+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Oceněná Topenářská galerie

28.12.2011 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2011

Komise složená z předních odborníků v oblasti technických zařízení budov udělila mimořádné Čestné uznání za ojedinělý komplexní projekt, prezentovaný na veletrhu Aqua-therm, Topenářské galerii ENBRA.
Jedná se o objekt umístěný v Těchově, městské části Blanska, kde jsou nainstalovány všechny dostupné zdroje tepla pro rodinné domy, malé budovy, školicí a informační centra atp. Projekt je ukázkovým příkladem energeticky racionálně hospodařícího domu a bude sloužit projektantům, učňům, studentům, montážním, kamnářským a topenářským firmám, ale i koncovým zákazníkům jako výukové, výcvikové, výzkumně vývojové a informační středisko, a je prvním projektem svého druhu v České republice.

Image 1

Na otázku, proč společnost ENBRA a.s. tento projekt realizovala, odpověděl předseda představenstva společnosti Ing. Josef Brabenec:

„Doba, kdy stavebník vybíral pro svůj rodinný dům, případně jiný objekt, pouze nejlepší kotel ústředního vytápění, ale vůbec se nestaral o to, v jakém režimu a v jaké soustavě bude tento spotřebič draze placeného paliva pracovat, je dávnou minulostí. Stejně tak časy, kdy stavebníci hleděli na projektovou přípravu jako na nutné zlo a snažili se náklady na ně omezit, aniž by zvážili, a nebo v řadě případů vůbec tušili, zda se jim investice do dobrého projektu vyplatí, a to levnějším a také ekologicky příznivějším provozem celého objektu.

Image 2Hosty slavnostního otevření, kterého se zúčastnili i poslanci Ing. arch. Václav Mencl, František Sivera a místopředseda představenstva společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. Ing. Vladimír Kohout, galerií provedl předseda představenstva společnosti ENBRA, a.s. Ing. Josef Brabenec (druhý zprava)

Image 3

Dnes je situace jiná. U nás, stejně jako v dalších zemích EU si uvědomujeme, že pouze 16 % problémů s energetickým hospodařením budov souvisí s nekvalitními výrobky. Plných 42 % problémů připadá na nevhodné použití těchto výrobků a chyby v projekci a dalších 42 % na chyby v montáži. Tuto negativní situaci, způsobenou neodborným přístupem a zanedbanou technickou přípravou, se snažíme změnit. Proto jsme otevřeli „topenářskou galerii“ s názornou ukázkou kombinací 19 zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody.“

Image 4

Image 5

Image 6

Unikátnost tohoto projektu spočívá především v tom, že na jednom místě lze v provozu vidět téměř všechny dostupné zdroje tepla a 19 různých kombinaci těchto zdrojů. Přitom lze posoudit jejich výhody, nevýhody a finanční náročnost, získat přehled o všech nutných prvcích pro instalaci, o způsobech měření spotřeby tepla a přístrojích k tomu využívaných. Internetových doplňkem projektu jsou stránky: www.jaktopit.cz, kde si může každý porovnat náklady na vytápění různými zdroji a jejich kombinací.

redakce