+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 8/2015

Úvodník

Vážení čtenáři,

poslední dny prosince svádí k zamyšlení nad tím, jaký vlastně byl celý rok 2015.

V současné společnosti, ve které se preference jednotlivců odlišují tak silně, jako nikdy dříve, kdy společnost je silně polarizována, a to nejen v názorech na českou politiku, dění v Evropské unii a ve světě, a abych se přiblížil našemu oboru, tak i v názorech na prosazování pokrokové techniky formou dotací, na dopady nařízení o Ekodesignu, význam Průkazů ENB, vhodnost znění zákonů a vyhlášek o rozdělování nákladů za teplo a mohl bych pokračovat dále, bude každý průměrný názor tak trochu mimo realitu. Statistikou a průměrováním se zabývá například Český statistický úřad, takže se máte kam obrátit. Celostátní průměr, ze svého úhlu pohledu, bude jistě prezentovat jak prezident republiky, tak předseda vlády, předsedové a prezidenti odborných společností, asociací, cechů, spolků a ani u nich nelze očekávat, že by se na všem shodli.

Vycházím z názoru, že když časopis poctivě čtete, tak je jisté, že každý z Vás od přírody dostal velkou dávku rozumu, který nenecháváte ležet ladem. Že v časopise nacházíte neustále nové a nové podněty k přemýšlení, rozum aktivně používáte a rozvíjíte, a proto si každý z Vás dokáže uplynulý rok zhodnotit ve své individuální realitě nejlépe sám.

Mne, členy redakční rady a vydavatelskou společnost Topin Media s.r.o. bude velmi těšit, pokud ve svém hodnocení roku dospějete k názoru, že četba a odebírání časopisu Topenářství instalace nebo již jen zkráceně ­Topin, má pevné místo na kladné straně Vašeho hodnocení.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se, že i v roce 2016 budete našimi partnery.

Josef Hodboď

Image 1

Obsah