+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bytové domy a možnosti způsobu vytápění

Jako dodavatelé tepelné techniky se často setkáváme s požadavkem zlevnění provozních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech, v bytových družstvech, ve společenství majitelů bytů, ale i od samotných uživatelů jednotlivých bytů. Všichni se přirozeně snaží najít co nejefektivnější způsob zajištění tepla a teplé vody pro své bydlení. V těchto domech bývají obvykle systémy dodávky tepla centrální nebo decentrální a dle toho se nabízí vhodné možnosti řešení.

Pokud se jedná o centrální dodávku tepla, záleží na lokalitě a místních legislativně-právních možnostech příslušného subjektu – zda má možnost se oddělit a zbudovat si v místě bytového domu své vlastní necentrální zásobování teplem, které je zpravidla provozně úspornější. Ceny centrální dodávky tepla jsou určovány dodavatelem, lokalitou, druhem paliva a typem používané technologie vytápění a přípravy teplé vody. Velký vliv na cenu může mít i úroveň zastaralých teplovodů a jejich délka, úroveň tepelné izolace a stav rozvodů včetně úrovně pohonů. Tepelné ztráty v rozvodech bývají i několik desítek W na metr vedení, a pokud jsou rozvody i stovky metrů, může dlouhý teplovod představovat tepelné ztráty i několika kW. Ceny tepla z centrálních zdrojů za GJ se pohybují v rozmezí od 450 Kč/GJ do 1400 Kč/GJ, jsou ale případy, kde je cena tepla ještě vyšší. Proto někteří hledají výhodnější možnosti. Zkušenosti z praxe ukazují, že v případě realizace místního domovního např. plynového zdroje s vhodnou regulací a vyvážením systému lze dosáhnout provozních úspor obvykle 30 až 40 %. Úspory se totiž projeví nejen na spotřebě tepelného zdroje, ale i na spotřebě elektrické energie, která slouží k pohonům oběhových čerpadel, napájení regulace a řídicích prvků.

Image 1

U decentralizovaného systému je zajištění úspory nákladů na vytápění jednodušší, jde především o náhradu starých topných zdrojů za nové a úspornější. Značka Junkers se snaží posuzovat celý systém vytápění, ohřevu vody a regulace dohromady a podle potřeb majitelů či uživatelů bytového domu, možností příslušné stavby a platné legislativy, navrhnout ve spolupráci s odbornými firmami a projektanty optimální řešení. Správnou kombinací všech produktů v otopné soustavě je zajištěna maximální účinnost a hospodárnost.

Na samém začátku je nutné vždy provést rozhodnutí a ekonomické posouzení plánované realizace, zda a s jakou návratností má do decentralizovaného zdroje smysl investovat, zda je pro daný bytový dům vhodné použít centrální vytápění a ohřev vody ve společné domovní kotelně nebo zda je výhodnější pro uživatele bytového domu instalovat do každé bytové jednotky etážové vytápění se samostatným zdrojem tepla. Zásadní výhodou tohoto řešení je vysoká nezávislost a komfortnost jednotlivých bytů. Každý vlastník či nájemce bytu si může vytápět a připravovat teplou vodu podle svých potřeb. Na měřičích se pak jednoduše odečítají příslušné spotřeby. Díky krátkým rozvodům v jednotlivých bytech jde o řešení s velmi malými tepelnými ztrátami a při použití moderních kondenzačních kotlů se nabízí provozovat zařízení s maximálním energetickým využitím. Největším úskalím, obzvláště u starší zástavby, je možnost a vhodnost řešení odtahů spalin jednotlivých kondenzačních kotlů. Značka Junkers nabízí pro tento případ speciální systém společného odtahu spalin, přívodu vzduchu a svodu kondenzátu, který lze sdružit a soustředit do jednoho komínového sopouchu až pro 5 plynových kondenzačních kotlů v jednotlivých patrech nad sebou. Tím lze maximálně ušetřit užitnou plochu bytu a při instalaci minimálně zasahovat do bytových jednotek. Při uvedeném řešení se pro jednotlivé byty nabízí závěsné plynové kondenzační kotle s výkonem od 3,5 do 14 kW v kombinaci s nepřímo ohřívanými zásobníky. Další variantou mohou být kombinované závěsné kotle, které zajišťují jak vytápění bytu, tak i přípravu TV úsporným průtokovým způsobem. Zde se nabízí kondenzační kotle ZWB 28-3C řady CerapurSmart, které se vyznačují úsporným provozem, velmi malou hlučností (do 38 dB), komfortní dodávkou teplé vody (průtok až 12 l/min při ohřátí TV o 30 °C) a malými vnějšími rozměry (400 x 850 x 370 mm).

Na druhé straně centrální řešení pro bytový dům má hlavní přednosti v nižších pořizovacích nákladech na instalaci otopné soustavy a v nižších nákladech na údržbu. Domovní kotelna se může skládat z několika plynových kondenzačních kotlů potřebného výkonu spojených do tzv. „kotlové kaskády“ a zásobníků příslušné velikosti pro zajištění přípravy teplé vody. Junkers může nabídnout zařízení až do výkonu cca 800 kW, včetně příslušných zásobníků a kaskádových systémů řízení. Současné kondenzační kotle, ve spojení s regulací, mohou být navíc optimalizovaně řízené a monitorované přes vzdálenou správu dat. Jakýkoli případný servisní zákrok je díky vzdálenému monitorování mnohem účinnější a rychlejší. Nezanedbatelnou výhodou centrálního řešení s domovní kotelnou je i vysoká kompatibilita s různými sy­stémy tepelných koncepcí a možnost jednoduchého začlenění zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, v našich podmínkách jde především o solární teplovodní kolektory k přípravě teplé vody. Správně navržený a nainstalovaný solární systém dokáže pro bytový dům zajistit 40 až 50% úsporu energie potřebnou k přípravě teplé vody. Investice do úspornějšího sy­stému vytápění a přípravy teplé vody se rozhodně vyplatí jak pro bytové domy, tak i pro ostatní stavby v komerčním či průmyslovém sektoru. Obvykle se zhodnotí na provozních nákladech zpravidla již během několika let. S výrobky Junkers Vám dokážeme garantovat úsporný, dlouhodobý a spolehlivý provoz s prodlouženou zárukou.


Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.junkers.cz.

Firemní článek