+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2013/1

25.01.2013 Spoluautoři: Ing. Petr Holyszewski, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 1/2013

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

V časopise Topenářství instalace jsme četli, že vyšla nová norma, která významně zvyšuje požadavky na provozovatele vnitřních vodovodů, zejména v budovách s občasnými provozními přestávkami. Protože máme na starosti objekt školy, kde během prázdnin není vnitřní vodovod prakticky používán, rádi bychom přesně věděli, co je teď naší povinností.

Odpověď:

Nová norma, o které se zmiňujete, má označení ČSN EN 806-5. Jedná se o pátou část ČSN EN 806, která platí pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů. Komentář k této normě vyšel v časopise Topenářství instalace č. 6/2012.

Norma v kapitole 7 předepisuje, aby vodovody, které nebudou déle než 7 dní v provozu, byly buď uzavřeny a vypuštěny, nebo pravidelně proplachovány vodou.

V kapitole 6 je uvedeno, že části vodovodu, které se používají zřídka, musí být pravidelně, nejméně jednou za týden, proplachovány vodou.

Z těchto ustanovení vyplývá nutnost proplachování nepoužívaného vnitřního vodovodu nejméně jednou za týden.

Důležité informace jsou uvedeny v kapitole 8 normy, kde je po ukončení odstávky vodovodu předepsáno uzavřené armatury přibližně na 5 min otevřít, aby mohla stagnující voda z potrubí odtéct. Doba odpouštění vody je samozřejmě orientační a měla by být přizpůsobena objemu vody v potrubí. V kapitole 8 normy jsou uvedeny také pokyny pro obnovení provozu dočasně uzavřených a vypuštěných vnitřních vodovodů.

Doporučuje se následující postup:

  1. Částečně se otevřou uzavírací armatury a pomalým otevřením výtokových armatur se potrubí odvzdušní.
  2. Uzavírací armatury se úplně otevřou a potrubí se propláchne jako při uvádění do provozu nového vnitřního vodovodu postupem uvedeným v ČSN EN 806-4.
  3. Pokud je to nutné, provede se po propláchnutí dezinfekce vodovodu.
  4. Výtokové armatury se uzavřou a zkontroluje se těsnost vodovodu.

Ve Vašem případě není, podle mého názoru, nutné vnitřní vodovod vypouštět. Postačí jeho pravidelné proplachování jednou za týden odpouštěním vody u výtokových armatur.

Odpovídal: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav technických zařízení budov, Fakulta stavební, VUT v Brně; člen redakční rady Topenářství instalace


Otázka:

Dočetl jsem se, že četné používání výtokových pákových baterií, které jsou schopné uzavřít tok vody okamžitě, může ovlivnit náměr vodoměru v neprospěch spotřebitele. Příčinou je setrvačnost lopatkového kola. Jak je možné, že lze takové vodoměry nabízet na trhu? A existuje cenově přijatelná varianta vodoměru, který na takové chování není tak citlivý?

Odpověď:

Ano, pákové baterie, které způsobují rychlé otevírání a rychlé uzavírání průtoku vody, mohou způsobit, že lopatkové kolo vodoměru se otáčí ještě kratší dobu po uzavření výtoku. Zejména u starších typů vodoměrů, především vícevtokových.

Naše společnost se zabývá ověřováním vodoměrů a měřičů tepla, stavbou měřicích tratí, a proto musíme znát a dodržovat platnou legislativu. Z ní vyplývá, že zkouška doby doběhu vodoměru není součástí žádné technické normy. Směrnice MID, podle které se vodoměry v současnosti schvalují, definuje více technických a více náročnějších zkoušek, než dříve platné technické normy. I proto jsou nové vodoměry dokonalejší. Současně ceny vodoměrů stále klesají, a to je pro zákazníky příjemná zpráva. Protože lze říci, že kvalitní vodoměr lze nyní pořídit levněji, než třeba před pěti roky. Například u námi dodávaného vodoměru typu ER-AM víme, že optimalizací tvaru lopatkového kola se snížila náchylnost na uvedený jev ve srovnání se staršími typy vodoměrů a doběh je podstatně minimalizován.

Odpovídal: Ing. Petr Holyszewski, manažer strategického vývoje ENBRA a. s., Brno

Související časopisy