+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Chyby a omyly v topenářské technice

05.05.2014 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 3/2014

Nesprávné vyústění vzduchospalinové cesty od turbokotle na fasádu objektu

Realizaci odvodu spalin venkovní stěnou, která je zobrazena na připojené fotografii, provázela postupně celá řada navazujících chyb:

  1. Celý případ začal již u projektanta, který při svém projekčním návrhu nerespektoval, v té době platné, příslušné české právní a technické normy a předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb., NV ČR 91/2010 Sb. a ČSN 734201: 2008)
  2. Majitel objektu souhlasil s instalací zařízení – odsouhlasení stavební změny nebo změny technologického zařízení je závažný právní akt. Pokud majitel nemá dostatečné znalosti nebo si není jist, je třeba, aby si vyžádal před svým rozhodnutím odborný posudek k dané situaci. Žadatel úpravy je jej povinen, na přání majitele, dodat. V případě, že majitel má pochybnosti, může si posudek zadat u nezávislé osoby (v našem případě měl tento posudek zpracovávat revizní technik spalinových cest).
  3. Následovala chyba dodavatele. Podle našich právních předpisů dodavatel (odborná firma – znalá osoba) nesmí dodat a namontovat chybně navržené zařízení. Pokud toto učiní, nese plnou zodpovědnost.
  4. Kotel i vzduchospalinovou cestu namontovala topenářská firma, ač to neměla zapsáno v náplni své živnosti.
  5. Servisní technik plynu uvedl zařízení do provozu, přestože mu nebyla předložena revizní zpráva od revizního technika spalinových cest. Tato zpráva nebyla vůbec vyžádána. Servisní technik tak porušil své běžné povinnosti, ale nedocenil i fakt, že vzhledem ke své kvalifikaci měl vznik závady předpokládat.

Image 1

Uvedené zařízení sice neohrožovalo bezprostředně lidské zdraví, ale obyvatelé nejbližších vyšších bytů nemohli otevírat okna pro obtěžování spali­nami, o „vyuzení“ sušeného prádla v lodžii ani nemluvě.

V současné době se jedná o nápravě daného stavu. Předpokládá se instalace nového zdroje tepla, tepelného čerpadla vzduch-voda. Brzdou pro rychlé vyřešení jsou probíhající rozsáhlé právní spory o finanční úhradu nové instalace.