+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Větrání – nedílná součást moderního života

01.12.2015 Autor: Jan Rak Firma: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Časopis: 8/2015

Lidský život je závislý na příjmu kyslíku. Ve vzduchu je zastoupen zhruba 21 %. Dalšími významnými prvky, obsaženými ve vzduchu, jsou dusík (79 %), argon, vzácné plyny (0,93 %) a oxid uhličitý CO2 (0,0334 %).

Parametry vzduchu se však radikálně mění, zejména jedná-li se o vzduch v uzavřených budovách, jehož složení je ovlivňováno přítomností osob – jejich produkcí oxidu uhličitého, spotřebou kyslíku, produkcí vlhkosti, atd. Další škodlivé výpary mohou být uvolňovány ze stavebních materiálů, či vybavení bytů a domů (nátěry stěn, laky podlah nebo nábytku). Povolená hranice koncentrace CO2 pro budovy je 1500 ppm. Vydechovaný vzduch má koncentraci oxidu uhličitého zhruba 5 až 6 %, což je 50 000 až 60 000 ppm a procento kyslíku klesá na zhruba 15 %. Je zjevné, že čím menší objem prostoru, tím rychleji koncentrace nebezpečného oxidu uhličitého narůstá. Vonné osvěžovače, oleje či jiné esence pouze oklamou mozek informací o vůni, ale ve skutečnosti se jedná pouze o další „spotřebiče“ kyslíku a znečišťovatele vzduchu. Na trhu jsou dostupné čističky vzduchu, které však pouze oddělí prachové částice, ionizují vzduch, ale nedokáží zbavit vnitřní prostředí oxidu uhličitého, a ani neumí vyprodukovat kyslík. S vysokým obsahem CO2 souvisí i vysoká relativní vlhkost vzduchu. Čím více osob v uzavřené místnosti, tím větší je produkce vodních par. Vaření, koupání, úklid, sušení prádla, zalévání květin, dýchání – to vše má bez větrání za následek vysokou koncentraci vlhkosti vzduchu, jejímž důsledkem může být tvorba plísní, poškození konstrukcí staveb, poškození vybavení bytu či domu a v neposlední řadě i vážné zdravotní problémy jako jsou alergie, astma apod. Úspora financí zde opravdu není na místě.

Jelikož trávíme v uzavřených prostorech, jako jsou kanceláře, restaurace, nákupní centra, sportovní areály, domy a byty, stále více času, právě větrání je velmi důležité. Je paradoxem, že nejméně větrané jsou domácnosti, kde i nejvíce aktivní lidé, kteří chodí domů pouze spát, stráví minimálně třetinu dne. V nákupních centrech, sportovních areálech, kancelářích atd. je větrání řešeno legislativními požadavky a laik zaregistruje přítomnost vzduchotechniky jen tehdy, pokud nepracuje správně.

V domácnostech většina lidí spoléhá na větrání okny nebo pro dosažení úspor nevětrá vůbec. Může se zdát, že větrání okny je nejekonomičtější způsob větrání bez nutnosti jakýchkoliv počátečních investic. Z hlediska provozních nákladů se však jedná o nejdražší způsob větrání. Energie, která byla předána vzduchu pomocí otopné či chladicí soustavy se okamžitě ztrácí otevřením okna. Navíc vlivem různých klimatických podmínek (silný vítr) větráme zbytečně moc a někdy zase (bezvětří, shodné teploty venkovního a vnitřního vzduchu) téměř vůbec. Navíc vzduch, který proniká otevřeným oknem, obsahuje i částice prachu, pylů, umožnuje vlétnutí dotěrného hmyzu, popř. může lákat i zloděje.

Pokud chceme větrat dle skutečné potřeby, je nutné větrat řízeně. Řízené větrání dávkuje vzduch v množství potřebném pro dodržení limitů koncentrace oxidu uhličitého a relativní vlhkosti v uzavřených prostorech a není ovlivňováno klimatickými podmínkami. Nejčastěji používané jsou lokální ventilátory nebo přívodní a odvodní jednotky. Provozní náklady těchto zařízení bez zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu jsou z důvodu nutnosti dohřevu či dochlazení přívodního vzduchu na interiérovou teplotu vyšší. Úspora energie v tomto případě spočívá pouze v automatické minimalizaci potřebného množství dohřívaného či dochlazovaného vzduchu.

Větrání dle skutečné potřeby s nízkými provozními náklady je schopna zajistit pouze VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA. Pořizovací náklady jsou sice vyšší, ale v tomto případě investujete do zdraví celé rodiny a komfortu bydlení. Uživatel jednotky zhodnotí i svou nemovitost a splní požadavky legislativy pro případný pronájem či prodej nemovitosti. Legislativní požadavky nutné při pronájmu či prodeji nemovitosti vyžadují doložení energetické náročnosti budovy, který bude prokazován tzv. energetickým průkazem, vydaným na základě energetického auditu. Zde budoucí nájemce či vlastník objektu nalezne informaci o množství energie potřebné pro větrání a dohřev vzduchu na teplotu požadovanou hygienickými požadavky.

Image 1

Image 2

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., nabízí rekuperační jednotky s průtokem vzduchu v rozmezí 25 až 10 000 m3·h–1, s křížovým či protiproudým rekuperátorem, rotačním regeneračním výměníkem, vodním či elektrickým ohřevem nebo předehřevem.

Novinkou v sortimentu je jednotka DOMEO 210, která využívá protiproudý rekuperátor s vysokou účinností až 94 %. Jedná se o jednotku pro 21. století, která umožňuje ovládání nadřazeným systémem inteligentních domů, pomocí GSM modulu, standardním ovladačem či např. čidlem CO2. Jednotka nabízí rovnotlaký, podtlakový či přetlakový provoz dle konkrétních požadavků. Elektrický příkon jednotky je 16 až 102 W. Je vybavena automatickým BY-PASSEM (obtokem výměníku) pro letní FREECOOLING. Po­užitím rekuperační jednotky DOMEO 210 zajistíte pro svou domácnost čistý, filtrovaný vzduch, který zpříjemní pohodu domova. Rekuperační jednotka přispěje ke zdravému spánku „na čerstvém vzduchu“. To pozitivně ovlivní vaši koncentraci a výkonnost během dne. Ušetříte tak za „vonné nesmysly“, čerstvý vzduch voní nejlépe. Ušetříte za chemické odpuzovače hmyzu, protože filtr je pro něj nepřekonatelnou bariérou. Z domova budete odcházet odpočatí a aktivní.

Image 3

Firemní článek