+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinka značky Protherm v roce 2019 – tepelné čerpadlo Genia Air split

14.11.2019 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: PROTHERM Časopis: 6/2019

V tomto článku chci čtenáře seznámit s novinkou značky Protherm, novým tepelným čerpadlem ­Genia Air split. Rovněž značka Protherm reaguje na stále zvyšující se poptávku na obnovitelné zdroje pro vytápění, a proto uvádí na trh České republiky splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Základní charakteristiky tepelného čerpadla Genia Air split (obr. 1):

 • kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda ve splitovém provedení,
 • kompresor s invertorovou technikou,
 • nízká hlučnost,
 • možnost aktivního chlazení,
 • jednoduchá instalace.

Image 1Obr. 1 • Tepelné čerpadlo Protherm GeniaAir split

Výkonová řada je uvedena v tab. 1, společně se základními technickými údaji.

Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny chladivovým okruhem s maximální délkou do 25 m. Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být max. 10 m. V případě délky potrubí do 15 m mezi oběma jednotkami, není nutné provádět plnění tohoto okruhu chladivem, protože množství chladiva v tepelném čerpadle z výroby je plně dostačující. Jako vnitřní jednotku je možné volit ze dvou variant:

1) hydraulická věž HA 5-5 STB

Image 2Obr. 2 • Hydraulická věž včetně regulátoru MiPro

Jedná se kompaktní konstrukci vybavenou následujícími komponenty:

 • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem,
 • zásobník TV o objemu 190 l,
 • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW,
 • trojcestný přepínací ventil,
 • expanzní nádoba pro vytápění (15 l).

2) hydraulická stanice HA 5-5 WSB

Image 3Obr. 3 • Hydraulická stanice s ovládacím panelem

Závěsné provedení této jednotky obsahuje následující komponenty:

 • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem,
 • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW,
 • expanzní nádoba pro vytápění (10 l),
 • trojcestný přepínací ventil.

Na obr. 4a, resp. 4b, jsou znázorněny instalace s hydraulickou stanicí, popř. s hydraulickou věží. V prvním příkladu je venkovní jednotka umístěna na volné ploše, v druhém je pak venkovní jednotka umístěna na střeše s dodržením podmínky výškového rozdílu do 10 metrů.

Image 4

Obr. 4a • Instalace s hydraulickou stanicí (vzdálenost a ³ 3 cm, c ³ 25 m)

Image 5Obr. 4b • Instalace s hydraulickou věží

Tepelné čerpadlo Genia Air split se vyznačuje velmi tichým provozem. Ve vzdálenosti 3 metrů je hladina akustického tlaku méně než 30 dB(A) – viz obr. 5. Z tohoto důvodu lze toto tepelné čerpadlo bez problémů instalovat dokonce i v zástavbě s řadovými domy. Samozřejmostí je možnost ovládat tepelné čerpadlo pomocí ekvitermního regulátoru MiPro včetně modulů pro rozšíření otopné soustavy s více topnými okruhy.

Image 6Obr. 5 • Úroveň hluku při maximálním výkonu – Tepelné čerpadlo Genia Air split v tichém režimu

Ze všech uvedených informací je zřejmé, že značka Protherm nabízí ucelený systém pro ekologické vytápění, chlazení a přípravu teplé vody s využitím obnovitelných zdrojů. Široký sortiment příslušenství včetně regulační jednotky MiPro (rovněž dodáván i v bezdrátovém provedení) usnadňuje projekt i následnou instalaci jak v novostavbách, tak i ve starší bytové zástavbě.

Firemní článek
Související produkty
Tepelné čerpadlo od výrobce nejprodávanějších elektrokotlů na českém trhu
detail
Monoblokové tepelné čerpadlo GeniaAir Mono od značky Protherm
detail
Tepelné čerpadlo od renomovaného výrobce tepelné techniky Protherm - GeniaAir split
detail
PROTHERM – Nová technologie kondenzačních kotlů
detail
PROTHERM – Tepelná čerpadla od spolehlivého výrobce tepelné techniky
detail
Související časopisy