+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Uhlíková ocel se prosazuje v instalacích

28.12.2011 Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 8/2011

V poslední době se staly velmi poptávaným materiálem pro potrubní systémy trubky a tvarovky z uhlíkové oceli spojované lisováním.

S otázkami, proč tomu tak je, jsme se obrátili na předního dodavatele IVAR.PRESS fiting systému na českém trhu, společnost IVAR CS. Na otázky redakce odpověděl Miroslav Kotrouš, obchodní zástupce společnosti pro severní a východní Čechy.

Topenářství instalace:

Než začneme hovořit o technických přednostech systému z uhlíkové oceli, můžete uvést některou zajímavou aplikaci?

Miroslav Kotrouš:

Nejaktuálnější v mojí územní působnosti je zřejmě nová budova městské knihovny v Děčíně, která již v době výstavby poutá pozornost svým architektonickým řešením. Na tuto budovu jsme pro montáže rozvodů pro vytápění a chlazení, dodali okolo 1500 metrů potrubí v průměrech 15 až 89 mm s potřebným množstvím fitinků. Instalovala je společnost Pedotherm sever, které změna z původní vyprojektované kombinace ocelových svařovaných rozvodů, kombinovaných v menších světlostech s měděným potrubím, umožnila splnit zásadní požadavek investora na snížení ceny a zkrácení montážního času.

Image 1

Topenářství instalace:

Materiálové změny jsou většinou vyvolány pozdějšími změnami v projektech a, pokud nejsou konzultovány s projektantem, většinou mívají špatné následky.

Miroslav Kotrouš:

Pro posouzení oprávněnosti změny je nutno zvážit více faktorů.

V první řadě skutečnost, že původně navržená kombinace železa a mědi nebyla nejvhodnější. V uzavřených soustavách sice nejde o tragickou chybu, přesto je zbytečné zvyšovat potenciál rizika koroze, protože nikdo dnes nezaručí, s jakou vodou bude soustava vytápění a chlazení skutečně provozována, jak často se bude voda doplňovat, případně i vypouštět. Pokud je možné potrubní soustavy zhotovit z jednoho materiálu, je to vždy lepší.

Každá montážní firma bude se mnou souhlasit, že faktor času je stále významnější. Investor může mít sebelépe připravený projekt a povolení zahájit stavbu, ale pokud není možné stavbu, nebo její etapu dokončit do konce účetního období, vzniká obrovský problém. Srovnávat časovou náročnost lisování a svařování je pro čtenáře Topenářství jistě zbytečné.

Ani pod tlakem času investor knihovny nemusel volit drahé řešení. Uvedu jen několik orientačních cenových údajů. V nejmenších průměrech 15 až 18 mm může být rozvod z mědi nepatrně levnější. Ale například již v průměru 35 mm se cena vztažená na 1 metr pohybuje u mědi okolo 350 Kč, zatímco u uhlíkové oceli je pod 120 Kč. V průměru 54 mm již jde o poměr přibližně 700 Kč vůči 200 Kč. Podobně je to i s cenami fitinků.

Cena se odvíjí nejen od hodnoty použité suroviny, ale i od jejího množství. Trubky i fitinky z uhlíkové oceli jsou oproti běžné oceli tvrdší, tenkostěnné a tedy s menší hmotností.

Topenářství instalace:

Menší množství železa, nižší hmotnost. Našel byste příklad, kde se tento argument stal zásadním?

Miroslav Kotrouš:

Příkladem by mohla být instalace nových rozvodů chlazení ve výrobním závodě ESAB ve Vamberku. Instalace o celkové délce asi 1500 metrů potrubí uhlíkové oceli s průměry 54, 76 a 89 mm probíhala za plného provozu, z části nad běžícími výrobními stroji. Nedovedu si představit tuto realizaci bez vy­užití bezplamenné spojovací technologie lisovaných spojů s pomocí lehkých montážních plošin. Těžké ocelové potrubí a svařované spoje – bez zastavení výroby nemožné. Nízkou hmotnost trubek z uhlíkové oceli a rychlost práce s nimi ocenili například i instalatéři při rekonstrukcích řady panelových domů v Liberci, které musely být provedeny velmi rychle během letní odstávky. Nebo na jiné stavbě v Děčíně, kde se toto potrubí jako poslední muselo vejít do šachty až po instalaci odpadních potrubí, vzduchotechniky, rozvodů pitné vody aj. Instalovat potrubí v těžko přístupné zadní části šachty svařováním nebo pájením plamenem byla zcela nemožná věc.

Topenářství instalace:

Uplatňují se systémy uhlíkové oceli i jinde?

Miroslav Kotrouš:

Velmi poptávané jsou například pro rozvody požární vody. Našli byste je i v řadě hal v podnikatelských zónách známého investora VGP. Naše systémy z uhlíkové oceli jsou běžně povrchově zinkovány, působí opticky hezky a nevyžadují doplňkovou povrchovou úpravu. Vnější pozink postačí pro vytápění a rozvod tlakového vzduchu. Pro chlazení je nutné jej doplnit protikorozním nátěrem, podobně jako klasické železo. Vnější a vnitřní pozink je určen pro nezavodněné požární rozvody a rovněž pro závlahové systémy. Máme i další sy­stém s lisovanými spoji, ale ten je z nerezu a je určen pro zdravotně-technické instalace.

Topenářství instalace:

V případě nové děčínské knihovny jste zmínil nutnost změny projektu. Přepočítat celou potrubní soustavu není snadné.

Image 2

Miroslav Kotrouš:

Vhodný software tuto práci ulehčí. Z našich webových stránek si projektanti stahují ostré firemní verze programů Techcon nebo Protech, které to umožňují. Projekční výhoda menších hydraulických ztrát je důsledkem hladší vnitřní stěny trubek ve srovnání s klasickou ocelí a rovněž fitinků se stejným vnitřním průměrem jako mají trubky.

Topenářství instalace:

Je těžké najít otázku, která by odhalila slabé místo systému z uhlíkové oceli a kde byste těžko hledal odpověď.

Miroslav Kotrouš:

Stejný názor má již i řada instalačních firem. Na doplnění, půjčujeme jim zdarma i lisovací nářadí. Do průměru 54 mm je to Rems, pro větší průměry Novopres, protože uhlíková ocel je tvrdší a vyžaduje větší lisovací síly. Výhodou je i menší teplotní roztažnost a potřeba menšího počtu závěsů potrubí ve srovnání s potrubními systémy založenými na plastech.

Nová skladová hala s 2000 m2 v Podhořanech u Nelahozevsi, kde je skladován a průběžně doplňován celý sortiment sy­stému C-STEEL, umožňuje prakticky okamžité řešení změn objednaných prvků, které jsou na velkých akcích velice časté. Právě změny ve specifikacích objednávek, ať již jsou vyvolány z jakýchkoliv důvodů, bývají velkou brzdou pro včasné dokončení zakázky. Realizační firmy jsou si toho dobře vědomy, a proto pružný systém distribuce tohoto systému od společnosti IVAR CS přijímají s velkým uznáním.

Asi jedinou nevýhodou systému z uhlíkové oceli, kterou vidím, je skutečnost, že může konkurovat jinému systému nabízenému naší společností IVAR CS, a to vícevrstvému Alpexu. To je však jiná kapitola.

Image 3

Topenářství instalace: Děkujeme za rozhovor.
Firemní článek