+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2014/3

05.05.2014 Spoluautoři: Ing. Vladimír Jirout, Ing. Zuzana Mathauserová Časopis: 3/2014

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

V roce 2001 stavební úřad města Olomouc umožnil „řádnou kolaudaci“ odkouření plynového kotle o výkonu 24 kW v bytové jednotce fasádou bytového domu (obr. viz příloha). Zejména obyvatelé horních pater jsou tímto provedením odkouření nejvíce dotčeny. Původní plynový spotřebič PO 35 měl zaústění do komína, a proto se domnívám, že nebyl žádný důvod pro výjimku. Do současnosti jsme učinili mnoho podnětů na různých místech, ve snaze domoci se nápravy, leč dosud marných. Bohužel, zdá se, že nikdo není ochoten náš problém řešit. Vždy jsme odkazováni na stavební úřad MMO, do jehož kompetence rozhodování spadá, ten však neprojevil vůli. Stále obhajuje „řádnou kolaudaci“ z roku 2001. V roce 2010 navíc prošel dům revitalizací, odkouření bylo znovu zprovozněno, a to bez revizní zprávy spalinové cesty. NV č. 91/2010 Sb. úředníci stavebního úřadu nerespektují. Proto se ptám, zda bylo toto rozhodnutí stavebního úřadu v pořádku, a zda je možné s nějakým právním podkladem postupovat proti tomuto rozhodnutí a dovolat se nápravy?

Image 1

Odpověď:

Základní chybou byla „řádná kolaudace“ v roce 2001, protože zde žádný důvod pro výjimku nebyl. Těch pochybení je tam evidentně víc. Bohužel řešení je stále jen v kompetenci stavebního úřadu, a ten nechce přiznat pochybení. Pokud nereflektuje na stížnosti, je vše možné řešit už jen právní cestou – poradit se s právníkem jak – který typ žaloby by byl ten správný.

Odpovídala: Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, Praha


Otázka:

Máme rodinný domek, který vytápíme zemním plynem. Cena zemního plynu se v posledních letech výrazně zvýšila. Uvažujeme o doplňkovém vytápění na jiné palivo. Porovnali byste různá paliva podle cen tepelné energie, kterou obsahují?

Odpověď:

Přesná čísla cen na 1 kWh energie, získané z paliva, je takřka nemožné stanovit. Ceny paliv a energií se v ČR dosti výrazně líší podle oblastí a dodavatelů, u kterých nakupujete. Pokusíme se tedy stanovit alespoň relace. Do cen jsme zahrnuli obvyklou účinnost příslušného zdroje tepla a průměrné náklady spojené s dopravou paliva.

Image 2Tab. 1 • Ceny energie v palivu

Současně upozozňujeme, že uvedené hodnoty nezahrnují investiční náklady na zdroj tepla.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody; člen redakční rady Topenářství instalace

Související časopisy