+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2015/8

01.12.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2015

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 110/2015 až 132/2015

Částka 124/2015 Sb.

 • 296/2015 Sb. Vyhláška ze dne 26. října 2015 o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech); Účinnost dnem: 1. ledna 2016
  § 1 Předmět úpravy
  Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „výrobna tepla z bioplynu“), dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „výrobna elektřiny“) a dobu životnosti výroben tepla z bioplynu…

Částka 131/2015 Sb.

 • 309 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016; Účinnost dnem: 1. ledna 2016

Výběr z Věstníku UNMZ 11/2015

Vydané ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 9295 (01 1653) kat. č. 98746 Akustika – Určování hladin vysoko­fre­kvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními; (idt ISO 9295:2015); Vydání: Listopad 2015
 • 6. ČSN EN 1113 (13 7195) kat. č. 98733 Zdravotnětechnické armatury – Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Obecné technické požadavky; Vydání: Listopad 2015
 • 29. ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (33 2320) kat. č. 9872 Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku; (idt IEC 60079-29-2:2015); Vydání: Listopad 2015
 • 83. ČSN EN ISO 16993 (83 8225) kat. č. 98754 Tuhá biopaliva – Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv; (idt ISO 16993:2015); Vydání: Listopad 2015

Změny ČSN

 • 91. ČSN EN 60079-29-2 (33 2320) kat. č. 98722 Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku; Vydání: Červenec 2008; Změna Z1; Vydání: Listopad 2015