+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Centrum obnovitelných zdrojů Vaillant Group

25.01.2013 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 1/2013

V květnu loňského roku bylo otevřeno nové školicí středisko firmy Vaillant Group Czech v Chrášťanech.

Toto středisko využívající pouze obnovitelné zdroje energie – solární systémy a tepelná čerpadla – je určeno zejména pro školení odborné veřejnosti, tedy pro projektanty a montážní i servisní firmy. Rovněž však umožňuje předvedení všech instalovaných zařízení ve skutečném provozu koncovým zákazníkům. Této skutečnosti mohou využít také naši obchodní partneři, pokud jejich zákazníci chtějí vidět zařízení „na živo“ a ověřit si nejen technické parametry, ale i designové působení v interiéru.

Ve školicím středisku jsou instalovány nejmodernější systémy využívající přírodní obnovitelné zdroje:

  1. tepelné čerpadlo země-voda Vaillant geoTHERM VWS 61/3
  2. tepelné čerpadlo vzduch-voda Vaillant geoTHERM VWL 61/3 S v provedení split
  3. solární systém využívající solární panely Vaillant auroTHERM VTK 570/2 a akumulační zásobník allSTOR VPS 800/2
  4. solární beztlakový (drainback) systém Protherm HelioSet 2.250 C H skládající se ze dvou plochých solárních panelů a akumulačního 250litrového bivalentního zásobníku

Pro zkvalitnění průběhu školení a zvýšení názornosti výkladu je použito vizualizačního softwaru Saveris, který dodala firma TESTO. Tento software zajišťuje přehledné zobrazení na LCD displejích (obr. 1) veškerých důležitých parametrů ze všech instalovaných systémů.

Image 1Obr. 1 •

Tedy především teploty všech médií, elektrické příkony a intenzitu slunečního záření. Školicí centrum obnovitelných zdrojů je v provozu necelý rok a po celou tuto dobu jsou pomocí obslužného programu zaznamenávány naměřené hodnoty.

Image 2Obr. 2 • Prostor ploché střechy s instalovanými solárními panely a venkovní jednotkou je účastníkům školení bezpečně přístupný po schodech

V tomto článku bych rád čtenáře seznámil podrobněji s instalovanými zařízeními a také se zajímavými průběhy všech proměnných hodnot, které jsou zaznamenávány od zprovoznění střediska a se kterými se veřejnost může seznámit.

Image 3Obr. 3• Schéma ukazující propojení tepelného čerpadla země-voda se zásobníkem a aktuální hodnoty teplot

Image 4Graf 1 • Z průběhu teploty ve vrtu je vidět příznivý vliv pasivního chlazení na mírný růst jeho teploty v souvislosti s využitím pasivního chlazení v létě, zhruba v období od 15. 6. do 4. 9. 2012, který je zužitkován následně při přechodu na vytápění

  1. Instalované tepelné čerpadlo země-voda geoTHERM VWS 61/3 s jedním zemním vrtem o hloubce 100 m je zapojeno v kombinaci s akumulačním zásobníkem allSTOR. Toto čerpadlo o výkonu 6 kW lze využívat i v letním období pro pasivní chlazení celého objektu. Pomocí vizualizačního systému je zobrazována i teplota v zemním vrtu a to v hloubce 30 m a 15 m.
  2. Vzduchové tepelné čerpadlo geoTHERM VWL 61/3S s jednou venkovní jednotkou je zapojeno jako druhý tepelný zdroj do akumulačního zásobníku. Jeho venkovní jednotka, ale i solární kolektory obou solárních systémů včetně příslušenství, jsou instalovány na ploché střeše školicího střediska, která je po schodech přístupná účastníkům školení. Tím se rovněž zlepšuje úroveň školení, neboť veškeré komponenty jsou přístupné a manipulace s nimi na ploché střeše je bezpečná.
  3. Tlakový solární systém Vaillant, využívající sluneční záření pomocí vakuových trubicových panelů auroTHERM VTK 570/2, je propojen pomocí solární jednotky VPM 20 S k akumulačnímu zásobníku allSTOR. Výhodou tohoto zásobníku je možnost připojení několika tepelných zdrojů, ať už je to plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, solární sy­stém, kotel na pevná paliva atd. Navíc lze připojit jednotku k přípravě teplé vody VPM 20/25 W, která se vyznačuje malými nároky na prostor instalace, ale velkou hodnotou výkonového čísla pro přípravu teplé vody.
  4. Beztlakový solární systém Protherm HelioSet 2.250 C H se vyznačuje zejména snadnou instalací, nízkými nároky na obsluhu a maximální bezpečností provozu. Systém se skládá ze dvou plochých solárních panelů HelioPlan SRD 2.3 a bivalentního zásobníku o objemu 250 l. Součástí zásobníku je celá solární skupina včetně regulace. Díky beztlakovému provedení odpadá nutnost instalovat do rozvodu expanzní nádobu. Po dosažení požadované teploty teplé vody v zásobníku se vypne oběhové čerpadlo a teplonosná kapalina stéká do výměníku s funkcí zásobníku. V grafu 2 jsou vidět průběhy teplot na plochém solárním panelu v průběhu 9. až 12. srpna 2012. V těchto dnech dosahovala intenzita slunečního záření hodnoty okolo 1100 W/m2. Ve dnech 11. a 12. srpna, tedy v sobotu a neděli, nebyl odběr teplé vody, a proto teplota solárních kolektorů dosáhla stagnační úrovně, cca 160 až 180 °C. V době stagnace však v kolektorech již není kapalina, protože před dosažením stagnačního stavu stekla do dolů do zásobníku.

Image 5Graf 2 • Teploty na solárním kolektoru systému Protherm HelioSet 2.250 C H ve dnech 9. až 12. srpna 2012

V článku jsem se nezabýval podrobnými technickými informacemi o všech instalovaných zařízeních ve středisku obnovitelných zdrojů společnosti Vaillant Group Czech. Ty nalezne čtenář na internetových adresách www.vaillant.cz, resp. www.protherm.cz. Spíše jsem se chtěl zaměřit na praktický provoz celého střediska, neboť všechny výrobky jsou v reálném provozu a veškeré naměřené a zaznamenané hodnoty odpovídají skutečnému provozu v běžné praxi. Názorně je lze využít k vysvětlení ­problematiky využití obnovitelných zdrojů energie.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy