+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Deskové výměníky Reflex Longtherm

01.11.2019 Firma: REFLEX CZ, s.r.o. Časopis: 6/2019

Během tohoto roku došlo k velkým změnám v sortimentu deskových výměníků tepla Longtherm. U pájených výměníků byla inovována jak vlastní konstrukce desek ve dvou různých typech, tak i rozšířena nabídka různých velikostí.

Novinkou v sortimentu jsou skládané výměníky pro nejrůznější aplikace, zejména v oblasti chlazení. Celkem je v nabídce 107 nových typů výměníků s počty desek od 10 do 280.

Image 1

Použití výměníků tepla

Deskové výměníky tepla lze použít na oddělení kapalin, tedy zejména v případech, kdy je nutné zcela oddělit vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. Důvodem použití může být odlišné složení teplonosných látek (voda x nemrznoucí směs, otopná voda x příprava TV, upravená voda x problematická voda s kyslíkem, ohřev bazénu apod.), případně nutnost tlakového oddělení soustav (rozvod CZT x otopná soustava, jednotlivá tlaková pásma výškových budov apod.). Hlavním konstrukčním materiálem je kvalitní nerezová ocel, která je vhodná pro použití ve všech běžných soustavách, včetně rozvodů pitné vody. Jediným limitem použití je voda s vysokým obsahem chloridů (často mineralizované vody, slaná bazénová voda apod.), zde je nutné po konzultaci s výrobcem navrhnout spe­ciální titanové desky.

Image 2

Návrh výměníků tepla

Pro správný návrh výměníků tepla je nutné znát potřebný přenášený výkon a teplotní spády na primární a sekundární straně, případně je možno některou hodnotu dopočítat z průtoku teplonosné látky. Pro vlastní návrh výměníků je k dispozici online výpočetní program Reflex Pro, který pro dané podmínky navrhne nejvhodnější typ výměníku. Výměníky se standardně navrhují jako protiproudé, kdy kapaliny na obou stranách protékají výměníkem proti sobě (teplé a studené strany jsou u sebe, vždy jedna strana vstupuje do výměníku a druhá z něj vystupuje). Při tomto návrhu je zaručen vysoký přestup tepla a výměníky tak mají nejvyšší účinnost.

Image 3

Důležitá hodnota pro návrh výměníku je střední logaritmický teplotní spád na výměníku, který vychází z rozdílu teplot mezi primární a sekundární stranou na vstupu a výstupu z výměníku. Čím menší je tento teplotní spád, tím větší vychází výměník a naopak. Při návrhu se často jedná o kompromis mezi co nejnižším středním logaritmickým teplotním spádem a cenou výměníku, kdy v extrému při snížení teplotní spádu o pár procent vyroste několikanásobně velikost a cena výměníku a naopak.

Výměník navržený na daný střední logaritmický teplotní spád přenáší obdobný tepelný výkon i při změně vstupních a výstupních teplot, tedy výměník navržený na daný výkon pro teploty např. 70/50 °C–40/60 °C přenese tento výkon i při teplotách 80/60 °C– 50/70 °C.

Image 4

Pájené výměníky tepla Longtherm

Pájené deskové výměníky jsou nejčastěji používané v otopných soustavách, případně při přípravě teplé vody. Nerezové desky jsou spájené měděnou pájkou, konstrukce je tak kompaktní a výměníky dobře odolávají vysokým tlakům (až 30 barů) a vysokým teplotám (až 230 °C). Desky výměníků se vyrábí ve dvou typech: typ H má kanály dimenzované na maximální přestup tepla při vyšší tlakové ztrátě, typ L má potom větší kanály pro nízké tlakové ztráty. Vzájemnou kombinací obou desek vzniká univerzální typ M, který slučuje výhody obou konstrukcí, tedy vysoký přestup tepla a malou tlakovou ztrátu.

Image 5

Široké portfolio tak umožňuje vybrat nejvhodnější výměník přímo pro danou aplikaci.

Skládané výměníky tepla Longtherm

Sortiment výrobků dále rozšiřuje celá nová řada skládaných šroubovaných výměníků. Ty se používají v aplikacích s nízkým středním logaritmickým teplotním spádem na výměnících, převážně tedy v oblasti chlazení, nebo v případě vysokých výkonů i v oblasti vytápění. Celkem je v nabídce 56 typů výměníků s rozsahem použití pro teploty od –10 °C až do +110 °C. Skládané výměníky je možné přizpůsobit dle požadavků jak materiálem desek (nerez, titan, uhlíková ocel), tak těsněním (NBR, EPDM, Viton). Výhodou je možnost sestavení výměníku na míru i možnost kombinovat různé typy desek v jednom výměníku.

Image 6

Výměníky je možné v případě potřeby rozebrat a vyčistit, případně doplnit o další desky při požadavku na zvýšený přenášený výkon, např. při dostavbách.

Mimo standardní nabídku typů v ceníku nabízíme i atypické skládané výměníky zcela na míru.

Firemní článek