+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

ROVENTO® evo – nová generace větrací jednotky s regenerací tepla a přenosem vlhkosti

V oblasti větracích jednotek pro rezidenční použití nabízí společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. inovovanou řadu větracích jednotek pod názvem ROVENTO evo.

Jednotky ROVENTO 220 Evo určené zejména pro malé dřevostavby jsou již registrovány v programu Nová zelená úsporám SVT 34729.

Image 10

Jedná se o větrací jednotky určené pro přívod čerstvého předehřátého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z pobytových prostorů bytů a rodinných domů. Jednotky ROVENTO evo jsou vhodné zejména pro větrání rodinných domů a bytů jak zděných, tak dřevostaveb.

Image 0Obr. 1 • Větrací jednotka ROVENTO evo
 

Inovované jednotky ROVENTO evo jsou vybavené rotačním entalpickým regeneračním výměníkem pro zpětný přenos tepla (teplotní účinnost až 84%) a vlhkosti ze znehodnoceného odváděného vzduchu do přívodního čerstvého vzduchu. Přenosem vlhkosti do čerstvého větracího vzduchu dokážou jednotky ROVENTO zabránit nadměrnému vysušování vzduchu v prostorách rodinných domů (zejména u dřevostaveb s difuzně otevřenou obvodovou konstrukcí) při provozu větracího systému. Větrací jednotky ROVENTO evo díky entalpickému výměníku nemusí být vybaveny dodatečným odvodem kondenzátu. Výraznou inovací řady ROVENTO evo je využití pokročilého řídícího systému Neoreg, který je pro potřeby ovládání vybaven barevným dotykovým displejem.

Image 1Obr. 2 • Dotykový ovladač CP-TFT

Uživateli toto komunikační rozhraní dovoluje rozšířená nastavení, která nebyla v současné verzi jednotek ROVENTO k dispozici. Jedná se zejména o:

 1. Kontinuální informace o stavu zařízení (výkon, teploty vzduchu, provozní stavy)

  Image 2
 2. Informaci o poruchách s historií poruch pro lepší diagnostiku závad

  Image 3
  Image 4

 3. Nastavení týdenního programu provozu. V každém dni je možné nastavit individuálně režim provozu, výkon zařízení a nastavenou teplotu.

  Image 5

Větrací jednotky ROVENTO evo jsou vybaveny rotačním regeneračním výměníkem s hygroskopickou vrstvou tvořenou molekulárním sítem ZEOLIT pro přenos vlhkosti. Speciální vrstva na bázi syntetického Zeolitu nanesená na hliníkový nosič využívá nejnovější poznatky v oblasti nanotechnologií. Hlavní předností je jednoznačně definovaná molekulární struktura. Zeolitová vrstva v maximální možné míře přenáší molekuly vodní páry a zároveň neumožňuje sorpci a přenos molekul pachů a těkavých organických látek VOC. Technologie využívá molekulární síto s efektivním průměrem 4x10-10m, které sorbuje molekuly vodní páry s průměrem 3,2x10-10m. Velikost běžně se vyskytujících pachů a VOC představuje 7x10-10m, tudíž i sorpce těchto nežádoucích látek v zeolitovém sítu je vyloučena.

Image 6Obr. 3 • Zvětšený pohled na molekulární strukturu Zeolitového síta

Hlavními výhody rotačních regeneračních výměníků se Zeolitovou vrstvou jsou následující:

 • Vysoká účinnost přenosu vlhkosti (až 80%)
 • Bez přenosu zápachu a VOC
 • Nižší riziko zamrzání rotoru v zimním období
 • Nízká tlaková ztráta a s tím související nižší elektrický příkon ventilátorů větrací jednotky

Větrací jednotky ROVENTO evo se vyrábějí ve 3 velikostech s maximálním průtokem vzduchu 220m3/h, 320m3/h, 520m3/h. Skříň jednotky je bezrámová složená ze sendvičových tepelně izolovaných panelů tl.25mm. Jednotka je určena pro montáž do vnitřního prostředí (např. do technické místnosti) a to na podlahu nebo pod strop.

Image 7Obr. 4 • Rozměry jednotek ROVENTO evo

Větrací jednotky ROVENTO evo jsou vybaveny ventilátory s EC motory s vysokou účinností. Jednotky je možné na přání doplnit elektrickým dohřevem (provedení s označením „DI“ v kódu jednotky), který je standardně opatřen dvoustupňovou ochranou proti přehřátí pomocí termostatů. Na přívodní i odvodní straně je jednotka opatřena filtrem s třídou filtrace G4 (ISO Coarse 60%) nebo filtry M5 (ISO ePM10 50%), popř. pylovými filtry F7 (ISO ePM2,5 70%).

Jednotky ROVENTO evo jsou nově nabízeny v PRAVÉM i LEVÉM provedení, což umožňuje lepší umístění do konkrétního projektu.

Image 8Obr. 5 • Levé a Pravé provedení

Větrací jednotky ROVENTO evo jsou kompletně vyráběny v ČR a jsou vybaveny regulačním systémem Neoreg, který vyvinula firma ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.. Dotykový ovladač jednotky ROVENTO evo je typu Plug&Play, po připojení ovladače k jednotce je zařízení plně funkční a schopné provozu.

Větrací jednotky ROVENTO evo splňují energetickou třídu B.

Image 9
 

Firemní článek