohonu do opačné polohy. Pak je samozřejmě nutné přepnout ovládací vodič tak, aby se servopohon začal otáčet do opačné polohy.

Image 2

U servopohonů se zpětnou pružinou musí být motor napájen trvale, aby zůstal servopohon v otevřeném stavu (pružina v napnutém stavu). Motor je ale pro tento typ zatížení, kdy musí vyvíjet krouticí moment bez otáčení, konstruovaný a jeho životnost tím není nijak zkrácena.

I přesto co je výše uvedeno je možné objednat servopohony Lufberg s pomocnými (koncovými) spínači. To jsou bezpotenciálové přepínací kontakty, které indikují úhel natočení servopohonu 5° (otevřeno) a 85°(zavřeno). U vybraných modelů je možné spínací úhel libovolně nastavit. Kontakt pak může indikovat například dosažení úhlu 45°, ale vlastní pohon se zastaví až v poloze 90° nebo 0°.

Image 1


S případnými dotazy je možné se obrátit na technickou pomoc společnosti Lufberg. Poskytování kvalitní technické podpory je jedním z hlavních cílů společnosti Lufberg.
Kontakt: LUFBERG s.r.o., Pernerova 780, 56501 Choceň, Tel: +420 465 382 949, Email: info@lufberg.eu, www.lufberg.eu

Firemní článek