+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

FLEXIDRIVE – patentovaný systém plynulé modulace

28.12.2011 Autor: Vladimír Malena Časopis: 8/2011

Společnost Lersen ve svých výrobcích využívá nejvyspělejší technologie současnosti, které zaručují jejím výrobkům maximální účinnost a efektivitu provozu. Jednou ze zásadních technologií je právě systém plynulé modulace výkonu FLEXIDRIVE.

Tento systém vychází z jevu, který lze pozorovat při provozu jakéhokoli plynového spotřebiče. Po nějakém čase se maximální teplota spalin ustálí na určité teplotě a následně začne pomalu vzrůstat. Tento jev je závislý na nastaveném výkonu hořáku a schopnosti výměníku teplo odvádět. Čím je teplota prostoru či média nižší, tím má větší ochotu absorbovat teplo z výměníku. A naopak, tak jak teplota prostoru nebo média roste, klesá současně i jejich ochota absorbovat stejné množství tepla jako původně. V tento okamžik je nutné buď ubrat výkon hořáku, anebo neodvratně dochází ke snížení účinnosti spalování a současně i ke snížení účinnosti výměny tepla. Toto vše se následně odrazí na vzrůstající teplotě spalin. Systém modulace výkonu Flexdrive vychází právě z těchto skutečností.

Image 1Obr. 1• Graf průběhu modulace

Graf popisuje průběh modulace v závislosti na změně teploty u plynových ohřívačů vzduchu Lersen ALFA. V úvodu startuje výkon hořáku do plného výkonu. Tak, jak v čase postupně roste teplota prostoru, klesá schopnost výměníku předávat teplo proudícímu vzduchu, následkem čehož roste teplota spalin. Teplotní čidlo, které je umístěno v odvodu spalin, v pravidelných časových intervalech sleduje aktuální hodnotu teploty. Jakmile teplota spalin dosáhne nastavené hodnoty (v našem příkladu je to 200 °C), zareaguje modulační deska snížením výkonu o 5 % z výkonu aktuálního. Tento krok se pak stále opakuje, buď ubíráním, nebo přidáváním výkonu tak, aby se teplota spalin udržela na nastavené hodnotě. Vždy dochází k poklesu či růstu výkonu o 5 %, ale vždy z aktuální hodnoty výkonu. Absolutní číslo poklesu či růstu výkonu se postupem modulace snižuje či zvyšuje a modulace je tak z počátku výraznější a ke konci jemnější a přesnější. Jestliže se první pokles výkonu uskutečnil např. z výkonu 50 kW ve výši 2,5 kW, může činit 1,25 kW na konci modulace z výkonu 25 kW. V momentě, kdy teplota v prostoru dosáhne požadované hodnoty (v našem příkladu 18 °C), je hořák úplně vypnut a prostor není dále aktivně vytápěn. V okamžiku, kdy dojde opět k poklesu prostorové teploty, je hořák agregátu automaticky spuštěn a průběh modulace se zopakuje.

Image 2Obr. 2 • Modulační deska LERSEN ALFA TOP

Mozkem jednotek Lersen ALFA je modulační deska, kterou lze velmi jednoduše nastavit. V prvním kroku je na potenciometru HIGH nastaven nejvyšší výkon agregátu tak, jak je uvedeno v technické tabulce zařízení výrobcem Lersen. Následně, za pomocí analyzátoru spalin, je na potenciometru TEPLOTA nastavena teplota spalin, na základě které bude deska ubírat či přidávat výkon. V posledním kroku je nastavena na potenciometru LOW hodnota, na kterou chceme, aby výkon hořáku maximálně klesl. Proces modulace zvyšování či snižování výkonu je indikován změnou barvy diody IN a stav teploty je indikován diodou TEMP.

Image 3Obr. 3 • Plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA TOP

Image 4Obr. 4 • Detail umístění teplotního čidla

Tato vyspělá technologie modulace předpokládá současné použití těch nejmodernějších komponent předních výrobců, jako jsou Honeywell či EBM, se kterými intenzivně spolupracujeme na vývoji. Další důležitou komponentou je nízko­emisní premixový hořák, který spaluje předmíchanou směs vzduchu a plynu. Nutností je také použití speciálního ventilátoru se schopností plynule měnit otáčky. Všechny tyto komponenty jsou u výrobků Lersen samozřejmostí.