+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Topenářství instalace – Obsah 46. ročníku (2012)

25.01.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2013

Autorské články abecedně podle autorů

 • Bajgar Miloš: Ocelový nebo litinový kotel a spolehlivý provoz 2/36
 • Bajgar Miloš: Je vyhláška o rozúčtování spotřeby tepla na vytápění stále aktuální? 8/40
 • Bajgar Miloš: Když teplá voda neteče 8/28
 • Bartoňová Jana – Kabrhel Michal – Kabele Karel: Modelování vlivu PCM omítek na tepelnou pohodu a kvalitu vnitřního prostředí v kanceláři 6/42
 • Bezouška Marek: Nejčastější chyby v oblasti návrhů a montáží soustav se solárními termickými kolektory 6/46
 • Buchta Jiří – Kebrdle Petr: Odkouření turbokotlů: Je revize nutná nebo nadbytečná? 5/50
 • Dufka Jaroslav: Hořáky pro pájení měděných a svařování ocelových trubek 4/60
 • Dufka Jaroslav: Šroubováky – 1. část 6/50
 • Dufka Jaroslav: Šroubováky – 2. část 7/60
 • Dufka Jaroslav: Šroubováky – 3. část 8/36
 • Ďurišová Emília: Prevádzka systému nízkoteplotného vykurovania / vysokoteplotného chladenia z hľadiska tepelnej pohody 1/38
 • Galád Vladimír: Provozní požadavky na regulační armatury 3/36
 • Hartl Miroslav: Odsávání zápachu z prostoru záchodové mísy 7/38
 • Hirš Jiří – Adam Pavel: Využití odpadního tepla u bytového větrání 1/22
 • Horák Jiří – Hopan František –Krpec Kamil – Dej Milan – Pekárek Vladimír – Syc Michal – Ocelka Tomáš – Tomšej Tomáš: Návrh emisních faktorů znečišťujících látek pro spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních 1/42
 • Horák Petr – Koňařík Marcel – Počinková Marcela – Plotěný Karel:Modelování stokového výměníku tepla – zdroje pro tepelné čerpadlo 5/20
 • Hošák Jaromír: Využití odpadního tepla z chladicího zařízení 2/22
 • Janovský Břetislav – Švihovský Jaroslav: BLEVE – výbuch expandujících par vroucí kapaliny 3/40
 • Jirout Vladimír: Prostory se zdroji tepla, spalujícími zemní plyn z hlediska jejich potřebného objemu a větrání z pohledu současných platných technických předpisů 5/34
 • Jokl Miloslav: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Část 3. Hodnocení odérového mikroklimatu z hlediska fyziologie a psychologie člověka. 2/42
 • Jokl Miloslav – Jirák Zdeněk – Kabele Karel – Malý Stanislav – Tomášková Hana – Zuská Lenka: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Část 2.5 Hodnocení neuniformního tepelně-vlhkostního mikroklimatu (tepelně-vlhkostní asymetrie). 1/26
 • Knížová Katarína – Vranayová Zuzana – Košičanová Danica: Potreba čistej prevádzky vzduchotechnických systémov v budovách 2/50
 • Kny Martin – Urban Miroslav: Analýza provozu sezónní akumulace v podmínkách České republiky 3/46
 • Koverdynský Vít: Zaměřeno na technické izolace – Ekonomická tloušťka tepelné izolace. Část 2 – Vzorový příklad 1/16
 • Kramoliš Petr – Vrtek Mojmír: Návrh výměníku tepla pro velkoplošné solární soustavy 5/40
 • Kučera Miroslav: Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení. 1. díl Cesty šíření zvuku 7/14
 • Kučera Miroslav: Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení. 2. díl Zdroje hluku 8/16
 • Lyčka Zdeněk: Současnost a budoucnost malých domovních kotelen na pevná paliva z pohledu nového Zákona o ochraně ovzduší 4/36
 • Matějček Jiří: Kapalinové výměníky pro využívání nízkopotenciálního tepla 4/26
 • Matějček Jiří: Instalace kvalitních konstrukčních prvků nezaručuje dobrou funkci solárního systému 3/22
 • Maurerová Lenka – Hirš Jiří: Vliv pomocných energií na stanovení energetické náročnosti budov 6/32
 • Muzikář Vilém: Zdravotní rizika při výkonu práce v profesích topenářství a instalace 8/52
 • Muzikář Vilém: Dezinfekce pitné vody a její problematika 4/52
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2011 1/49
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2012 5/52
 • Pechová Pavla: Řízení budov a vnitřní tepelný zisk od elektroinstalace 5/24
 • Petrůjová Hana – Formánek Marian: Experimentální ověřování funkce a chování termohydraulického rozdělovače nebo-li HVDT 8/33
 • Petrůjová Hana – Formánek Marian: Provozní požadavky na regulační armatury 3/32
 • Rubinová Olga – Rubina Aleš: Příklad z techniky prostředí – intenzita osálání 1/37
 • Smutná Kristýna – Papež Karel: Model využití zemního výměníku pro administrativní budovu 7/40
 • Šípal Jaroslav: Porovnání naměřené spotřeby teplé vody za jeden rok 8/20
 • Šípal Jaroslav: Měření spotřeby teplé vody v praxi 2/30
 • Šípal Jaroslav: Měření spotřeby teplé vody v praxi – dodatek 3/23
 • Tichý Jiří: Čerpadla v předávacích stanicích z pohledu provozních a pořizovacích nákladů 6/20
 • Tvrdá Petra: Solární termické soustavy a energetická doba návratnosti 7/56
 • Valenta Vladimír: Výběr izolačních tříd u předizolovaného potrubí 6/36
 • Vaverka Jiří – Suchánek Petr: Korelace akustických a tepelně-technických parametrů vertikálních konstrukcí 7/18
 • Vavřička Roman: Zjednodušený model výpočtu teplovodního podlahového vytápění 4/30
 • Vavřička Roman: Zkušenosti s měřením povrchových teplot bezkontaktními teploměry 6/24
 • Vrána Jakub: Komentář k ČSN EN 806-5 platné pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů 6/49
 • Vrána Jakub: Zabezpečovací zařízení tlakových zásobníkových ohřívačů vody podle evropských a českých technických norem 3/26
 • Zikán Zdeněk: Fotovoltaika: Údaje o vyrobené elektřině 1/51

