+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

I v roce 2012 vás budeme podporovat

28.12.2011 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2011

Po mnoha letech, kdy se na tradičním veletrhu Aqua-therm prezentovali téměř všichni významní dodavatelé nejrůznějších tepelných zdrojů, pozorujeme v posledních letech významný pokles jejich zájmu.

Letos byla nabídka dále výrazně ochuzena. Jako jeden z mála byl letos na veletrhu přímo ­zastoupen český výrobce plynových a elektrických kotlů, společnost Thermona spol. s r. o. Jeho expozice dominovala vstupu do haly 3, a tak každý návštěvník hledající tradiční zdroje tepla zde našel zastání. Společnost Thermona patří ke stálicím veletrhu, přestože jsou s účastí na veletrhu spojeny nemalé náklady. Zeptali jsme se proto ředitele společnosti, Jaroslava Fily, proč i za této situace zůstává Thermona veletrhu Aqua-therm věrná.

Image 1

Jaroslav Fila:

V první řadě je nutné uvést, že naše společnost je českým subjektem bez vazby na zahraniční kapitál. Tato skutečnost se projevuje i určitým patriotismem. Český trh nám umožnil vyrůst, stát se nejen významným výrobcem, ale i exportérem. V České republice máme mnoho vynikajících a dobrých partnerů, a vůči nim cítíme závazek. Většina z nich se podílela na razantním nástupu plynových kotlů v první polovině a na jejím přelomu v devadesátých letech minulého století. Nemuseli si vybrat kotle Thermona, protože nabídka byla mnohem širší, ale oni si tuto značku zvolili. Do značky Thermona vložili důvěru. Nejde o prázdné slovo, neboť jeho obsahem je i množství času investovaného do získání znalostí, jak naše výrobky správně projektovat, instalovat a servisovat. Oni věří, že naše výrobky budou dobře sloužit zákazníkům, a že zákazníci budou spokojeni nejen s výrobky, ale i s jejich službami. Tato důvěra se nezíská snadno a není lehké ji neustále potvrzovat. I proto vynakládáme nemalé finanční prostředky na prezentaci našich výrobků jak odborně technicky zaměřené veřejnosti, tak konečným zákazníkům.

Topenářství instalace:

Asi jste tušili, že účast dodavatelů zdrojů tepla bude na Aqua-thermu menší, ale přesto jste přišli. Je v tom i jiný důvod, než o kterém jste již hovořil?

Jaroslav Fila:

Dalo by se říci, že čím méně konkurenčních dodavatelů na veletrhu vystavuje, tím lépe pro nás. Tak jednoduché to však není. Veletrhy bývaly přehlídkou celého trhu a návštěvníci byli spokojeni, když se dozvěděli co nejvíce. Pokud na veletrhu některý z významnějších výrobců chybí, pak ti zbývající suplují jeho funkci v technickém poradenství. Naši pracovníci na stánku to rádi udělají, protože věříme, že poskytnutí kvalitních informací je první cesta k získání zákazníka. Obecně je však škoda, že menší účastí ostatních výrobců a dodavatelů se ztrácí určitá exkluzivita veletrhu. Letošní nižší účast vystavovatelů lze přičíst i na vrub nejasným vyhlídkám na příští rok, zejména v developerské oblasti. Bohužel mnozí, mírně zklamaní návštěvníci veletrhu si toto neuvědomí a opětné získání jejich zájmu bude spojeno s nemalým úsilím. My jsme se rozhodli k účasti tedy i proto, že chceme Thermonu prezentovat jako značku, která nepodléhá krátkodobým, jak věříme, výkyvům hospodářství. Tedy značku, která garantuje nejen moderní výrobky, moderní technologie, ale i standardní vztahy, na které je většina odběratelů našich výrobků zvyklá. Jsme českým výrobcem a proto pokládáme český trh a zdejší pověst značky Thermona za maximálně důležité faktory. Nepřímo se to projevuje například i v otázce případného náboru nových pracovníků, neboť primárně každý chce být zaměstnán u úspěšné společnosti s dobrou pověstí, každý rád s takovou společností spolupracuje.

Topenářství instalace:

Thermona je známá svým úsilím o získávání značky Ekologicky šetrný výrobek pro své kotle. Je zde něco nového?

Jaroslav Fila:

V této cestě budeme i nadále pokračovat. Podle našeho názoru mají moderní plynové kotle, splňující požadavky značky Ekologicky šetrný výrobek, plné oprávnění i k instalaci v centrech měst. Nemohou se totiž schovat za rozptyl emisí do širokého okolí z komínů vysokých desítky metrů. Proto musí splňovat mimořádně tvrdé podmínky. Protože máme značné zkušenosti nejen s českou, ale i některými zahraničními ekologickými značkami, snažíme se naším know-how pomoci i při tvorbě české legislativy. V současnosti jsou připraveny nové podmínky pro českou značku. V této souvislosti mne těší, že konstrukce našich nových řad plynových kotlů mají velké předpoklady, že přísnější emisní podmínky po jejich zavedení do praxe splní.

Topenářství instalace:

Hodně si slibujete od kaskádových kotelen, ostatně na stánku jste i takové řešení prezentovali. Proč?

Jaroslav Fila:

Nepříjemným faktem současného trhu s teplem pro bydlení je jeho zdražování. Zdražování vede ke snižování odběru tepla, neboť se zateplují objekty a instalují se výkonnější regulace. V sítích CZT nerostou jen náklady za palivo, ale i náklady režijní, tedy spojené s provozem sítí, udržování nejrůznějších dispečinků, předávacích stanic, instalací velkých měřicích zařízení tepla atd. Proto se zde poměr nákladů na palivo a režijních nákladů trvale zvětšuje ve prospěch režie. Případné úspory v odebraném teplu se proto na celkových nákladech za dálkové teplo projevují stále méně a méně. Námi nabízená cesta vede k menším kotelnám pro bytové domy. Toto řešení je zatíženo menším podílem režie na ceně tepla. Odpadají ztráty tepla v rozsáhlých sítích, které nejsou v řádu desetin, ale i několika procent z dopravovaného tepla. U kondenzačních kotlů v zájmu nejvyšší účinnosti bojujeme o každý stupeň, o který může být otopná voda chladnější, zatímco v sítích musí být teplota otopné vody vždy vyšší. Na řadě případů jsme dokázali, že cena za teplo z našich kotelen je, i se započtením investičních a provozních nákladů, výrazně nižší, než teplo z CZT a navíc jde o ekologičtější způsob získávání tepla, než je například stále hlasitěji obhajovaná výroba tepla z hnědého uhlí.

Topenářství instalace:

Vraťme se na závěr k původnímu tématu. Jak jste tedy byl spokojen s účastí společnosti Thermona na veletrhu Aqua-therm?

Jaroslav Fila:

Z ohlasu návštěvníků našeho stánku mohu odvodit, že jsme u nich potvrdili jejich očekávání. Přestože jsou ze všech stran „masírováni“ reklamou na využití obnovitelných zdrojů tepla, zůstávají u kupeckých počtů, neboť domácí rozpočet není nafukovací. Něco jiného je možnost investovat dvěstě nebo třistatisíc korun na instalaci tepelného čerpadla a něco jiného je mít po ruce třeba padesát tisíc. K tomu se připojuje v průměru patnáct a více let provozu plynových kotlů Thermona instalovaných v první vlně plynofikací, za které nabízíme moderní náhradu. Modernizační výměna kotlů od jedné značky se stejnými připojovacími rozměry je vždy levnější. I to je součástí našich standardů.

Topenářství instalace: Děkujeme za rozhovor.

Image 2