+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rozšířená řada kombiventilů Acvatix a elektrických pohonů společnosti Siemens

29.09.2014 Autor: Ing. Vlastimil Kojzar Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 6/2014

Kombiventily a pohony Acvatix významně přispívají k vyšší energetické účinnosti budov. Například zabraňují nadbytečné dodávce energie do spotřebiče a vzájemnému hydraulickému ovlivňování okruhů. Spotřeba energie, a tím i náklady, jsou nižší. Přesná regulace teploty navíc poskytuje zvýšený komfort pro uživatele budov.

Společnost Siemens rozšířila sortiment závitových kombiventilů o přírubové provedení VPF43… (PN16) a VPF53… (PN25) ve světlostech DN50, 65 a 80 (obr. 1), které jsou vyráběny ve verzích se standardním průtokem (V100 = 15, 25 a 34 m3/h) a s vysokým průtokem (V100 = 25, 35 a 43 m3/h) a s dovolenou teplotou média od 1 do 120 °C s užitím v otopných, větracích a klimatizačních systémech jako regulační ventily pouze v uzavřených okruzích. Kombiventily lze použít i pro větší výměníky tepla s průtokem do 43 m3/h.

Image 1Obr. 1 • Kombiventil s přírubovým připojením s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku

Kombiventily s lineární průtokovou charakteristikou spolehlivě fungují v rozsahu dovolených tlakových diferencí na ventilu od 35 do 600 kPa a nabízejí při projektování značnou flexibilitu použití. Velké hydraulické systémy mohou být zprovozněny bez nutnosti provádění dodatečných měření a pouze s malým úsilím při specifikaci komponentů. Výhodou je i velmi nízká netěsnost, která je 0 až 0,01 % z objemového průtoku V100. Autorita kombiventilů VPF43.. a VPF53.. je rovna jedné a při výběru ventilu ji není potřeba počítat.

Kombiventily eliminují nadměrné, resp. nedostatečné dodávky tepelné či chladicí energie a významně tak přispívají k vyšší energetické účinnosti zařízení zejména ve velkých hydraulických systémech. Použití kombiventilů rovněž redukuje náklady při projektování, instalaci a uvádění zařízení do provozu a zvyšuje přesnost regulace za všech provozních podmínek.

V těle kombiventilu z šedé litiny (VPF43..), a z tvárné litiny (VPF53..), je zabudováno zařízení s regulačním ventilem pro regulaci průtoku, regulátor diferenčního tlaku pro vyrovnávání tlakových odchylek v hydraulickém systému a číselník s kruhovou stupnicí pro přednastavení požadovaného průtoku (obr. 2).

Všechny kombiventily VPF43.. a VPF53.. jsou vybaveny přípojkami pro měření tlakových diferencí, které jsou umístěny na vrchní straně přírub. Jako příslušenství lze objednat elektronický manometr včetně impulzních hadiček a hrotů. Měřicí rozsah manometru je 700 kPa, max. 1000 kPa.

Vyznačený směr toku média, který znázorňuje šipka na těle ventilu, musí být dodržen (viz také tabulka s informacemi pro projektování).

Image 2Obr. 2 • Řez kombiventilem

1 Prstenec s číselníkem pro přednastavení požadovaného průtoku
2 Otvor pro regulátor tlakové diference je spojen s výstupním portem B
3 Regulátor tlakové diference
4 Clona s proměnlivým přednastavením průtoku
5 Regulační ventil
6 Měřicí přípojka tlaku (P/T) na výstupním portu B, modrá páska, P–
7 Měřicí přípojka tlaku (P/T) na vstupním portu A, červená páska, P+
A Vstupní port A
B Výstupní port B

Všechny uvedené kombiventily VPF.. se zdvihem 20 mm lze ovládat elektromotorickými pohony Siemens SAX..P03 a SQV91P..

Pohony řady SAX..P03 (obr. 3) mají zdvih 20 mm, dobu přeběhu 30 s, ovládací sílu 800 N, ruční ovládání, jsou bez havarijní funkce, s indikací polohy, krytí IP54.

Image 3Obr. 3 • Pohon řady SAX..P03

Pohony řady SQV91P.. (obr. 4), se zdvihem 20 mm, mají ovládací sílu 1100 N, ruční ovládání, havarijní funkci, indikaci stavu, indikaci směru chodu dvěma zelenými LED diodami a krytí IP66.

Image 4Obr. 4 • Pohon řady SQV91P.


Více informací o přírubových kombiventilech a příslušných pohonech uvedených v tomto článku naleznete na adrese www.siemens.cz/ventily

Firemní článek