Informativní články podle jednotlivých čísel

1/12

 • CTI ČR informuje: Stanovení potřeby teplé vody podle nové ČSN EN 15316-3 (Valenta) 10
 • Metrický systém u nás (Tesařík) 46

2/12

 • CTI ČR informuje: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Valenta) 12
 • Chladicí podlahy – alternativa k tepelně aktivním stropům (JH) 48
 • Populační složení obyvatel České republiky (JH) 56

3/12

 • CTI ČR informuje: Využití biomasy pro výrobu tepla (Valenta) 10
 • Ekodesign a požadavky na energetickou efektivnost – Klimatizační zařízení (SEVEn, red) 30
 • Prodej kotlů, krbů, topidel a otopných těles vyrobených v ČR v roce 2011 (APTT) 54
 • Vytápění kostela pomocí otopných registrů v lavicích (Rubinová, Počinková) 56

4/12

 • Konference Teplárenského sdružení ČR (JH) 12
 • Valná hromada SKČR (JH) 14
 • CTI ČR informuje: Využití biomasy pro výrobu tepla – 2. část (Valenta) 16
 • Národní kolo soutěže odborných dovedností MIEZB (Rosenzweig) 20
 • Ekodesign a požadavky na energetickou efektivnost – Zdroje tepla (SEVEn, red) 44
 • Legionely v rozvodech studené vody (Pavlíček) 48
 • Z praxe soudního znalce: Netěsné závitové spoje (Jedlička) 58

5/12

 • APTT a Zákon o ochraně ovzduší (red, Žďárský) 10
 • CTI ČR informuje: Stavovský kodex a Zásady hodnocení výrobků pro udělení Topenářské značky kvality (Valenta) 16
 • Podceňovaný problém – bakterie Legionella pneumophila v rozvodech studené vody (Pavlíček) 41
 • Ekodesign a požadavky na energetickou efektivnost – Ohřívače vody a zásobníky TV (SEVEn, red)

6/12

 • AZE Kroměříž 2012 (JH) 8
 • CTI ČR informuje: Principy vyhodnocování netěsností předizolovaného potrubí (Valenta) 16
 • Výrobky oceněné na veletrhu Intersolar 2012 (JH) 30
 • Tepelná technika podle statistiky EHI (JH) 34
 • Regulátor tahu snižuje roční náklady na vytápění až o 10 % (Jirout) 39

7/12

 • Nařízení EK a termíny pro bezucpávková oběhová čerpadla (red, Čepek) 30
 • Zátěžový profil čerpadla (red, Hrdlička) 34
 • Z praxe soudního znalce: Stavební připravenost pro realizaci TZB (Jedlička) 55

8/12

 • Vývoj cen tepla CZT (JH) 9
 • XX. sněm APTT (JH) 10
 • Hlavní cíle změny TPG 704 01 (Dvořák) 13
 • Aqua-therm Praha 2012 (JH) 19
 • E-shopy a obchod se sanitou a vytápěním (JH) 31
 • Větrná energie 2012 a akumulace elektřiny do tepla (JH) 48

Otázky a odpovědi podle jednotlivých čísel

1/12

 • Možnost použití termostatických ventilů v malých samotížných soustavách (Galád) 12

2/12

 • Působení změkčování vody v malé domovní biočistírně (Kutil) 18
 • K legislativě kontroly a provedení spalinových cest (Jirout) 18

3/12

 • Definice pojmů: ohniště, topeniště, otevřený krb, krbová vložka, uzavíratelný krb, krbová kamna, kachlová kamna, krbová stavebnice, kamna, kachlový sporák (Jirout, Jauernig) 14

4/12

 • Rozdíl mezi spotřebičem s uzavíratelnými dvířky a uzavíratelným spotřebičem (Jirout) 24
 • Potřeba tzv. ostré vody pro vzduchotechnická zařízení (Zmrhal) 24

5/12

 • Jaká rizika jsou spojena se záměnou otopné vody za nemrznoucí směs? Tabulky vlastností roztoku voda-etylenglykol a voda-propylenglykol (Číhal) 18

6/12

 • Jak správně navrhovat vsakovací zařízení srážkových vod (Vrána) 18

7/12

 • Co vše vyžaduje realizace odpojení bytu od společné otopné soustavy bytového domu (Galád) 12

8/12

 • Terminologie vody (teplá voda, černá voda, šedá voda, provozní voda a užitková voda) (Jirout, Vrána) 12