+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hydraulický stabilizátor = méně poruch v otopných soustavách

29.09.2014 Firma: Flamco CZ s.r.o. Časopis: 6/2014

Hydraulický stabilizátor pro malé otopné soustavy, od firmy Meibes, pomáhá předejít poruchám a prodlužuje životnost citlivých dílů otopné soustavy.

Jak to přesně funguje?

V oběhových čerpadlech s permanentními magnety se usazují rez, kal a další nečistoty. Dalším problémem je cirkulace nežádoucího vzduchu. To vše negativně ovlivňuje provoz a může dojít k poruchám. Jak můžete těmto problémům předejít? Pomůže vám hydraulický stabilizátor otopné soustavy, který zachytí nečistoty na jednom místě v otopné soustavě.

Co vše nabízí?

Zařízení můžete použít ve všech otopných soustavách. Nabízí následující funkce:

  1. hydraulickou výhybku,
  2. odlučovač vzduchu,
  3. zachycovač nečistot a kalů (a volitelně magnetický odlučovač).

Můžete jej použít pro otopné soustavy do 70 kW. Pro velké systémy existují verze až do 2300 kW.

Hydraulický stabilizátor

Voda proudící z kotle se dostává do stabilizátoru. Zde může proudit přes usměrňovač podle velikosti průtoku buď do topných okruhů, nebo přes vestavěné otvory ve dně do zpětného vedení kotle. Toto hydraulické oddělení činí ze stabilizátoru neutrální zónu pro dynamické tlaky. Otvory ve dně zamezují vzniku turbulence a kromě toho zajišťují čisté rozvrstvení teplot i přes značně nižší konstrukční výšku, než je tomu u běžných hydraulických stabilizátorů. Pokud není hydraulický stabilizátor potřeba, například u kotlů s využitím kondenzačního tepla, jsou dna plná bez otvorů (typ OW/černá barva). Tím je náběhový a zpětný okruh vzájemně oddělen.

Image 1

Odlučovač vzduchu

Voda proudící z kotle naráží na nárazovou desku. Potom je vedena voštinovým systémem, čímž se vzduch bezpečně oddělí od vody a je kompletně odváděn automatickým plovákovým odvzdušňovačem. Díky sníženým tlakům během několikanásobné manipulace s protékající vodou budou dokonale odloučeny molekuly vzduchu. Po průchodu stabilizátorem je voda nenasycena vzduchem a dokáže absorbovat vzduch nacházející se v síti. Voda proudící zpět z topných okruhů odvádí přes otvory ve dně a vzduchové propusti unášené bublinky vzduchu do horní komory.

Zachycovač nečistot a kalů

Rychlost vody proudící ze sítě je zpomalována prostřednictvím stále se zvětšující a prohlubující odkalovací komory. Unášené nečistoty jsou odváděny směrem dolů do kalového hrnce a jsou vypouštěny velkým kalovým kohoutem. Na vyžádání lze integrovat magnetický odlučovač (typ MA), který magneticky váže částečky rzi a plynule je odlučuje ze systému.

Image 2

Proč právě hydraulický stabilizátor?

I se standardizovanými odlučovači vzduchu (které pracují na bázi automatického odvzdušňovače nebo vzduchové hlavice s odvzdušňovacím ventilem) vznikají stále znovu problémy se vzduchem a dochází ke korozi. Další problémy vznikají u obvyklých zachycovačů nečistot, jejichž filtry se stále znovu zanášejí. Bez hydraulického oddělení okruhu kotle a následujících topných okruhů lze očekávat nedostatečné zásobování jednotlivých větví, ztráty energie a vznik nežádoucího hluku.

S hydraulickým stabilizátorem ale tyto problémy zvládnete.

Příklad zapojení v rodinném domě

Zdroj tepelné čerpadlo země-voda. Sestava Meibes se skládá z rozdělovače pro dva topné okruhy, čerpadlové skupiny MK pro okruh podlahového vytápění (přízemí + druhá koupelna v patře), čer­padlové skupiny UK pro ra­diá­to­rový okruh (patro) a hydraulického stabilizátoru.

Image 3

Více informací na www.meibes.cz

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy