+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Co znamená EDT v Evropě a Česku?

25.01.2013 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 1/2020

V oblasti předních velkoobchodů, zaměřených na topenáře a instalatéry, působí v Evropě několik velkých skupin, které se prezentují pod svou značkou. Některé z nich jsou aktivní i v České republice a na Slovensku. Svým způsobem navenek zůstává utajená skupina EDT, protože na národní úrovni se prezentuje pod jmény svých členů.

O skupině EDT hovoří Achim Zimmer, CEO zastřešující společnosti EDT GmbH.

Image 1

Jsme na dobré cestě, protože se nám daří velkoplošně pokrývat Evropu. Ve srovnání s prosincem roku 2011, kdy jsme měli pět společníků, jich v lednu roku 2013 máme již 8.
Jsou to:

  • ALGOREL, číslo 1 ve Francii!,
  • CEALCO, Španělsko,
  • GEPESZ, Maďarsko a Rumunsko,
  • IDROTEAM, Itálie, jde o severoitalskou skupinu, do které patří například INNERHOFER a také SVAI,
  • INSTAL KONSORCJUM, Polsko, které představuje 28 společností,
  • ISG, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Belgie,
  • LEMVIGH-MÜLLER, Dánsko,
  • PTÁČEK, Česká republika, Slovenská republika.

Image 2Obr. 1 • Neformálnost potvrzuje význam osobních kontaktů ve skupině EDT během společných akcí. Achim Zimmer stojí vpravo, vlevo Heimo Holter (rakouský velkoobchod s tradicí sahající do roku 1873, přes 500 zaměstnanců)

Přímo tedy pokrýváme 13 států, ale pokud bychom připočetli i Nizozemsko, Chorvatsko a Slovinsko, kde mají někteří naši členové zastoupení, tak se jedná o 16 států. Souhrnně jde o 250 velkoobchodů, které dosahují roční obrat okolo 4,5 miliardy €. Jsem velmi rád, že do naší skupiny náleží PTÁČEK – velkoobchod, a.s., který patří nejen v České republice, ale v celé Evropě k nejaktivnějším velkoobchodům, které znám. Našim členem je od roku 2005.

Pro všechny naše velkoobchody je společné, že jde o rodinné podniky. EDT je proto jedinečným seskupením rodinných podniků v takto velkém měřítku v celé Evropě. Za úspěchy stojí aktivita našich členů a opíráme se jistě i o pověst, kterou jsme získali v posledních letech.

O zapojení do naší skupiny hovoříme s dalšími kandidáty v Evropě a přemýšlíme o spolupráci i s americkou skupinou, se kterou máme velmi těsné kontakty. Také zde je pro nás základem rodinný charakter podniku, který používá stejnou distribuční cestu výrobků.

Na trhu naše skupina roste, ale pouhý růst není naším prvořadým cílem. Velikost totiž není podle našeho názoru klíčovým znakem kvality. Cíl je našim velkoobchodům trvale generovat přidanou hodnotu. Pokud toto není rozpoznatelné nebo možné, pak od takového případu dáváme ruce pryč, případně je nutné základní koncept přepracovat. Zmíněná nadhodnota může mít různé podoby. Základ spolupráce spočívá v oblasti obchodních značek, exkluzivity výrobků. Všichni jsme v Evropě konfrontováni s podobnými problémy a stále více nuceni bránit naši pozici ve vztahu k internetu, přímému zasilatelství a ostatním cestám zboží.

Nikoliv jediná, ale jedna z možných odpovědí na tyto požadavky je spolupráce ve vztahu ke společným výrobkům, dodavatelům, kde vidíme různé synergické efekty. Zejména ve slučování množství objednávaných výrobků, ale nejen zde. Vedle množství mají význam i jiné příznivé nákladové faktory, které vznikají například při společné a koordinované tržní strategii. Všechny naše výrobky odpovídají stejně vysokým kvalitativním požadavkům a jsou dostupné pouze přes naši distribuční cestu. Je pro mne potěšením vidět prakticky identický prospekt v maďarštině, polštině, němčině či češtině.

Další důležitý bod naší kooperace spočívá ve spolupráci s určitými průmyslovými partnery. Ve více případech jsme na evropské úrovni jejich největšími zákazníky. A s touto velikostí je pro naše společníky spojena rovněž řada výhod.

Jako poslední v pořadí, ale nikoliv z pohledu významu, je třeba jmenovat komunikaci, sdílení informací. Výměnu informací na evropské úrovni nelze podceňovat. Má-li probíhat často, pak vyžaduje přímou a osobní úroveň s potřebnou mírou důvěry. Tento fakt není často uznáván, ale není dobré podceňovat, že mnozí majitelé našich velkoobchodů v různých zemích se osobně velmi dobře znají. Tyto osobní kontakty jsme v posledních letech intenzivně rozvíjeli, neboť jsme pevně přesvědčeni o jejich významu. Před třemi lety jsme se rozhodli pravidelně organizovat společná setkání a prvním byl kongres v Barceloně. Druhého kongresu, který proběhl loni v Praze, se zúčastnilo téměř 100 předních velkoobchodníků z celé Evropy. V současnosti připravujeme třetí kongres v Lyonu.

Image 3Obr. 2 • EDT v Evropě

„Integrace je dlouhodobý proces. Spolupracujeme stále těsněji, rosteme, a současně jsme si bližší,“ dodal na závěr Achim Zimmer.

JH podle podkladů EDT