+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 8/2011

Úvodník

Vážení čtenáři,

je pro nás finanční ztrátou, a pro obnovitelné zdroje energií marketingovou škodou, že se v Česku řeší problémy až když narostou do neúnosné velikosti. I proto je poučné sledovat dění u našeho západního souseda – Německa. Dopředu pak lze odhadovat dopady chyb, kterým se mohl náš stát vyhnout. Zvláště pak i proto, že se národní energetické sítě budou stále více propojovat.

Potřebnou míru mezinárodní mediální velikosti dosáhly problémy s nedostatečnou přenosovou kapacitou elektrických sítí, na kterou se poukázalo v souvislosti s rychlým nárůstem výroby elektřiny ve větrných elektrárnách umístěných na západoevropském pobřeží. O problematice podpory fotovoltaické výroby elektřiny u nás není třeba mluvit, toto téma je stále velmi živé a pro kapsy spotřebitelů elektřiny bude bolestivé desítky let.

Zatím nejméně kontroverzní bylo téma kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, případně bioplynu. Krokem vpřed je určitě požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie biomasy: „U výroben spalujících biomasu pro výrobu elektřiny se předpokládá ekonomicky racionální využití odpadního tepla.“ Pro bioplynové stanice podle cenového rozhodnutí ERU č. 7/2011: „U bio­ply­no­vých stanic kategorie AF1 uvedených do provozu po 1. lednu 2012 včetně je podmínkou pro poskytnutí podpory výroba a efektivní využití vyrobené tepelné energie minimálně v úrovni 10 % vůči vyrobené elektřině v daném roce, s výjimkou elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a tepla.“ Požadavek využít teplo je pozitivní zpráva i pro topenáře.

Němci jdou dál. Asi všichni chápou, proč je nutné vyrovnávat nepravidelnou výrobu elektrické energie z fotovoltaických a větrných elektráren omezováním nebo navyšováním výkonu jiných zdrojů elektřiny. V novém německém zákoně o využití obnovitelných zdrojů energie, platném od 1. 1. 2012, rozšířil zákonodárce právo provozovatele přenosové sítě omezit pomocí dálkového ovládání výrobu elektrické energie v kogeneračních jednotkách s výkonem nad 100 kW využívajících nejen fosilní zdroje energií, ale i pro bioplynové stanice, s cílem udržet rovnováhu na přenosové síti. Přestože je výkup elektřiny z OZE povinný. Bude to vyžadovat vhodná technická zařízení, kompenzace v odběru elektřiny atd. V tomto směru obdivuji důslednost Němců, i když nejsem přesvědčen, že jejich opuštění výroby elektřiny z jádra, je racionální cesta.

Všem Vám přeji šťastný nový rok 2012.

Josef Hodboď

Obsah 8/2011