+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinka značky Protherm v roce 2019 – tepelné čerpadlo Genia Air split

14.11.2019 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: PROTHERM Časopis: 6/2019

V tomto článku chci čtenáře seznámit s novinkou značky Protherm, novým tepelným čerpadlem ­Genia Air split. Rovněž značka Protherm reaguje na stále zvyšující se poptávku na obnovitelné zdroje pro vytápění, a proto uvádí na trh České republiky splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Základní charakteristiky tepelného čerpadla Genia Air split (obr. 1):

 • kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda ve splitovém provedení,
 • kompresor s invertorovou technikou,
 • nízká hlučnost,
 • možnost aktivního chlazení,
 • jednoduchá instalace.

Image 1Obr. 1 • Tepelné čerpadlo Protherm GeniaAir split

Výkonová řada je uvedena v tab. 1, společně se základními technickými údaji.

Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny chladivovým okruhem s maximální délkou do 25 m. Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být max. 10 m. V případě délky potrubí do 15 m mezi oběma jednotkami, není nutné provádět plnění tohoto okruhu chladivem, protože množství chladiva v tepelném čerpadle z výroby je plně dostačující. Jako vnitřní jednotku je možné volit ze dvou variant:

1) hydraulická věž HA 5-5 STB

Image 2Obr. 2 • Hydraulická věž včetně regulátoru MiPro

Jedná se kompaktní konstrukci vybavenou následujícími komponenty:

 • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem,
 • zásobník TV o objemu 190 l,
 • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW,
 • trojcestný přepínací ventil,
 • expanzní nádoba pro vytápění (15 l).

2) hydraulická stanice HA 5-5 WSB

Image 3Obr. 3 • Hydraulická stanice s ovládacím panelem

Závěsné provedení této jednotky obsahuje následující komponenty:

 • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem,
 • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW,
 • expanzní nádoba pro vytápění (10 l),
 • trojcestný přepínací ventil.

Na obr. 4a, resp. 4b, jsou znázorněny instalace s hydraulickou stanicí, popř. s hydraulickou věží. V prvním příkladu je venkovní jednotka umístěna na volné ploše, v druhém je pak venkovní jednotka umístěna na střeše s dodržením podmínky výškového rozdílu do 10 metrů.

Image 4

Obr. 4a • Instalace s hydraulickou stanicí (vzdálenost a ³ 3 cm, c ³ 25 m)

Image 5Obr. 4b • Instalace s hydraulickou věží

Tepelné čerpadlo Genia Air split se vyznačuje velmi tichým provozem. Ve vzdálenosti 3 metrů je hladina akustického tlaku méně než 30 dB(A) – viz obr. 5. Z tohoto důvodu lze toto tepelné čerpadlo bez problémů instalovat dokonce i v zástavbě s řadovými domy. Samozřejmostí je možnost ovládat tepelné čerpadlo pomocí ekvitermního regulátoru MiPro včetně modulů pro rozšíření otopné soustavy s více topnými okruhy.

Image 6Obr. 5 • Úroveň hluku při maximálním výkonu – Tepelné čerpadlo Genia Air split v tichém režimu

Ze všech uvedených informací je zřejmé, že značka Protherm nabízí ucelený systém pro ekologické vytápění, chlazení a přípravu teplé vody s využitím obnovitelných zdrojů. Široký sortiment příslušenství včetně regulační jednotky MiPro (rovněž dodáván i v bezdrátovém provedení) usnadňuje projekt i následnou instalaci jak v novostavbách, tak i ve starší bytové zástavbě.

Firemní článek