+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2014

Úvodník

Vážení čtenáři,

v článku Rozbor plateb za teplo pro vytápění si přečtete o novém problému. Podstatou je platba za teplo složená z částky za skutečně odebrané množství tepla a částky za sjednaný výkon, který bude sledován prostřednictvím čtvrthodinových odběrů a jejichž překročení bude penalizováno.

U elektrické energie je takový postup běžný. Odběratel si limit sleduje. Když hrozí překročení, o několik minut například odsune zapnutí kompresorů tlakového vzduchu. Návrh velikosti zásobníků s touto potřebou počítal a penále za překročení čtvrthodinového maxima nebude.

V dodávce tepla pro bydlení jde o revoluční řešení. V sousedním Německu znalec tamního prostředí nenašel podobný případ a v České republice jde o ojedinělý případ. Za pozornost stojí, že čtvrthodinové odběrové maximum se má měnit i vzhledem ke klimatickým podmínkám.

Snaha zavést čtvrthodinové maximum je legitimní. Dodavatel tepla má právo penalizovat nadměrné odběry tepla, aby žádný z odběratelů nemohl požadovat náhradu škody za nemožnost využít smluvně potvrzený výkon.

Každý odběratel však musí mít možnost se překročení limitu včas bránit. Buďto mu dodavatel tepla nabídne zdroj dat, který ho na blížící se překročení limitu upozorní, nebo mu musí sdělit definici výpočtu, aby si totéž mohl zajistit vlastními silami. Penalizace ex post by s velkou pravděpodobností narazila na zákonnou ochranu zákazníků, zvláště u tepla. Nákup „černé skříňky“ řešící problém limitu, aniž by její použití dodavatel tepla smluvně potvrdil, se jako rozumná investice nejeví.

Vedle optimalizace získávání a transportu tepla budou měření, regulace a akumulace muset mnohem více sloužit požadavku nejnižší ceny. Pokud odběratel tepla stojí před investicí do předávací stanice, měl by si důkladně zvážit, co mu nabízené technické řešení přinese. Pokud svou stanici provozuje, pak za úvahu stojí schopnost stanice reagovat na pokyn hrozícího překročení odběrového maxima. V případě stanice, do které odběratel zasáhnout nemůže, bude evidentně nejjednodušším řešením na výstup do vytápění objektu umístit elektricky řízený uzavírací ventil. Tepelná setrvačnost objektu několikaminutový výpadek dodávky tepla vyrovná. A že se tento poněkud drastický způsob dodavateli tepla nebude líbit? Nejen ve fyzice platí: „Každá akce vyvolá reakci.“

Josef Hodboď

Obsah