+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 3/2014

Úvodník

Vážení čtenáři,

„Během návštěvy příbuzných jsem musel doplnit tlak v expanzní nádobě“, postěžoval si kolega. „Kotel jim spadl do poruchy nedostatečného tlaku. Příbuzní chtěli problém vyřešit opětným dopuštěním vody. Profesní čest mi nedala, abych nezjistil příčinu. Vzhledem k malému tlaku za membránou nemohla expanze plnit svou úlohu. Přitom servisní technik před sezonou provedl kontrolu kotle. Ukázalo se, že příprava na sezonu nebyla dostatečná."

Má servisní technik ve svých povinnostech prověření tlaku v expanzní nádobě? Dodavatelé kotlů odpovídají, že má. Prohlédl jsem si několik návodů k instalaci a provozu, od různých výrobců, a ustanovení upozorňující na potřebu správně nastavit tlak v expanzní nádobě při instalaci kotle v nich bylo. Předpokládám, že i na školeních servisních techniků se o tom hovoří.

Proč v praxi nepatří kontrola tlaku v expanzní nádobě k nezbytně nutným činnostem, zřejmě vyplývá z její poměrně velké časové náročnosti a skutečnosti, že chyba neohrožuje bezpečnost provozu. Před ověřením tlaku za membránou expanzní nádoby je nutné srovnat tlak na straně otopné vody s tlakem atmosférickým. Obvykle uzavřít kohouty na vstupu a výstupu z kotle, otevřít ventil pro napouštění vody do kotle a třeba i podržet v otevřené poloze pojistný ventil. Pak tlakoměrem změřit tlak plynu v expanzní nádobě za membránou a pumpičkou jej dofouknout na projektem požadovaný tlak. Napojit hadici a dopustit vodu do kotle a odvzdušnit jej, což někdy vyžaduje věnovat zvláštní pozornost odvzdušnění oběhového čerpadla a horní části expanzní nádoby na straně otopné vody.

Situaci komplikuje, pokud je v soustavě kromě expanze integrované v kotli ještě doplňková mimo kotel. Topenář nemá co sahat do kotle, pokud nemá zvláštní oprávnění. Musí servisní technik kotle věnovat pozornost doplňkové expanzi mimo kotel?

Odpověď by neměla vycházet ze zvyklosti: „Proč sahat na něco, co zatím funguje.“ Správná odpověď by mohla být: „Před zahájením servisu zákazníkovi nabídneme kontrolu tlaku v expanzní nádobě nebo nádobách. ­Pokud musí během roku vícekrát doplňovat vodu do soustavy, pak kontrolu zásadně doporučíme. Pokud si kontrolu vyžádal, tak jej seznámíme s tím, zda příčinou častého poklesu tlaku byl nedostatečný tlak v expanzi. Pokud nešlo o tuto příčinu, nabídneme zákazníkovi pomoc se zjištěním skutečné příčiny.“

Josef Hodboď

Obsah 3/2014