+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vhodné použití servopohonů Lufberg v komerčních prostorech

09.06.2020 Firma: LUFBERG s.r.o. Časopis: 3/2020

Použití servopohonů v komerčních budovách je běžné již desítky let. Většinou jsou používány pro ovládání hlavních větví rozvodu vzduchu.

Vzhledem k novým požadavkům na energetickou náročnost budov můžeme očekávat stále širší využití pro koncové prvky distribuce vzduchu. Důvodem je i fakt, že jak nám data z průzkumů a měření ukazují, jedním z nejvíce problémových faktorů, které ovlivňují úspornost celé budovy je sám uživatel. Pokud tedy budeme chtít udržet spotřebu energií na minimální možné úrovni, bude nutné maximálně omezit možnost zásahů do soustavy vytápění, chlazení a větrání osobám pobývajícím v budově. Takové omezení možnosti individuálních zásahů ale na druhé straně znamená, že regulace bude muset být velmi přesná a bude rychle reagovat na změny uvnitř i vně budovy.

Velmi efektivní a zároveň cenově dostupnou variantou takové regulace výměny vzduchu v budově je regulace na konstantní tlak v potrubí (VAV). Výkon centrální větrací jednotky je tak řízen pomocí měření tlaku v rozvodném potrubí a není třeba sbírat informace z jednotlivých koncových prvků (v našem případě z klapek se servopohony). Odpadá tedy nutnost vybudování infrastruktury pro výše zmíněnou komunikaci. Takový systém šetří náklady na kabeláž mezi koncovými regulačními prvky a řídicí jednotkou ale také koncové prvky mohou být vybaveny základní cenově dostupnou regulací. Tedy je možné použít servopohony DA v základním provedení s dvojbodovým nebo tříbodovým ovládáním, případně pohony se zpětnou pružinou s ovládáním otevřeno/zavřeno. Ovládání servopohonů může být pak realizováno lokálním časovým spínačem anebo pohybovým čidlem v dané místnosti.

Pokud je ale vyžadována ještě přesnější regulace je možné využít servopohony DA se spojitou regulací (s plynulým nastavením) v kombinaci s potenciometrem pro přesné manuální nastavení nebo vhodným čidlem (čidlo koncentrace CO2, čidlo kvality vzduchu, čidlo vlhkosti…), které má spojitý výstup a může přímo a přesně dávkovat množství přiváděného a odváděného vzduchu do dané místnosti. Tak je dosaženo maximální úspory energie při zachování zdravého klima.

Image 1

Firemní článek