+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové regulační, vyvažovací a měřicí ventily s ultrazvukovou senzorikou

01.12.2015 Firma: KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern Časopis: 8/2015

Nové konstrukční řady ventilů BOA-Control a BOA-Control IMS společnosti KSB Aktiengesellschaft z Frankenthalu (SRN) spojují tři funkce v jedné armatuře: uzavírání, regulace a měření.

Hlavními oblastmi použití jsou hydraulická vyvažování v teplovodních topných okruzích, klimatizačních zařízeních a chladicích sy­stémech, a také další aplikace pro měření průtoku a teploty. Jejich konstrukce vede k významným úsporám, protože nejsou nutné dodatečné armatury a náklady na jejich instalaci. Kromě toho se zmenšuje i potřeba místa pro jejich instalaci.

Armatury využívají ultrazvukové vlny k zaznamenávání průtoku pomocí měření diference času průchodu. Přesná hodnota teploty média se získává doplňkovým integrovaným teplotním čidlem. Naměřené hodnoty se mohou ukládat na místě pomocí mobilního měřicího počítače, nebo mohou být přenášeny permanentně do řídicího systému přes stacionární měřicí počítač.

Image 0• Foto: Ultrazvukovou senzorikou slučují armatury BOA-Control a BOA-Control IMS funkci uzavírání, regulace a měření v jednom ventilu. ©KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

Měření ultrazvukovou senzorikou je na ventilu BOA-Control prováděno dvěma sondami. Oproti běžnému způsobu hydraulického vyvažování pomocí porovnání tlakové diference se zde spojení mezi ventilem a měřicím počítačem neprovádí dvěma hadicemi, které vedou tlak, ale elektrickým kabelem. Tím se zabraňuje únikům a snižuje nebezpečí úrazu obsluhy při práci s horkou vodou. Kromě toho je možné stanovit průtok i během manipulace s ručním kolem nezávisle na poloze ventilu a minimálních tlakových diferencích.

V závislosti na oblastech použití existují dvě různé možnosti připojení čidel:

  • U BOA-Control se jedná o regulační a vyvažovací ventil, který je připraven pro ultrazvukové měření. Čidla přitom nejsou pevně připojena na ventilu, ale jsou spojena s tělesem magnetickou spojkou. S mobilním počítačem BOATRONIC-MS je pak možné měřit průtok libovolného počtu ventilů tohoto provedení.
  • Alternativou je ventil BOA-Control IMS. U něj jsou čidla k ventilu pevně připojena. Měřicí počítač ­BOATRONIC MS-420 předává hodnoty průtoku a teploty kontinuálně pomocí signálu 4 až 20 mA do nadřazeného systému. V tomto provedení má každý ventil svůj počítač, který je umístěn poblíž ventilu. V kombinaci s inteligentním elektrickým pohonem je ventil dodáván pod názvem BOA-CVE IMS.

V porovnání s předchozí generací mohli vývojoví pracovníci zvýšit přesnost měření a významně rozšířit dovolený rozsah měření. Další přídavné funkce, jako jsou hlášení chyb, protokoly naměřených hodnot a indikace směru proudění, zvyšují bezpečnost zařízení.

Firemní článek