+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2019/6

18.10.2019 Autor: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Časopis: 6/2019

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Dobrý den, bydlíme v bytě 3+kk, 75 m2 v bytovém domě z roku 2010. Našim problémem je vzduch v bytě. Byt je dokonale utěsněn, a jak jsme si už ověřili i nedávno zakoupeným měřičem, zanedlouho se vzduch vydýchá.

Přes léto máme otevřené větračky, co to jde, problém ale samozřejmě nastává v tropických dnech, kdy si otevřenými okny pouštíme teplý venkovní vzduch dovnitř. Nejhorší je pak zima a hlavně noc v zimě. Chodit dětem větrat do pokojíčku co dvě hodiny je nemožné.

Identický problém mají samozřejmě i všichni naši sousedé, takže je otázka, zda to neřešit společně pro celou bytovku. Ráda bych se Vás zeptala, na koho se v tomto případě obrátit. Kdo nám poradí, zda je situace řešitelná? Přímo firma, která nabízí rekuperační jednotky? Nebo jsou i jiné možnosti?

Image 1Obr. 1 • Měření v dětském pokojíčku v noci

Odpověď:

Větrání bytů řeší norma ČSN EN 15 665/Z1, která platí od února 2011. V této normě je uveden požadavek na větrání obytných prostor venkovním vzduchem.

Image 2

Z hlediska systému větrání je možné zvolit systém podtlakového větrání, hybridního nebo nuceného rovnotlakého větrání. Podtlakový systém je založen na vyvození podtlaku pomocí odsávacího ventilátoru a na přisávání čerstvého vzduchu z exteriéru. Tento systém je také nejvhodnější pro rekonstrukce, kdy nelze realizovat systém rozvodů vzduchu. Přívodní prvky musí umožnit přívod dostatečného množství vzduchu – umístěny mohou být v rámech oken nebo v obvodové stěně. Některé umožňují i regulaci množství přiváděného vzduchu. Pozornost je třeba věnovat také jejich akustickým vlast­nos­tem.

Nucený rovnotlaký systém je technicky nejvyspělejším systémem. Venkovní vzduch do obytných prostor je přiváděn vzduchotechnickou jednotkou (společnou pro více bytů nebo umístěnou v každém bytě), která má zajistit dostatek čerstvého vzduchu pro osoby. Předností je zajištění kvalitního větrání a snížení provozních nákladů vzhledem k možnosti využití systému zpětného získávání tepla. Nevýhodou jsou prostorové nároky a náklady na zařízení. Přesná cena systému zvláště při rekonstrukcích je obecně obtížně určitelná – doporučuji oslovit firmu realizující podobné systémy.

Pokud nelze větrací systém nainstalovat, doporučuji alespoň správně větrat. Znamená to, zejména v zimním období, větrat krátce ale intenzivně. Častou chybou je příliš krátké větrání v délce několika desítek vteřin, kdy sice osoba přímo u okna pociťuje proudění vzduchu, ale výměna vzduchu v místnosti je nedostatečná. Při větrání dochází k ředění škodlivin ve vzduchu, a pokud je tak vyvětrána jen jedna místnost, může se po otevření vnitřních dveří koncentrace škodlivin opět zvýšit.

Obvyklá doba pro správné vyvětrání místnosti je přibližně 5 minut, podle místních podmínek. Nejúčinnějším řešením je krátké intenzivní větrání např. příčným větráním celého bytu (průvan). Oblíbené větrání vyklopením horní části okna je vhodné pro dlouhodobější větrání v klimaticky příznivých podmínkách, pro krátké vyvětrání je nevhodné pro svou malou účinnost. Pokud máte pochybnosti, doporučuji si ověřit dobu nezbytnou pro vyvětrání pokoje pomocí měřidla koncentrace CO2. Pokud totiž krátce po uzavření okna koncentrace CO2 v místnosti rychle stoupá, je to známka špatného vyvětrání. Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší je cca 400 ppm, maximální koncentrace v interiéru 1500 ppm (Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů).

Výrobci většiny moderních oken umožňují využít pro zvýšení větrání i tzv. mikroventilaci, kdy je ovládací klika obvodového kování okna ve střední poloze a těsnění křídla a rámu nejsou k sobě přitlačena. Využití mikroventilace ale není doporučeno v zimním období v době nízkých teplot s ohledem na riziko kondenzace a namrzání vlhkosti a z toho odvozeného možného poškození kování. Pokud se tento problém objeví, je třeba mikroventilaci v daných podmínkách přestat používat. V podmínkách mírné zimy ve městech to ale není časté, rizika je možné snížit i správnou údržbou kování. Na okno při použití mikroventilace je ale třeba pohlížet jako na otevřené okno se všemi riziky z toho vyplývajícími. Pozor je třeba dát na možné nebezpečí otevření okna prudkým poryvem větru nebo na bezpečnost v nižších podlažích.

Odpovídal: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Katedra TZB, Fakulta stavební, ČVUT v Praze; člen redakční rady Topenářství instalace