+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Integrované osvětlení v sálavých panelech

01.12.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2015

Trendem prestižního veletrhu ISH ve Frankfurtu n./M. se v roce 2015 v oblasti sálavých panelů stalo jejich doplnění o osvětlovací tělesa.

Téměř všichni výrobci sálavých panelů prezentovali na svých vzorcích nejrůznější typy osvětlení a jeho propojení s panely. Tato všeobecná shoda výrobců ukázala postupující trend potřeby hlubší koordinace mezi jednotlivými profesemi, které nepřináší jen výrazné zkrácení času montáže a tím nižších nákladů pro montážní společnost a investora. Výhody přináší spojení osvětlení a vytápění již ve fázi zpracování projektu.

Při koordinaci návrhů je možné najít ideální rozmístění teplo sálajících panelů i světel, neboť v obou případech jde o navržení co možná nejrovnoměrnějšího osálání dané pracovní plochy jak tepelnou složkou záření, tak i světelnou. Plné využití spojujícího potenciálu obou zařízení je navíc nejjednodušší cestou, jak výslednou realizaci zlevnit. Oproti nezávislé práci obou profesí, tedy projekce vytápění a osvětlení, se v takto koordinovaném případě vyhneme různým technickým problémům vznikajícím kvůli nejasnostem v umístění panelů nebo svítidel, například jejich zastínění, nevhodnosti vedení přívodů, závěsů atp., které pak musí být se zbytečnými náklady řešeny a odstraňovány při instalaci na stavbě.

Image 0Obr. 1 • Příklad integrace osvětlovacích těles do konstrukce sálavých panelů v hale pro košíkovou. V kombinaci se stropními panely se podařilo vytvořit jednotnou plochu stropu. Volbou vhodných stropních panelů mezi pásy s tělesy a svítidly lze požadovaným směrem příznivě ovlivnit akustiku haly (foto: KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.)

Je však třeba zdůraznit, že integrace osvětlení do sálavých panelů klade velký důraz na zvolený typ a konstrukci světelného zdroje. Zejména vzhledem k neustále rostoucí poptávce po LED technologii, která umožňuje až několikanásobně snížit provozní náklady na osvětlení. Elektronika LED svítidla integrovaného do sálavého panelu musí být dobře chlazena a vnější konstrukce svítidla musí také odolávat zvýšeným teplotám, které se v okolí sálavého panelu, pracujícího s teplou vodou, budou vyskytovat. Při přehřátí se totiž výrazně zkracuje životnost takového svítidla, a tím se ztrácí největší výhoda LED osvětlení – bezúdržbovost a dlouhá životnost. Proto varování před neuváženými a neověřenými kombinacemi sálavých panelů a LED osvětlovacích těles je zcela zásadní.

Image 1Obr. 2 • Příklad z jiné sportovní haly, do které bylo přirozené osvětlení přivedeno i stropem. Sálavé panely s integrovaným osvětlením vytvořily pásy mezi jednotlivými střešními světlíky (foto: KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.)

Sálavé vytápění pomocí teplovodních sálavých panelů v kombinaci s LED integrovaným osvětlením patří v současné době mezi jednoznačně nejprogresivnější a nej­úspornější technologie na trhu. Je však třeba trvat na co nejvyšší kvalitě provedení, aby bylo dosaženo ideálního topného i světelného výsledku.

Image 2Obr. 3 • Integrace osvětlení do sálavých panelů nenachází uplatnění jen v oblasti sportovních hal, toto je příklad ze zámečnické dílny (foto: KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.)


upraveno z podkladů společnosti KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.