+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Siemens představuje novinky ve webserveru OZW…

05.05.2014 Autor: Ing. Rudolf Kotík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 3/2014

Společnost Siemens už řadu let úspěšně nabízí na trhu regulátory řady Albatros, Albaros2 a Synco. Vzhledem k vývoji trhu a jeho měnícím se požadavkům se začaly vyrábět webové servery různých typů a vlastností. Pro regulátory řady Albatros a Albatros2 byly vytvořeny webservery označené jako OZW672… a pro regulátory řady Synco to byl webový server OZW772…. Oba tyto produkty si našly na trhu své místo a jsou hojně využívány pro vzdálený dohled a monitorování jak systémů pro vytápění, tak vzduchotechnických jednotek.

S postupem času jsou kladeny stále větší nároky na monitorování a především na záznam dat ze systémů. Tyto záznamy umožňují provést analýzu, na jejímž základě se buď opraví chyby v nastavení regulace, nebo je optimalizována spotřeba tepelné energie.

Image 1Obr. 1 • Webový server OZW – Dálkové ovládání systémů regulace tepelných soustav se stává běžným standardem. Koncovému uživateli zajistí pohodlné ovládání a přehled o dění v domě prakticky z jakéhokoli místa a montážním nebo servisním firmám umožní diagnostiku soustavy, respektive případný okamžitý servisní zásah, často bez nutnosti výjezdu k zákazníkovi

Díky těmto potřebám byly do webového serveru postupně přidávány vlastnosti, umožňující monitorování systémů. První verze webového serveru nám umožňovala v podstatě jen zasílání chybového hlášení pomocí e-mailu. Což je velice dobrá funkce, ale o vzniku chyby nic neříká. Proto byla vydána nová verze firmwaru, která umožňovala monitorovat již celý sy­stém pomocí trendů. Pro využití této vlastnosti byl zapotřebí obslužný software ACS790. Tato verze taktéž přinesla možnost integrace do jiných systémů pomocí API. Zároveň byla vytvořena také aplikace pro mobilní platformu iOS a Android. Aplikace je volně stažitelná pod názvem HomeControl. Další novinkou v tomto firmwaru byl takzvaný EKO lísteček, který svou barvou upozorňuje uživatele na případnou nežádoucí změnu v nastavení systému, která vede ke zvýšené spotřebě teplené energie.

Image 2Obr. 2 • Schematické zobrazení technologie v rozhraní webového serveru

Před měsícem byla vydána poslední verze firmwaru označená jako 5.00. Tato horká novinka opět nezklamala a jsou znát velké pokroky ve funkčnosti. Jako nejzajímavější se dá vyzdvihnout možnost trendovat. Pravdou je, že trendy, neboli záznamy dat o chování, již měla předchozí verze. Avšak v této nové verzi jsou trendy přesunuty přímo do webového rozhraní. Nespornou výhodou je, že je lze využít bez jakéhokoliv dalšího softwaru. Uživatel si snadno nastaví datové body (například teploty), které chce v systému sledovat a po jakou dobu. Jednoduchým způsobem pak spustí záznam trendů. Po uplynutí doby záznamu si může stáhnout sledované informace ve formátu souboru *.cvs, což je přehledný a jednoduchý tabulkový formát. Výstup může otevřít buď v Microsoft Excel nebo LibreOffice. Jedná-li se o dlouhodobé záznamy, které jsou určeny k prokazování dlouhodobé funkčnosti systému, není nic jednoduššího, než si je nechat zasílat v předem určených intervalech e-mailem se záznamem monitorování.

Image 3Obr. 3 • Rozhraní pro nastavení trendů ve webovém serveru

Dá se říci, že v současné době jsme získali kvalitní nástroj k monitorování, který se pozitivně projevuje na straně uživatele, ale i technické podpory a výroby. Koncový uživatel může monitorovat a upravovat komfort své domácnosti pomocí počítače nebo mobilního telefonu s připojením na internet v podstatě odkudkoliv. Servisní technik se včas dozví o vzniku problému a má dostatek času na jeho nápravu. Výrobci tepelné techniky mají dostatek informací pro optimalizaci nastavení řídicích automatik, ať už se jedná o kotel nebo tepelné čerpadlo. Tuto optimalizaci mohou výrobci provést vzdáleně přímo na zařízeních u zákazníka bez nutnosti jeho přítomnosti. Případně výrobce dokáže včas rozeznat nedostatek v sériové výrobě.

Firemní článek