+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 1/2013

Úvodník

Vážení čtenáři,

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění zákona č. 318/2012 Sb., stanoví povinnost zajistit zpracování průkazu o energetické náročnosti budovy, v některých případech i na ucelené jednotky, například byty. Předpokládejme, že průkaz na byt bude zpracován precizně. Obálku bytu tvoří jeho stěny, podlaha, strop. Na druhé straně obálky je prostředí, které má nějakou teplotu. Teploty vstupující do stanovení průkazu se určují podle výpočtové oblasti, druhu místností, hygienických norem. Pokud spolu sousedí dvě místnosti stejného druhu, pak na obou stranách stěny je stejná teplota. Pokud při ročním vyúčtování majitel bytu zjistí, že spotřeba energie na vytápění je výrazně větší, než podle průkazu očekával, začnou dohady, co je příčinou.

Chová-li se uživatel „průměrně v průměrně se chovajícím domě“, tak jedinou možností rozdílů je zvýšený únik tepelné energie mimo byt stěnami k sousedům. Jedině za těmito stěnami může být nižší teplota, než ze které byl stanoven průkaz. Příčinou je možnost uživatelů bytu ovládat dodávku tepelné energie v rozsahu, který projekt stavební části domu nepředpokládal, a který umožnila instalace regulačních prvků dovolujících snížit teplotu pod normovanou hodnotu.

Z pohledu přetápění i podtápění, by byly ideální termostatické ventily s rozsahem omezeným na asi 18 až 23 °C. Na trhu se prosadily ventily mnohem sofistikovanější, které lze nastavit i pod 5 °C. Občanský zákoník obsahuje ustanovení, že nájemce je povinen umožnit pronajímateli, po předchozí písemné ­výzvě, instalaci a údržbu zařízení pro regulaci tepla. Ale není-li žalobce, není soudce. Uživatelům bytů nelze zazlívat, že se snaží využít celý teplotní rozsah ventilů.

Věc má háček, a tím jsou sousedova práva. Zde se názory liší o 180°. Někdo tvrdí, že je na čase přestat hlásat v bytovém sektoru spravedlnost, protože pokud nebudou tepelně-izolační vlastnosti dělicích příček mezi byty dostatečné, jde o nenaplnitelné pojmy. Druzí říkají, že spravedlnosti lze dosáhnout dodržováním teplotních úrovní podle projektu a norem, ale to je evidentně, jak dosavadní praxe ukazuje, utopické přání. Novináři rádi citují uživatele bytů, kteří říkají, že teplo je drahé, a proto musí v některém pokoji zcela uzavřít otopné těleso.

Signálem teploty na druhé straně stěny bytu je povrchová teplota. Lze ji měřit a poznat, zda teplo z bytu odchází nebo do něj přichází. Česká advokacie a soudnictví takové technické souvislosti nijak zvlášť nevyužívají. Zásadní rozdíly, mezi hodnotami vycházejícími z průkazu a skutečností, budou pro evidentně poškozované uživatele bytů velmi iritující.

Připravovaná pravidla pro rozúčtování tepla mezi byty s velkou pravděpodobností zvýší pohyblivou složku platby za teplo k vytápění na 70 %. A to bez ohledu na tepelně-izolační vlastnosti stěn mezi byty a provedení otopné soustavy v domě. Takže kradení tepla sousedovi, ale i ze společných stoupaček, bude ještě výhodnější.

Být v pozici poškozeného, pak bych na stěny k sousedům nalepil tepelnou izolaci. Pokud bych patřil k těm, jejichž bytem prochází společná stoupačka, pak bych si okolo ní instaloval pouzdro, kterým bych ventilátorem proháněl vzduch a zvýšil tak neměřený odběr tepla ve prospěch mého bytu. Dělám si legraci? Já ano. Za ostatní neručím.

Josef Hodboď

Obsah