+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

I topný olej může být výhodný!

29.09.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Firma: BRILON a.s. Časopis: 6/2014

Použití extralehkého topného oleje (ETO) pro ústřední vytápění v rodinných domech a provozovnách není v zemích bývalého Československa příliš rozšířené.

Kotle na ETO bývaly vyhrazeny jen pro úzkou skupinu spotřebitelů. Pak přišly ropné krize, skokové zdražení a zájem opadl. Po změně režimu dostal ETO nezaslouženě nálepku neekologického paliva. Pozdější cenové narovnání, možnost vrácení spotřební daně, vedly k tomu, že jak v České, tak Slovenské republice lze nalézt provozovatele, kteří jsou s tímto palivem spokojeni, nebo o jeho využití uvažují, jak dokazují slova Zdeňka Fučíka ze společnosti BRILON a.s.

Topin:

Kde nacházíte oporu pro Vaše tvrzení?

Zdeněk Fučík:

Kotle určené pro ETO máme v sortimentu dlouhodobě, protože naší snahou je pokrýt i tento segment trhu. Obchodní cesta olejových kotlů k uživatelům je však většinou odlišná od námi preferované cesty výhradně přes odborné velkoobchody. U olejových kotlů funkci odborného velkoobchodu, víceméně suplují dodavatelé ETO. Zajímáme se o jejich názory, a proto můj názor je založen na souhrnu poskytnutých informací.

Topin:

Pokud má někdo v domě olejové hospodářství, je pochopitelná jeho snaha tuto investici využívat co nejefektněji. Že by však i rostl zájem o ETO?

Zdeněk Fučík:

Spotřebitelé využívající ETO, při zvažování budoucnosti, mají dvě možnosti. Buď tuto investici zcela odepsat, nebo z ní využít to, co je smysluplné a zbytek modernizovat. První variantu jim doporučí každý, kdo stojí na straně ostatních zdrojů energie.

Druhá varianta vyžaduje přemýšlení a počítání na základě odpovědí na základní otázky. Které zdroje energie jsou v daném místě k dispozici? Kolik by stálo zřízení přípojky plynu? Kolik stojí 1 kWh v elektřině, plynu nebo ETO při dané roční spotřebě? S jakým stupněm využití bude daný zdroj tepelné energie použit? S jakým komfortem? Existují i další otázky. Na jednu z nich, zda lze zvýšit stupeň využití ETO ve starších kotelnách, odpovídám jednoznačně ano. V nabídce máme dva olejové kondenzační kotle, typ FCX 22 C s výkonem 22,3 kW a typ FCX 30 C s výkonem 30 kW. V závislosti na konkrétních provozních podmínkách může jejich normovaný stupeň využití paliva dosáhnout až 100,7 %. Řádově o 10 až 20 % více ve srovnání se staršími nekondenzačními olejovými kotli.

Topin:

Kotelny na ETO jsou obvykle dražší, než plynové. Není právě zde „zakopaný pes“, který snižuje poptávku?

Zdeněk Fučík:

Investice do nového kotle na ETO, pokud by se její výše odvozovala z doporučených koncových cen, se nejeví jako nejvhodnější pro každého. Příznivější situace vzniká, pokud je nákup kotle zahrnut do smlouvy na odběr ETO, jak nám potvrzují provozovatelé.

Snahou obchodníka s ETO je vydělat co nejvíce, a k tomu potřebuje dlouhodobého odběratele. V oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů a plynovodů je využití ETO nízké a má velkou konkurenci v ostatních druzích energií. V řídce osídlených oblastech má ETO výhodu předzásobení se na celý rok dopředu a provozu jen s velmi slabě dimenzovanou elektrickou přípojkou. Konkurovat mu mohou kotelny s automatickými kotli na uhlí s mnohem nižším komfortem obsluhy, ale nižší cenou, a nebo na peletky, jejichž cena je vyšší. Dodavatel ETO však má omezený prostor pro rozsah cen, chce-li zůstat na trhu. Pro zájemce o ETO zde vzniká šance na získání dobré ceny.

Image 1Obr. 1 • Kondenzační olejové kotle Geminox jsou plně vybaveny a připraveny na snadné propojení s otopnou soustavou

Topin:

Nevadí nižší regulační rozsah kotlů na ETO?

Zdeněk Fučík:

K potlačení této nevýhody se instalují akumulační zásobníky. Návrhem vhodného zapojení a regulace lze v horní části zásobníku udržovat zásobu tepla o vyšší teplotě pro přípravu teplé vody, ve spodní a střední části teplo pro vytápění s maximálním využitím kondenzace. Z pohledu optimalizace počtu startů kotlového hořáku by stačil relativně malý zásobník. Výhodnější je však volit zásobník větší a napojit solární soustavu, jak se to v současnosti stále častěji aplikuje v evropské baště olejového vytápění, v Německu. Spotřebu ETO sníží jeho náhrada slunečním zářením v létě a částečná v přechodném období, do čehož se pozitivně promítne i snížení počtu startů hořáku, kterému odpovídá procentní zvýšení stupně využití ETO. Pochopitelně, úspora je závislá na konkrétních podmínkách.

Rozhodování provozovatelů ovlivňuje i snaha zabezpečit domov proti déletrvajícímu výpadku liniových zdrojů energie, kterou má stále více lidí. Kotel na ETO může být provozován i z baterie, která je nabíjena fotovoltaickou elektrárnou na střeše atp.

Image 2Obr. 2 • Součástí zefektivnění vytápění s extralehkým topným olejem je stále častěji solární soustava. Zde dva propojené kolektory Thermomax, každý s 30 vakuovými trubicemi typu HeatPipe, pro přípravu teplé vody a podporu vytápění, konkrétní instalace v České republice

Topin:

Děkujeme za rozhovor k méně frekventované problematice použití extralehkého topného oleje.

Firemní článek