+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

KOVARSON – automatický kotel GEKON na hnědé uhlí, pelety v 5. emisní třídě a EKODESIGNU s účinností 95 %

01.12.2015 Firma: KOVARSON s.r.o. Časopis: 8/2015 , 5/2015

Automatický ocelový kotel GEKON nyní dostává zelenou na nový dotační program přicházející od Evropské Unie. Kotel je zařazen do emisní třídy č. 5 na hnědé uhlí ořech 2, dřevěné pelety a plní i parametry EKODESIGNU, které jsou určující pro získání dotací až 85 % na tento automatický kotel od firmy KOVARSON s.r.o.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 15. 7. 2015 podmínky nových kotlíkových dotací, které budou nově hrazeny z evropských fondů, kde je možné získat dotaci až 85 % na výměnu starého nevyhovujícího kotle za nový, ekologičtější z maximální částky 150 tisíc Kč. Výše dotace se odvíjí od typu zvoleného kotle a od adresy instalace v rámci více znečištěných oblastí (+5 % dotace). Dotace se bude vztahovat na nový kotel včetně nákladů na instalaci, novou otopnou soustavu, regulace, měření a úpravy spalinových cest, služby energetického specialisty a projektovou dokumentaci. Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle provést tzv. mikro­ener­ge­tická opatření podle doporučení energetického specialisty. Míra dotace na mikroenergetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun.

První žádosti o dotaci by se měly přijímat již začátkem roku 2016. Firma KOVARSON s.r.o. je schopna zajistit kompletní vyřízení dotací svým zákazníkům nebo případně zařídit energetické štítky budov.

Image 1

Kotel Gekon je určený pro automatické spalování hnědého uhlí ořech 2 a dřevních pelet v univerzálním hořáku nové generace, který díky jedinečné konstrukci vzduchové směšovací komory vzduchu dodává optimální objem vzduchu do spalovací části pece hořáku. Dochází k dokonalému spálení materiálu a zamezení tvorbě strusky a spékanců. Palivo je dodáváno do pece šnekovým dopravníkem z velkokapacitního zásobníku o objemu 300 litrů již ověřeným způsobem, kdy je šnek uložený na obou stranách hořáku a s pomocí obráceného závitu šneku optimálně vytlačuje palivo do středu pece hořáku. Díky tomuto systému palivo rovnoměrně odhořívá a nedojde k vytlačení nespáleného paliva do popelníkového prostoru. Horké plyny z hořáku prochází přes šamotovou stěnu zlepšující emisní hodnoty do dvoukomorového horizontálního výměníku, který má ještě v druhé komoře dva vertikální ­výměníky. Zde jsou do meziprostorů zasunuty turbulátory pro zpomalení proudění horkých spalin kotlem a tím se rapidně snižuje teplota spalin. Dále se tepelná energie ze spalin předává ve dvoukomorovém vertikálním výměníku, kde dochází k minimálnímu zanášení a tím méně častému čištění. Konečné výstupní spaliny mají velmi nízkou teplotu 150 °C, kotel tak dosahuje vysoké účinnosti až 95 % a velmi nízkých emisních hodnot. Kotel je izolován nezávadnou minerální vatou o síle 6 cm, což vede k minimálním tepelným ztrátám do prostoru kotelny. Všechna tepelná energie zůstává v kotli a předává se do vody na celkové teplosměnné ploše 3 m2. Na kotli je umístěn pouze panel řídicí jednotky SPARK, který je kabelem vedeným pod horním oplechováním spojen s centrálním řídicím modulem. Tento panel řídicí jednotky může být umístěn kdekoliv v kotelně. Kotel má nejvyšší energetickou sezónní účinnost u kotlů na uhlí a splňuje směrnici EKODESIGNU.

Kotlové těleso je svařenec z kotlového plechu vysoké jakosti. Vnitřní část kotle je vyrobena z plechu o tloušťce 8 mm. Venkovní plášť kotle je z plechu o síle 4 mm. Na přední straně jsou umístěna horní čisticí dvířka, prostřední zapalovací dvířka a spodní popelníková dvířka. Na bočních stranách kotle se nachází popelníková dvířka svislého výměníku. Na zadní straně kotle je kouřový vývod o průměru 156 mm, který umožňuje průchod spalin do komína. Vstup a výstup otopné vody plus vypouštěcí ventil je také umístěn na zadní straně.

Horizontální výměníky se čistí pomocí vysunutí turbulátorů a vyčištění komor předními horními dvířkami škrabkou. Vertikální výměník se pak čistí z horní části kotle po sundání zadní části horního oplechování a otevření komory za pomocí škrabky.

Kotel je ovládán nejmodernější řídicí jednotkou SPARK, která umožňuje ovládání až 4 čerpadel a v základní výbavě jeden směšovací ventil. Dále je možnost za pomocí modulů rozšířit až na celkem 5 směšovacích ventilů a okruhů. Automaticky se ukazuje množství paliva v zásobníku na displeji. Jednotku lze spojit také s pokojovým termostatem sparkSTER, který umožnuje i plnohodnotné ovládání kotle z pokoje. Tato jednotka se řadí mezi jednu z nejmodernějších a nejjednodušších na ovládání! Díky sparkNET modulu je možné kotel plnohodnotně ovládat i přes internet.


Více informací o dotačním programu a podporovaných produktech můžete získat u firmy KOVARSON s.r.o. na www.kovarson.cz, telefonu +420 724 056 007 nebo na emailu info@kovarson.cz

Firemní článek